Ruuviliitäntä, jossa hissimekanismi

Ruuviliitäntä Phoenix Contactin ruuviliitäntätekniikan etuja ovat huoltovapaa johdinliitäntä sekä monijohdinliitännän tuoma maksimaalinen joustavuus.

  • Kansainvälisesti tunnettu: luotettava ruuviliitäntä kaikkialla maailmassa
  • Ei vaadi huoltoa ja kestää tärinää
  • Kahden samanlaisen johtimen liitäntä säästää tilaa ja tuo joustavuutta
  • Korkealaatuiset materiaalit varmistavat kestävät liitokset
  • Vähäinen lämpeneminen suurten kosketinvoimien ansiosta

Ruuviliitäntä yksityiskohtaisesti

Ruuviliitäntä on maailmanlaajuinen standardi. Phoenix Contactin ruuviliitäntätekniikan etuja ovat huoltovapaa johdinliitäntä sekä monijohdinliitännän tuoma maksimaalinen joustavuus.

Ruuviliitännöillä voidaan saavuttaa johdinpoikkipinnasta riippumatta erittäin suuret kosketinvoimat. Voimien ja korkealaatuisten pintojen sekä kupariseosten yhdistelmä takaa kaasutiiviit kytkentäpisteet. Ne varmistavat aggressiivisissakin ympäristöolosuhteissa kestävät liitokset ja pysyvästi alhaiset siirtovastukset.

Tuotevalikoima - Ruuviliitäntä, jossa hissimekanismi

Riviliittimen ruuviliitännän poikkileikkaus

Riviliittimet

Kun UT-riviliittimiä kiristetään, ruuvitaltta jää tietylle korkeudelle. Hissimekanismi vetää kiristysholkkia ylöspäin. Ruuvi tukeutuu virtakiskoa vasten. Johdin viedään turvallisesti kiristysholkin läpi virtakiskon alapuolelle, jolloin se ei altistu ruuvin säteisvoimille.

Integroitu Reakdyn-järjestelmä ei vaadi liitinruuvien myöhempää kiristämistä ja estää liitännän tahattoman irtoamisen. Käytetty voima ja Reakdyn-ura muotoilevat holkkia. Tuloksena on kierteitä säästävä ruuvilukitus.

Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet ruuviliitännällä

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Kun liitäntätila sulkeutuu, hissimekanismi painaa johtimen tiiviisti virtakiskoa vasten. Kiertoliikkeiden puuttuminen ja suuren liitäntävoiman jakautuminen suurille kosketuspinnoille suojaavat johdinta. Tämä varmistaa kestävän ja luotettavan liitoksen.

Tuotevalikoima ulottuu kompakteista rasterin 2,5 mm ja jopa 6 A:n virtojen ratkaisuista aina rasteriin 20 mm ja jopa 232 A:n virtoihin saakka.

Phoenix Contactin ruuviliitäntöjä on saatavana laippaversioina, kullattuina versioina, eri johtimen liitäntäsuunnilla, TWIN-pistokkeilla, ruuvipäillä, osittain kalustettuina, merkinnöillä sekä erivärisinä.

Tuotevalikoima - Johdinsuojuksellinen ruuviliitäntä

Johdinsuojuksellinen ruuviliitäntä piirikorttiliitäntätekniikassa
PRC-pistoliittimien ruuviliitäntä johdinsuojuksen avulla
Kiinteänapaiset kosketinosat perinteisellä ruuviliitännällä varustetuille vankoille pistoliittimille
Johdinsuojuksellinen ruuviliitäntä piirikorttiliitäntätekniikassa

Liitäntätilaa kiristettäessä ruuvi painaa erittäin joustavan johdinsuojuksen kautta johdinta liittimen pohjaa vasten.

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet
PRC-pistoliittimien ruuviliitäntä johdinsuojuksen avulla

Mitä pienempiä laitteista tulee, sitä pienempiä johdinpoikkipintoja tarvitaan. PRC 20 -sarjan pistoliittimien ruuviliitäntätekniikassa käytetään johdinsuojusta. Se tuo mukanaan kaksi etua:

Ensiksikin sen ansiosta ei tarvita pääteholkkeja. Lisäksi se estää säikeiden vaurioitumisen tai katkeamisen ruuvia kiristettäessä.

