Shield clamps to protect electronic components

Shield clamps

Shield clamps protect your systems against electromagnetic interference. This interference can lead to malfunctions or even failure of entire systems. To prevent these scenarios, the shield clamps consist of standard-compliant components. In addition to protecting your systems, the shield clamps are used to satisfy the EMC Directive with respect to CE conformity.

Lisätietoja

Edut

  • Optimaalinen sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC:n mukaisen johdotuksen ansiosta
  • Häiriötön signaalinsiirto ja signaalinkäsittely
  • Optimaalinen suojavaimennus laajan kosketuspinnan ansiosta
  • Pieni siirtoimpedanssi suoran ja matalaohmisen kosketuspinnan perusteella NLS-asennuksessa
  • Helppo ja kompakti häiriösuojatun liittimen NLS-asennus erilaisten pidikkeiden ansiosta
  • NLS:n helppo liitäntä kytkentäkaapin suojajohtimeen sopivien riviliittimien ansiosta
Häiriösuojatut liittimet DIN-hattukiskossa

Häiriösuojatut liittimet asennuskiskossa

Asianmukainen suojaus häiriösuojatuilla liittimillä

Häiriösuojattuja liittimiä käytetään sekä kytkentäkaapissa että järjestelmissä signaalien, teholähteiden ja datajohtojen johdotukseen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaisesti. Asianmukainen suojaus on varmistettava, jotta sähkömagneettisilla häiriökentillä voidaan työskennellä turvallisesti ja EMC-määräysten mukaisesti. Häiriösuojatuilla liittimillä toteutettava suojaus koskee sekä tulevaa että lähtevää häiriösäteilyä. Häiriöiden pääasiallisia aiheuttajia ovat moottori- ja taajuusmuuttajat, voimakkaat vaihtelevat magneettikentät, radiosäteily sekä muiden johtojen kapasitiiviset ja induktiiviset kytkeytymiset. Järjestelmien ja koneiden valmistajien ja vastuullisten käyttäjien on otettava huomioon erilaiset sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat lakisääteiset ja standardien määräykset. Nämä määräykset ovat myös osa CE-hyväksyntää.

SCC-sarjan häiriösuojattu liitin ja liitetty johdin nollajohtimen kokoojakiskossa

SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet

SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet

SCC-sarjan häiriösuojattujen liittimien käsittely on helppoa ja nopeaa, ja niillä on optimaalinen suojaus häiriöiltä. Kaikki häiriösuojatut liittimet voidaan asentaa ilman työkalua vain yhdellä kädellä. Jousivoimatekniikka on sovitettu voiman suhteen niin, että syntyy suurin mahdollinen kosketuspinta ilman että johdin muuttaa liikaa muotoaan. Näin varmistetaan hyvä kosketuslaatu ja vähäinen siirtoimpedanssi. Jotta suojaus häiriöitä vastaan on tehokas, häiriösuojattu liitin ympäröi johtimen suojapunoksesta vähintään 75 %. Suuret merkintäpinnat mahdollistavat liitettävien kaapeleiden selkeän merkinnän, jolloin kohdistus on helppoa. SCC-sarjan häiriösuojatuista liittimistä on saatavana kolme asennustapaa, ja siten ne mahdollistavat suora-, DIN-kisko- ja NLS-asennuksen.

SCC-sarjan häiriösuojattujen liittimien kääntäminen auki
SCC-sarjan häiriösuojatun liittimen sulkeminen ja johtimen liittäminen
Häiriösuojatun liittimen avaaminen ja johtimen irrottaminen
SCC-sarjan häiriösuojattu liitin sivulta
SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet eri kaapeliläpimitoille 5, 10, 15 ja 20 mm
SCC-sarjan häiriösuojattujen liittimien asennusversiot
SCC-sarjan häiriösuojattu liitin ja suoraan asennettavat pidikkeet
SCC-sarjan häiriösuojattu liitin ja DIN-kiskoon asennettavat pidikkeet
SCC-sarjan häiriösuojattu liitin DIN-kiskossa
SK-sarjan häiriösuojattu liitin ja kytketty johdin nollajohtimen kokoojakiskossa

SK-sarjan häiriösuojattu liitin

SK-sarjan häiriösuojatut liittimet

SK-sarjan häiriösuojatut liittimet ovat häiriösuojattujen liittimien valikoiman ruuviversio. Kaapelit kiinnitetään pyällettyjen ruuvien avulla. Pyälletyn ruuvin yläpäässä oleva ura mahdollistaa suuremman vääntömomentin käytettäessä vakioruuvimeisseliä. Suojattujen liittimien kontaktipinta mahdollistaa kaapeleiden optimaalisen liittämisen. Joustavuus ja siitä aiheutuva mukautettavuus takaavat hyvän kosketuslaadun. SK-liittimien laaja kosketuspinta mahdollistaa SCC-liittimien tapaan optimaalisen suojavaimennuksen. SK-sarjan häiriösuojattuja liittimiä on saatavana eri asennustavoilla, ja siten ne voidaan asentaa suora- ja NLS-asennuksena.

SK-sarjan häiriösuojattujen liittimien eri kaapeliläpimitat
SK-sarjan häiriösuojattujen liittimien kääntäminen auki
SK-sarjan häiriösuojatut liittimet
Häiriösuojausta koskevan esitteen kansikuva

Esitteemme häiriösuojauksen ja häiriösuojattujen liittimien alalta

Häiriösuojaus on monitahoinen aihe. Kun haluat suojata järjestelmiäsi tulevalta tai lähtevältä häiriösäteilyltä, EMC-määräysten mukainen johdotus on välttämätön. Seuraavassa voit ladata maksuttomia, häiriösuojausta koskevia PDF-tiedostoja. Ensimmäisessä esitteessä "Häiriösuojaus" käsitellään häiriösuojausta yleisesti. Siinä annetaan yleiskatsaus häiriövaikutusten eri lajeista ja kerrotaan, miten näitä vaikutustapoja voidaan ehkäistä tehokkaasti. Toisessa esitteessä "SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet" sisältää erilaista tietoa häiriösuojattujen liittimien uusimmasta tuoteperheestä.

SCC-sarjan häiriösuojattu liitin prosessiteollisuuden kuvan edessä

Alat, joilla vaaditaan EMC-määräysten mukaista johdotusta

Etsitkö luotettavaa kumppania? Pitkäaikaisen kokemuksemme ja kumppanuusyhteistyömme ansiosta meillä on tänä päivänä perusteellista eri alojen ja markkinoiden asiantuntemusta. Häiriösuojattuja liittimiä käytetään kaikkialla, missä vaaditaan EMC-vaatimusten mukaista johdotusta. EMC eli sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa laitteen kykyä toimia tyydyttävällä tavalla sähkömagneettisessa ympäristössä. Tällöin laite ei saa itse aiheuttaa sellaisia sähkömagneettisia häiriöitä, joita muut kyseisessä ympäristössä olevat laitteet eivät voi ottaa vastaan. Tästä syystä häiriösuojatut liittimet ovat erityisen tärkeitä signaalinkäsittelyssä ja signaalin edelleen lähettämisessä.