Fuld duplex-overførsel med NearFi

NearFi – kommunikation i realtid

Fuld duplex-overførsel af samtlige Ethernet-protokoller

Overførslen af Ethernet-protokoller i realtid kræver en fuld duplex-overførsel – altså en samtidig overførsel i begge retninger.

For at muliggøre fuld duplex-drift bruger NearFi to 60 GHz-forbindelser parallelt (en Uplink og en Downlink) på separate frekvensbånd.

Det gør også teknologien egnet til fremtidige videreudviklinger som f.eks. TSN, OPC UA osv.

Bit-orienteret synkron over for pakkeorienteret asynkron overførsel

Bit-orienteret overførsel foregår latensfrit

Bit-orienteret overførsel

NearFi anvender en synkron bit-orienteret overførselsmetode. Denne muliggør en kontaktløs kommunikation i realtid, så enhver Ethernet-protokol overføres øjeblikkeligt.

Alle andre hidtidige trådløse overførselsteknologier satser på en pakkeorienteret overførsel. Det fører altid til betydelige latenser, da pakker først modtages, så pakkes påny og herefter sendes trådløst. På modtagersiden skal den trådløse pakke modtages, pakkes ud og udlæses igen. Denne proces omfatter mange asynkrone og latens-forårsagende processer, som med Phoenix Contacts nyskabende overførselsteknik falder helt bort.

Diagram over induktiv energioverførsel

Induktiv energioverførsel via magnetisk felt

Induktiv energioverførsel

Energioverførslen sker induktivt. Via en spole frembringer base-kobleren et magnetisk felt, som induceres i remote-koblerens spole.

Den aktive regulering vælger altid de optimale parametre til overførslen. Over et arbejdsområde på få centimeter holdes ydelsen konstant ved 50 W.

Bluetooth, WLAN og NearFi-logoer

Trådløse teknologier til ethvert behov

Koeksisterer med WLAN og andre trådløse teknologier

NearFi er baseret på en trådløs 60 GHz-kommunikation i nærfeltsområdet med en meget ringe rækkevidde på nogle få millimeter.

Det gør det muligt at benytte et vilkårligt antal NearFi-systemer parallelt og lade dem køre ved siden af eksisterende trådløse teknologier såsom WLAN eller Bluetooth, helt uden forstyrrelser.

Fabrikshal med robotter

NearFi-teknologi i automobilproduktionen

Anvendelse inden for bilindustrien

Da NearFi overfører energi og data via en luftspalte, er en overførsel effektiv og slidfri. Servicearbejder og vedligeholdelsesomkostninger reduceres, ligesom anlægsoppetiden øges. Faldende omkostninger og optimerede produktionsprocesser forkorter på den måde anlæggets amortiseringstid markant.

Et typisk eksempel på slitage af stikforbindelser ses inden for automobilproduktion med hundreder af indstikscyklusser om dagen mellem en robotarm og dens gribeværktøj. Tilslutningsstik har dog en begrænset levetid, da kontakter kan smudse til og blive bøjede. Det fører til uplanlagte og uforudsigelige produktionsstop og regelmæssige vedligeholdelsesintervaller, der kan være ensbetydende med omkostninger, der løber op i et syvcifret beløb. Med den nye NearFi-teknologi kan du nemt udskifte stikforbindelser, der er udsatte for slid.