Älykäs kaivojen automaatio pohjavedenottoon

Yleiskatsaus

Pohjavesikaivo  

Pohjavesikaivo

  • Pohjavedenoton kuljetuslaitteistojen rakentaminen tai uudistaminen muodostaa usein teknisen haasteen etenkin automaatiotekniikan osalta.
  • Phoenix Contactin WellControll tarjoaa ratkaisun, joka on räätälöity kaivojen älykkään automaation tarpeisiisi.
  • Phoenix Contactin yhteensovitettujen ratkaisukonseptien avulla voit käyttää järjestelmiäsi suorituskykyoptimoidulla ja kustannustehokkaalla tavalla.

Sovellus

Työntekijä kaivokentällä  

Kaivokentän luotettava automaatio

Pohjavesikaivot ovat vesilaitoksen hajautetusti sijaitsevia asemia. Ne ovat välttämättömiä kattamaan päivän kuluessa voimakkaasti vaihtelevan juomavesitarpeen. Tästä johtuen kaivojen toiminta ja vedentoimitus on turvattava jatkuvasti.

Ennakoiva kunnossapito ja etäkäyttötekniikka ovat ehdottomia edellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on tasapainoinen kuljetusteho yksittäisistä kaivoista pohjavesitason laskemisen estämiseksi ja kaivojen käyttöiän lisäämiseksi.

Teknisessä toteutuksessa on lisäksi huomioitava käyttökustannukset ja käyttäjien pyrkimys energiatehokkaaseen pumpputoimintaan. Näihin moninaisiin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää nykyaikaista automaatiota ja turvallista liitäntää ohjauskeskukseen.

Ratkaisu

Kytkentäkaappi, jossa automaatiotekniikka vedenottoon  

Automaatiotekniikka vedenottoon

Phoenix Contact tarjoaa esikonfiguroidun, konfiguroitavan ratkaisun, joka huolehtii kaikista pohjavesikaivojen vaadittavista ohjaus- ja säätötehtävistä.

Käyttöönotto on hyvin helppoa, koska parametrointi ilman ohjelmointia riittää. Myös liitäntä ohjauskeskukseen tapahtuu etäkäyttöprotokollan IEC 60870–5–104 avulla helposti ja nopeasti.

Kenttälaitteet liitetään Phoenix Contactin Water Functions -prosessikirjaston avulla. Esiohjelmoidut toimintomoduulit mahdollistavat tehokkaan järjestelmäsuunnittelun.

Automaatiolaitteiston ydin on modulaarinen AXC-pienohjaus, joka PROFINET- ja Modbus/TCP-toiminnallisuudella varustettuna on myöhemmin optimaalisesti laajennettavissa. Lisäksi kattava ylijännitesuojaus- ja jännitteensyöttökonsepti varmistaa virransyötön ja mahdollistaa ennakoitavat huollot.

Käytettävissä komponenteissa on runsaat diagnostiikkamahdollisuudet niin, että järjestelmän tilaa voidaan valvoa myös etäältä. Mini Analog Pro -tuoteperheen mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan moduulit sopivat myös karuihin ympäristöihin. Ne suodattavat ja päivittävät jatkokäsittelyä varten kaikki tulevat analogiset arvot, ja myös etälaitteiden syötönerotinkäyttö sujuu vaivattomasti.

Ratkaisu kaivojen automaatioon  

Siirrä prosessitietoja eri etäkäyttöasemilta standardoidusti ohjauskeskukseen.

Edut

  • Nykyaikainen automaatiotekniikka tehokkaaseen kaivokäyttöön
  • Turvallinen virransyöttö ylijännitesuojauksen ja jännitteensyötön älykkäällä konseptilla
  • Intuitiivinen web-visualisointi laitteiston paikan päällä tapahtuvaan diagnostiikkaan ja ohjaukseen
  • Intuitiivinen parametrointi minimoi teknistä suunnittelua

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260