Suojaus automaatiossa

Suojaus

Suojaus on tehokkain suojatoimi sähkömagneettisia häiriölähteitä vastaan. Elektronisten osien aiheuttamia häiriöitä esiintyy erityisesti automaatioteollisuudessa. Sähkömagneettiset häiriöt voivat johtaa ilman asianmukaista suojausta pahimmassa tapauksessa kokonaisten järjestelmien vaurioitumiseen, jonka vuoksi EMC-direktiivin mukainen kaapelointi on erityisen tärkeää. Järjestelmän vaurioitumisen estämiseksi tarjoamme käyttöösi laajaa osaamistamme ja kattavan suojaustuotevalikoimamme.

Sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt

Elektroniikan aikakauden alussa langattomassa siirrossa havaittiin usein niin sanottuja radio- ja vastaanottohäiriöitä. Tuolloin ei asianmukaisesta suojauksesta ollut tietoakaan. Elektroniikkalaitteiden käytön yleistymisen myötä viimeisten vuosikymmenien aikana on myös alettu kiinnittää huomiota edellä mainittujen häiriöiden vahvistumiseen. Tämä tosiasia antoi olettaa, että laitteet itse aiheuttivat nämä häiriöt. Tutkimalla viereisiä, virrallisia kaapeleita (+/-) todettiin, että niiden välillä oli jännite-eroja. Nämä erot johtavat siihen, että kaikki elektroniikkalaitteet lähettävät häiriösäteilyä. Eri laitteiden erilaiset häiriösäteilykertymät nostavat kokonaishäiriösäteilytasoa. Siksi kaikkien laitteiden suojaamisesta sähkömagneettista häiriösäteilyä vastaan on tullut välttämätöntä. Häiriösäteily voi aiheuttaa suuria vahinkoja erityisesti teollisuuden prosessi- ja valmistustekniikassa. Tästä syystä sähköisissä mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkalaitteissa edellytetään erittäin hyvää häiriösietoisuutta. Tämän takaamiseksi on laitevalmistajien annettava tuotteilleen yhdenmukaisuusvakuutus. Markkinoille voi tuoda vain laitteita, jotka täyttävät sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle asetetut vaatimukset (EMC-direktiivi).

Mitä tarkoittaa sähkömagneettinen yhteensopivuus?
Eurooppalaisessa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa lainsäädännössä sanotaan näin:
Sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa laitteen kykyä toimia tyydyttävällä tavalla sähkömagneettisessa ympäristössä. Tällöin laite ei saa itse aiheuttaa sellaisia sähkömagneettisia häiriöitä, joita muut kyseisessä ympäristössä olevat laitteet eivät voi ottaa vastaan.