Vedenotto

Vedenotto

Toimitusvarmuuden turvaaminen

Valvo ja ohjaa juomavedenkäsittelyä Phoenix Contactin kehittämien ratkaisujen avulla.

Takaisin: Juomavesihuolto

Kategoriat

Juomavesituotannon mahdollisuudet ovat monipuolisia. Pohja- tai pintaveden laadusta riippuen juomavesihuolto edellyttää erilaisia käsittelymenetelmiä. Järjestelmän tai verkon koko määrittää myös käytettävän teknologian valinnan. Phoenix Contact tarjoaa ratkaisuja kaikentyyppiseen juomaveden tuotantoon. Standardoidut järjestelmät ja ohjelmistoratkaisut, modernit liitännät mukaan lukien, takaavat turvallisen tietoliikenteen hajautetuille kaivo-järjestelmille.

Edut

  • Etäkäyttöjärjestelmän konvertointi IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP -protkollista IEC 60870-5-101/-104 tai OPC UA -protokolliin tuo lisää joustavuutta
  • Hajautettujen asemien helppo integrointi järjestelmäverkkoon esiohjelmoitujen toimintomoduulien avulla
  • Luonnonvarojen säilyttäminen kohdennetun kaivon ohjausjärjestelmän avulla

Smart Water Management

Älykkäät tietoliikenneyhteydet  

Kaivojärjestelmien tehokas käyttö Cloud-palvelun avulla

Kaivojärjestelmien älykäs ja resursseja säästävä toiminta saavutetaan prosessin avoimuuden ja ympäristöstä saatavan tiedon avulla. Kaivopumppuja ohjataan toimilohkoilla ja yksittäisten kaivojen tiedot lähetetään Cloud-palveluun tiedonsiirtoprotokollien kautta. Kaikki merkitykselliset mittaus- ja kulutusarvot käsitellään ja niitä verrataan ulkoisiin tietoihin, kuten sääennusteisiin ja
sähkötariffeihin. Tästä voidaan johtaa toimintasuosituksia kaivojärjestelmän mahdollisimman tehokkaaseen johtamiseen. Tuloksena on energian ja kulujen säästö
sekä maksimaalinen luonnonvarojen suojelu.

etäkäyttötekniikka

Ohjausjärjestelmä  

Prosessitietojen siirto standardoidun etätiedonsiirron kautta

Kytkentäkaappiratkaisut suorittavat hajautettujen asemien ohjaus- ja valvontatehtäviä. Näihin kuuluvat laitteiden hallittu kytkentä ja mittaustulosten tallentaminen. Ylätason ohjausjärjestelmään ja käyttöhenkilökunnalle lähetetään tärkeitä ilmoituksia yleisten etäkäyttöprotokollien (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) kautta sekä tekstiviestillä.

Taloudellinen protokollakonvertointi

Siirrä prosessitiedot niputettuina eri etäasemilta ohjauskeskukseen standardoidun etätiedonsiirron kautta. Teollisuus-PC:t muuntavat nämä tiedot klassisiksi etäkäyttöprotokolliksi, kuten IEC 60870-5-104 tai IEC 60870-5-101. Lisäksi viestintää voidaan siirtää nykyisiin teknologioihin, kuten OPC UA. Näin voit seurata ulkoasemia jatkuvasti.

Topologia: taloudellinen protokollakonvertointi

Etäkäyttöstandardien protokollakonvertointi

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260