Käyttötietojen kerääminen luotettavasti

Optimoi koneita ja tuotantoprosesseja tietojen avulla

  • Kone- ja järjestelmätiedoilla on merkittävä rooli koneiden ja tuotantoprosessien optimoinnissa
  • Arvojen, kuten virtausmäärien, virtojen ja lämpötilojen, kerääminen ja analysoiminen mahdollistavat laitteiden ennalta ehkäisevän huollon
  • Käyttötietojen keruu parantaa koneen suorituskykyä ja vähentää koneiden seisokkejaTuotannon työntekijä tarkastelee koneen tietoja tabletilta

Yleiskatsaus - Käyttötietojen keruu koneenrakennuksessa

Interaktiivinen image map: Käyttö- ja prosessitietojen keruu koneenrakennuksessa
Älykäs data – tunnistus ja arviointi
Kyse ei ole siitä, että kerätään mahdollisimman paljon kone- ja tuotantotietoja. Tärkeää on oikeiden tunnuslukujen tunnistaminen, kerääminen ja arviointi. Vain siten voidaan tehdä asianmukaisia johtopäätöksiä valmistuksesta. Siten puolestaan kone- ja tuotantoprosessien optimointi on mahdollista.
Älykäs data – tunnistus ja arviointi
Kaikki olennaiset tiedot – aina yhdellä silmäyksellä
Kone- ja laitetiedoilla on merkittävä rooli koneiden ja tuotantoprosessien optimoinnissa.
Kaikki olennaiset tiedot – aina yhdellä silmäyksellä
Huoltoteknikko seisoo koneiden luona ja tarkastaa koneen prosesseja kannettavalta tietokoneelta

Ohjaus kytkentäkaapissa

Taloudellisten ja teknisten järjestelmien digitalisaatio, verkottuminen ja globalisaatio aiheuttavat automaatiolle uusia vaatimuksia. Siksi Phoenix Contact tarjoaa uraauurtavia PLC- ja I/O-järjestelmiä ja PLC-ohjelmistoja.

Antureiden ja toimilaitteiden liittäminen kentällä koneenrakennuksessa

Signaalien siirto

Koneiden ohjaukseen liittyy monenlaisia vaatimuksia. Vaikka koneenohjaus on kytkentäkaapeissa hyvin suojattuna ympäristön vaikutuksilta, monet anturit ja toimilaitteet ja niiden liitännät ovat kentällä alttiina ulkoisille vaikutuksille. COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja näiden komponenttien joustavaan, modulaariseen ja tehokkaaseen liittämiseen kentällä.