Regulering af tilstrømning

Regulering af tilstrømning

For en sikker tilstrømning

Du kan sikre en behovstilpasset tilstrømning til rensningsanlægget med styringsløsninger fra Phoenix Contact.

Tilbage til Spildevandshåndtering

Kategorier

Regnvand og snavset vand (blandingsvand) samles i en kanal før rensningsanlægget og gives derfra videre til rensningsanlægget med indlagt forsinkelse. Et regnvandsbassin aflaster kanalnettet. Tilføring af vand i processen styres efter hver enkelt belastning. Styringen af cirkulationspumpen til rensningsanlægget er baseret på en niveaumåling, der sammenlignes med referenceværdier.

Phoenix Contact tilbyder pålidelige styringsløsninger til regnaflastningssystemer og spildevandspumpeværker. Specielt udviklede funktionsblokke og komponenter til motorstyring til regulering af klapper og frekvensomformere sikrer et indløb iht. behovet.

Dine fordele

  • Effektiv og omkostningsbesparende service med koncepter til mobil eller decentral adgang til anlægget
  • Standardiserede protokoller til integrering af din fjernkontrolstation i eksisterende netværker
  • Alsidig dataoverførsel over egne fjernmeldekabler, radio eller Industrial Wireless

Tilstrømningsovervågning fra regnvandsbassinet til rensningsanlægget

Måleapparater til tilstrømningsovervågning  

Behovstilpasset regulering af indløbet

Med den modulære kontrolteknologi i 100-klassen fra Phoenix Contact reguleres indløbet til rensningsanlægget fra regnvandsbassinet efter behov og niveaumålinger udføres konstant.

Vha. forprogrammerede funktionsblokke er det muligt nemt at integrere alle gængse måleapparater.

Fjerntilslutningsteknologi for decentrale spildevandspumpeværker

Styreskab til styring af spildevandspumpe  

Modulære fjernkontrolløsninger til spildevandspumpeværker

Uanset om det er mobiltelefoni, kabel, radioteknologi eller DSL – Phoenix Contact tilbyder dig modulære fjernkontrolløsninger til bestående og ny anlæg.

Frie kombinationsmuligheder af forskellige overførselsveje sørger for optimal tilpasning af
anlægsstrukturen.

Med fjernkontrolbiblioteket Resy+ kan du overføre data sikkert fra decentrale stationer til kontrolrummet via en standardiseret protokol.

Fjerndiagnose

Tablet til fjerndiagnose  

Fjernadgang til anlægget via smartphone eller tablet

Du kan altid få adgang til dit anlæg og diagnosticere tilstanden. Med den webbaserede visualiseringsløsung atvise® kan du altid holde øje med dit anlæg vha. fjernadgang pr. smartphone eller tablet.

På den måde kan du forme effektive betjenings- og overvågningsløsninger for din tekniker. Gennem behovstilpassede vedligeholdelsesbesøg, der kan planlægges, kan du permanent reducere dine omkostninger til diagnose og fejlretning.

Løsninger til spildevandspumpeværker: Fra motorstyring til sikker datakommunikation

Ved styring af spildevandspumpeværker sørger den modulære kompakte kontroller i 100-klassen for pålidelig udlæsning og overførsel af relevante procesdata for måling af niveau og gennemstrømning.

Alt efter teknisk og geografisk udfordring for dit spildevandspumpeværk sørger MGuard Security Router for en pålidelig og frem for alt sikker kommunikation fra og til kontrolrummet.

Motorstyringsløsningen CONTACTRON forener funktionen med en klassisk vendekontaktor
med sikkerhedsfunktionerne i kun et apparat.

Topologi: Løsninger til spildesvandspumpeværker

Automatisér dine spildevandspumpeværker med løsninger fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11