Lyhyemmät tuotantoajat

  • Optimoidut prosessit koneiden ja kytkentäkaappien rakennuksessa lyhentävät koneiden asennusprosessia
  • Näin voit lyhentää tuotantoaikoja ja toimittaa koneita asiakkaille nopeammin
  • Koneenrakennuksen projektointi- ja suunnitteluvaihe vievät paljon aikaa
  • Yhtenäinen tiedonkulku tuotteen valinnasta käyttöönottoon saakka tuo merkittäviä kilpailuetuja

Projektisuunnittelu ja kytkentäkaapin rakennus koneenvalmistuksessa

Yleiskatsaus - Lyhyemmät tuotantoajat koneenrakennuksessa

Interaktiivinen image map: Lyhyemmät tuotantoajat koneenrakennuksessa
Tuotteiden valinta digitaalisesti
Tuotantoaikojen lyhentäminen alkaa jo digitaalisesta tuotteiden valinnasta. Siksi on tärkeää, että kaikki tuotteet on kattavasti kuvattu digitaalisessa muodossa.
Tuotteiden valinta digitaalisesti
Koneen suunnittelu ja simulaatio
Koneen digitaalisen kaksosen avulla kaikki prosessit voidaan testata jo ennen koneen rakennusta. Siten mahdolliset vika- ja vaaralähteet havaitaan ajoissa, ja ne voidaan korjata vielä ennen koneen valmistusta. Näin tuotantoajat lyhenevät, ja koneen käyttöönotto nopeutuu.
Koneen suunnittelu ja simulaatio
Koneen rakennus
Koneiden rakennuksen yhteydessä asennuksen apujärjestelmät, digitaaliset asennusohjeet sekä innovatiiviset liitäntätekniikat ja ammattitasoiset työkalut auttavat lyhentämään koneiden valmistusaikoja.
Koneen rakennus
Työntekijä ja kytkentäkaapin- ja koneenrakennuksen suunnitteluprosessi

Tehokasta suunnittelua

Yhtenäisellä ohjelmistotuella säästät aikaa koko suunnitteluprosessissa. Hyödynnä kattavan valikoiman edut digitaalisista tuotetiedoista aina ammattitasoisiin pilviratkaisuihin asti.

Asentaja valmistaa liitinkiskoja asennuksen apujärjestelmässä kytkentäkaapin kokoonpanossa

Tehokas kytkentäkaapin valmistus

Kytkentäkaapin valmistuksessa on prosessikustannuksilla suuri osuus. Tämä on optimaalinen lähtökohta taloudellisuuden parantamiseksi koneiden ja järjestelmien tuotannossa.