Riviliittimien push-in-liitäntä yksityiskohtaisesti

Push-in-liitäntä Push-in-tekniikka mahdollistaa helpon ja suoran johdinliitännän.

  • Työkaluton suorapistotekniikka nopeaan johdinliitäntään
  • Vaivaton liitäntä vähäisemmällä liitosvoiman tarpeella
  • Suuret johtimen vetovoimat jousirakenteen avulla
  • Tärinänkestävämpi ja huoltovapaampi johdinliitäntä sekä turvallinen johdotus ja käyttö värillisten painikkeiden avulla
  • Johtimen helppo irrottaminen ilman erikoistyökaluja

Push-in-liitäntä yksityiskohtaisesti

Push-in-liitäntätekniikka on kehitetty suoraa johdinliitäntää varten. Jäykät tai johdinholkilla varustetut johtimet liitetään suoraan ja ilman työkaluja johtimen liitinpaikkaan. Push-in-liitännän erityinen jousirakenne mahdollistaa höyhenenkevyen liittämisen. Pienempi liitosvoima helpottaa johdotusta huomattavasti.

Push-in-liitännän erityinen, laadukkaasta jousiteräksestä valmistettu kosketinjousi avautuu automaattisesti, kun johdin työnnetään sisään, ja varmistaa näin tarvittavan puristusvoiman virtakiskoa vasten. Suuri kosketuspaine ja tinakerros jousitaskun tai virtakiskon päällä takaavat luotettavan sähköliitännän. Vetorasituksessa johtimen vetovoima kasvaa siten, että jousi suoristuu ja lukittuu koteloon. Näin taataan maksimaaliset kosketus- ja johdinvetovoimat sekä tärinänkestävä ja kaasutiivis liitäntä.

Jousi avataan painikkeella johtimien irrottamista tai taipuisien, pääteholkittomien johtimien liittämistä varten – helposti ja ilman suoraa kosketusta virtaa johtaviin osiin.

Käsiteltyjen, esimerkiksi pääteholkilla tai muilla liitossuojilla varustettujen johtimien käyttö on järkevää vain silloin, kun laitemääräykset sitä vaativat tai kun johdinta täytyy irrottaa ja liittää takaisin toistuvasti. Käsittelemättömillä johtimien päillä on taipumus rispaantua ajan myötä.

Push-in-liitäntätuotteiden valikoima


Riviliitin push-in-liitännällä

Riviliitin PT 2,5

Riviliittimet

Push-in-liitäntätekniikalla liität helposti 0,25–25 mm²:n johtimia suoraan ja ilman työkaluja. Erityinen kosketinjousi mahdollistaa helpon liittämisen, ja sen kytkentälaatu on erinomainen. Johdotettaessa pieniä ja taipuisia johtimia 0,14 mm²:n poikkipinnasta alkaen on ensin painettava painiketta ennen kuin johdin viedään liitintilaan. Poista johdin helposti painamalla painiketta. Näin johdin on helppo vetää pois liittimestä.

Suosittelemme käyttämään push-in-tekniikassa pääteholkkeja ennen kaikkea pienille ja taipuisille johtimille.

FKC-pistokkeet push-in-liitännällä

FKC-pistokkeet push-in-liitännällä

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Push-in-liitännän ansiosta voit toteuttaa painikkeita ilman, että ne haittaavat rakennustilavuutta. Sitä esiintyy siksi useammin, ja se tukee jousiaukkoa, mikäli johtimen nurjahdusjäykkyys ei ole riittävä. Oranssi väri on lisäksi helppo havaita. Push-in-liitäntä sopii myös kompakteille liittimille.

IPD-asennusjärjestelmä

IPD-asennusjärjestelmä

IPD-asennusjärjestelmä mahdollistaa helpon energianjakelun rakennus- tai infrastruktuurijärjestelmissä. IPD-järjestelmä (Installation Power Distribution) on täysin pistoliitettävä ja soveltuu optimaalisesti valaistussovelluksiin.

Push-in-tekniikka mahdollistaa vaikeapääsyisissäkin paikoissa 3- ja 5-napaisten, jopa 2,5 mm²:n johtojen liitännän vaivattomasti ja ilman työkaluja. Jo asennetut johtimet irrotetaan tai pääteholkittomat johtimet liitetään painikkeiden avulla.

Vankat pistoliittimet

Vankat pistoliittimet

Kiinteänapaiset ja modulaariset push-in-kosketinosat vankoille pistoliittimille mahdollistavat helpon johdinliitännän ilman työkaluja. Kattava tuotevalikoima tarjoaa jokaiseen sovellukseen sopivat, push-in-tekniikalla varustetut kosketinosat. Pääteholkilliset taipuisat johtimet tai jäykät johtimet, joiden poikkipinta on 0,25–6 mm², voidaan työntää suoraan ja höyhenenkevyesti liittimeen.

Kun jousi avataan painikkeen avulla, voidaan liittää ongelmitta myös pienempiä poikkipintoja 0,14 mm²:stä alkaen tai irrottaa jo liitettyjä johtimia. Push-in-kosketinosien erittäin kompakti liitintila mahdollistaa suuren liitäntätiheyden, joka on tähän mennessä pystytty toteuttamaan vain perinteisellä puristusliitännällä. Moninapaisten versioiden avulla voit kytkeä vaivattomasti jopa 72 signaalikosketinta yhteen B24-pistoliittimeen. Myös jo kytkentäkaappiin asennettujen kosketinosien johdotus voidaan toteuttaa helposti push-in-tekniikan ansiosta.

Tuotevalikoima - Sivulle sijoitettu push-in-liitäntä


PTV 2,5 -riviliitin sivulle sijoitetulla push-in-liitännällä

PTV 2,5

Riviliittimet

Riviliittimien sivulle sijoitettu push-in-tekniikka on muunnos edellä mainitusta push-in-tekniikasta. Tekniikoiden toimintatapa on sama, mutta edestä tapahtuva johtimen sisäänvienti on muutettu pystysuoraan johtimen sisäänvientiin. Näin liittimet sopivat mataliin kytkentäkaappeihin tai olemassa olevien johdotusten vaihtamiseen sivulta tapahtuvaan johtimen sisäänvientiin.

Suosittelemme käyttämään push-in-tekniikassa pääteholkkeja ennen kaikkea pienille ja taipuisille johtimille.

Tuotevalikoima - Push-in-liitäntä ilman painiketta


SPT-piirikorttiliitin ja liitetty johdin

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Jousi avataan joustavien johtimien irrottamista tai liittämistä varten ruuvimeisselillä suoraan toimintoaukossa. Näin estetään sovelluksesta riippuen tahaton avautuminen ilman työkalua. Erityisesti jousipistoliittimessä tämä liitäntäversio mahdollistaa lisäksi vaivattoman käytön kahdella kädellä taipuisia johtimia liitettäessä.