Toiseksi johdinsuojusta käyttämällä ruuvikytkentäpisteen kompakti rakenne säilyy. Erityisesti moninapaisten, pyöreiden pistoliittimien käyttö on siten vielä monipuolisempaa.

PRC-pistoliittimet
Kiinteänapaiset kosketinosat perinteisellä ruuviliitännällä varustetuille vankoille pistoliittimille

Kiinteänapaisten kosketinosien etu perinteisellä ruuviliitännällä varustetuille vankoille pistoliittimille on huoltovapaa johdinliitäntä. Liitäntäruuvi ei vaadi jälkikiristystä. Poikkipinnaltaan 0,2 mm²...16 mm²:n kuparijohtimet liitetään ilman esikäsittelyä tai johdinholkkien muodossa olevilla liitossuojilla luotettavasti ja kaasutiiviisti. Yhden ruuvin alla voidaan käyttää useita johtimia. Ruuvin ja johtimen välissä on niin kutsuttu johtosuojus, joka suojaa yksittäisiä säikeitä vaurioilta. Samalla johtosuojus varmistaa ruuvin irtoamista vastaan tärinässä ja lämpötilanvaihteluissa. Ruuviliitäntöjen virtaa johtavat osat on valmistettu laadukkaista, jännityssärön- ja korroosionkestävistä kupariseoksista.

Vankat pistoliittimet

Tuotevalikoima - Etupuolen ruuviliitäntä

Piirikorttiliittimien ja -pistoliittimien etupuolen ruuviliitäntä

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Etupuolen ruuviliitännässä ruuvikäyttö ja johdinliitäntä ovat samalla puolella tuotetta. Kulmamallinen painokappale ohjaa ja vahvistaa johtimeen kohdistuvia kosketinvoimia. Etupuolen ruuviliitäntä sopii myös kapeisiin laitteiden etupaneeleihin.

Tuotevalikoima - Aksiaaliruuviliitäntä

Kosketinosa aksiaaliruuviliitännällä varustetuille vankoille pistoliittimille

Vankat pistoliittimet

Aksiaaliruuviliitännällä varustetuissa kiinteänapaisissa tai modulaarisissa kosketinosissa vankoille moninapapistoliittimille yhdistyvät ruuvi- ja puristusliitoksen edut. Aksiaaliruuviliitäntä vaatii hyvin vähän tilaa, se on helppokäyttöinen, ja siihen riittää tavallinen kuusiokoloavain.

Tässä tekniikassa liitettävä johtimen pää viedään uros- tai naaraskoskettimen liitäntäalueelle. Sen jälkeen kartiomainen tuurna (koskettimen osa) ruuvataan etupuolelta taipuisaan johtimeen. Tällöin johtimen säikeet puristuvat säteen suuntaisesti koskettimen seinämää vasten. Näin johtimen ja koskettimen välille syntyy kaasutiivis ja kestävä liitos. Tässä on tärkeää, että noudatetaan määritettyä kiristysmomenttia. Tuurna painetaan sisään kuusiokoloavaimella, joka asetetaan koskettimen etupuolelle.

Tuotevalikoima - Helppo ruuviliitäntä

Kalustettavat M8- ja M12-pistoliittimet ruuviliitännällä

Kalustettavat M8- ja M12-pistoliittimet

Kalustettavien M8- ja M12-pistoliittimien avulla voit johdottaa erilaisia kaapelipituuksia joustavasti paikan päällä. Ruuviliitäntä kuuluu liitäntätekniikan klassikoihin. Kaikentyyppiset kuparijohtimet voidaan liittää luotettavasti ilman esikäsittelyä. Luotettavaan signaalin- ja tehonsiirtoon on saatavana suojattuja ja suojaamattomia pistoliittimiä suorina tai vinomallisina.