Maailmanlaajuinen kommunikointi koneiden kanssa

Koneiden globaali käyttö on tehnyt maailmanlaajuisesta kommunikoinnista koneiden kanssa yhä tärkeämpää

  • Luotettavalla koneiden kanssa kommunikoinnilla vältetään kalliit huoltokäynnit paikan päällä
  • Nykyaikaisissa tuotantokonsepteissa käytetään tiedonvaihtoa eri valmistusprosessien ja koneiden välillä
  • Teollisuus-Ethernet on nopea tiedonsiirtostandardi integroituun tiedonsiirtoon toimistoalueen ja tuotantotason välilläÄlypuhelin näyttää etäilmoituksen kautta koneen tilan
Erilaiset koneiden väliseen tiedonsiirtoon liittyvät näkökohdat koneenrakennuksessa

Turvallinen tiedonsiirto kytkentäkaapissa

Alan lisääntyvä digitalisaatio vaatii yhä useamman laitteen turvallista verkottamista kytkentäkaapissa. COMPLETE line tarjoaa kattavia tuoteratkaisuja teollisuuden tiedonsiirtoon ja kaikkien asiaankuuluvien tietojen suojaamiseen.

Langaton tiedonsiirto hajautetuissa järjestelmissä

Turvallinen tiedonsiirto kentällä

Järjestelmän rakenne ja toiminta vaativat tietyissä olosuhteissa laitteiden ja komponenttien käyttöä tiedonsiirtoon myös kytkentäkaapin ulkopuolella. Tehokkaan ja varman infrastruktuurin on kestettävä kentällä hankaliakin ympäristöolosuhteita. Erityisenä haasteena kentällä ovat siirreltävät elementit, joihin pääsy on vaikeaa kiinteän johdotuksen kautta. Myös johdottomat liitännät tuovat mukanaan erityishaasteita. COMPLETE line -sarja tarjoaa keskenään yhteensopivia ratkaisuja hyvin erilaisiin sovelluksiin.