Takaisin

Pääteholkit

Erilaisia pääteholkkeja eri johdinpoikkipinnoille

Pääteholkeilla voidaan kytkeä, johdottaa ja jatkokäsitellä johtimia varmasti kattamaan koko prosessi. Niiden käyttöön sähköteknisissä laitteissa liittyy useita mekaanisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin liittyviä etuja. Pääteholkkien ensisijaisena tehtävänä on estää johtimien jatkaminen ja suojata yksittäisiä säikeitä mekaanisilta vaikutuksilta esimerkiksi ruuviliitinliitännöissä. Jousivoimaliittimiä käytettäessä on tärkeää, että kuparijohtimen ja pääteholkin välille syntyy luja liitos. Sopivien pääteholkkipihtien lisäksi holkkien materiaalin laadulla on ratkaiseva merkitys siinä, että puristusliitoksesta saadaan paras mahdollinen ja turvallinen.

Pääteholkkien tärkeimmät edut:

 • Parannettu ja pitkäaikainen käyttö- ja liitäntäturvallisuus
 • Aikaa säästävä jatkokäsittely (erityisesti myös Push-in-liittimillä)
 • Turvallinen liitäntä myös muutetussa johdotuksessa
 • Vähemmän johdinsiltoja
 • Helppo poikkipinnan tunnistus
 • Hyvä tärinänkestävyys
 • Jatkuvasti alhaiset siirtovastukset
 • Johdinsäikeiden suojaus (erityisesti myös ruuviliittimissä)
 • Ruuviliitäntöjen samana pysyvä kireys

Pääteholkkien normit

Normissa DIN 46228 määritellään pääteholkit 0,5–50 mm². Normi jakautuu neljään osaan:

 • Osa 1 Putkimuoto ilman muoviholkkia
 • Osa 2 Puristettu malli eristeellä tai ilman sitä
 • Osa 3 Johtimen kattava ilman eristettä
 • Osa 4 Putkimuoto muovieristeellä

Holkkien koon lisäksi materiaali, poikkipinnasta riippuva väri sekä koestusperiaatteet ovat osa normia. Lisäksi normissa asetetaan vaatimus pääteholkeille, jotka kiinnitetään luokan 2, 5 ja 6 johtimiin. Johtimien poikkipinnat määräytyvät sähköisten vastusarvojen eikä mittojen mukaan niin kuin pääteholkeissa. Suuremmat erot poikkipinnoissa ovat siten mahdollisia (katso luku Johtimet ja kaapelit). Siksi holkin ja johtimen välillä on tietty poikkeavuus. Phoenix Contactin pääteholkkipihdit on kuitenkin suurelta osin suunniteltu näiden kapasiteettierojen tasaamiseksi. 

DIN-normin lisäksi holkkeja koskee ranskalainen normi NF C 63-023. NF perustuu DIN-normiin joidenkin poikkipintojen värejä lukuun ottamatta (katso taulukko). Uusia pääteholkkeja koskevia normeja ovat UL 486F ja kanadalainen C22.2 NO. 291-14. Nämä yhdenmukaistetut standardit perustuvat niin ikään DIN-normiin, mutta ne käsittelevät perusteellisemmin koestusmenetelmiä sekä erityisvaatimuksia (katso esim. vetovoimia koskeva taulukko).

UL 486 F -normissa määritellään ensimmäistä kertaa myös erikoisholkkeja koskevia vaatimuksia, kuten TWIN-pääteholkkien käyttö kaksijohdinliitännässä. UL- ja CSA-standardien mukainen sertifiointi edellyttää vastaavan laitoksen suorittamaa perusteellista tarkastusta. Pääteholkkien lisäksi koestetaan ja sertifioidaan koko pääteholkkipihdeistä ja pääteholkeista koostuva järjestelmä.

Kansainvälisten laatu-, turvallisuus- ja yhteensopivuusstandardien edelläkävijä

Phoenix Contact on ensimmäisten valmistajien joukossa sertifioinut pääteholkit yhdessä pääteholkkipihtivalikoiman kanssa vuonna 2016 voimaan astuneen UL 486F -normin mukaisesti. Koska pääteholkkipihdit ovat myös DIN 46228‑1/‑4 -normin mukaisia, ne täyttävät siten markkinoiden laadulle, turvallisuudelle ja yhteensopivuudelle asettamat vaatimukset. Näin Phoenix Contactilla on saatavilla myös maailmanlaajuisesti hyväksytty järjestelmä vientiin keskittyville asiakkailleen.

Laadukas materiaali – valmistettu Saksassa

Liitäntätekniikoiden valmistajana ja järjestelmätarjoajana valikoimamme koostuu laadukkaista Saksassa valmistetuista pääteholkeista ja niihin sopivista puristuspihdeistä prosessinvarmaa työstöä varten.

Ammattimaista puristusta – mekaanisilla puristuspihdeillä puristat kaikki kosketintyypit kevyesti paikalleen

Kaikkia kosketintyyppejä (pääteholkkeja, kaapelikenkiä, koaksiaaliliittimiä tai puristuskoskettimia) voidaan puristaa ammattimaisesti ja turvallisesti. Optimoitu vipuvälitys ja ergonomisesti muotoiltu kahva keventävät Phoenix Contactin puristuspihdeillä puristamista. Erityinen voimansiirtoperiaate vähentää tarvittavaa käyttövoimaa jopa 30 %. Integroitu pakkolukitus takaa pitkään muuttumattomana pysyvän ja kaasutiiviin puristuksen.

 • Miellyttävät, ergonomiset kahvat helpottavat käsittelyä
 • Pitkäikäinen korkealaatuisten raaka-aineiden ansiosta
 • Luotettavat pakkolukituksen ansiosta
 • Optimoitu vipuvälitys keventää työskentelyä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260