Bluetooth-logo

Pålideligt som et kabel

Bluetooth er ofte den passende radioteknologi, når det drejer sig om hurtig og pålidelig overførsel af kontroldata under vanskelige industrielle betingelser. Bluetooths specielle arbejdsmåde sørger for en ekstremt pålidelig og robust trådløs forbindelse, som tillige kan opsættes hurtigt og nemt. For Bluetooth gælder for det meste: du tænder bare, og det kører. Og det i flere tusinde applikationer nu igennem mange år. Derfor har Bluetooth især etableret sig godt som kommunikationsløsning til overførsel af Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevægelige eller roterende maskindele inden for maskin- og anlægskonstruktion.

Dine fordele

  • Pålidelig og robust radiokommunikation
  • Opsat nemt og hurtigt
  • Mange trådløse veje kan bruges parallelt uden problemer
  • Særdeles god koeksistens med WLAN 802.11

Hurtig og enkel overførsel af kontroldata under svære betingelser

Bluetooth er en trådløs teknologi, som primært er kendt fra området mobiltelefoni og computertilbehør. Men Bluetooth har også fremragende egenskaber, som der kan være brug for ved anvendelse i industrielle automatiseringsnetværk.

Derfor har Bluetooth etableret sig godt som kommunikationsløsning på området for maskine- og anlægskonstruktion. Specielt til overførsel af Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til mobile eller roterende maskindele er det fremragende egnet. Bluetooth er baseret på den internationale standard IEEE 802.15.1 og arbejder i det globalt anvendelige 2,4-GHz-ISM-bånd.

Nem udførelse af en pålidelig og robust trådløs forbindelse

Bluetooth er kendetegnet af en ekstrem robust trådløs kommunikation, som også under strenge industrielle betingelser fungerer særligt pålideligt. Det skyldes, at overførsel af data sker efter frekvenshopprocessen, hvor overførselskanalen skiftes efter hver dataoverførsel. Det sker op til 1.600 gange pr. sekund. Denne kanalredundans med op til 79 overførselskanaler gør, at Bluetooth ikke er følsom over for støj i frekvensbåndet.

Derved kan der med Bluetooth særligt nemt realiseres meget pålidelige trådløse forbindelser, som bl. a. er en forudsætning for Safety-kommunikationen (PROFIsafe, SafetyBridge osv.) Bluetooth-modulerne fra Phoenix Contact forenkler anvendelsen yderligere, idet kommunikationsforbindelsen på en meget enkel måde kan indrettes pr. tastetryk.

Topologi: Typiske Bluetooth-netværksstrukturer

Typiske Bluetooth-netværksstrukturer

Parallel drift af mange trådløse veje

Bluetooth egner sig særligt godt til små, statiske anvendelser på trådløst netværk med få deltagere. Eksempler på typiske Bluetooth-netværk kan ses i den enkle punkt-til-punkt anvendelse eller små netværk i stjernetopologi med maks. syv deltagere.

Teknologien giver en fejlfri parallel drift af mange af den type anvendelser. Derved adskiller Bluetooth sig tydeligt fra Wireless LAN: Med WLAN kan der opbygges store netværk med mange deltagere, men der kan til gengæld kun drives få af sådanne netværk parallelt.

Fremragende sameksistens med WLAN

Både Bluetooth og WLAN køres i 2,4 GHz-frekvensbåndet. Herved er konflikter (interferens) og indbyrdes forstyrrelser forprogrammerede.

Visning af sameksistens for Bluetooth med Wireless LAN gennem AFH og Black Channel List

God sameksistens for Bluetooth med Wireless LAN gennem AFH og Black Channel List

Bluetooth er derfor udstyret med en god, automatisk koeksistensmekaniske: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH-systemet registrerer WLAN-systemer pålideligt fra en mediebelægning på 10 % til 15 % og udelukker automatisk egen udnyttelse på WLAN-belagte kanaler.

For at forhindre fejl på forhånd og for at muliggøre en effektiv frekvensplanlægning kan der ved de industrielle Bluetooth-moduler fra Phoenix Contact udelukkes op til tre kanaler, der er reserveret til WLAN. Bluetooth-modulerne sender så kun på de uudnyttede frekvensområder mellem WLAN-kanalerne og forstyrrer ikke WLAN-systemet.

Applikationseksempler Typiske anvendelsesområder for Industrial Bluetooth

Automatiseringsstation over vandet
Hurtigt roterende systemer
Kommunikation med Bluetooth-enheder i en produktion
Industrikran
Automatiseringsstation over vandet

Pålidelig, trådløs styringskommunikation er mulig ved afstande op til 200 m.

Hurtigt roterende systemer

Driftssikker kommunikation med hurtigt roterende automatiseringsstationer, f.eks. på kabelviklingsmaskiner, er ikke noget problem med Bluetooth.

Kommunikation med Bluetooth-enheder i en produktion

Takket være kompatibiliteten med Bluetooth og PAN-profilen kan andre Bluetooth-enheder med PAN-profil, f.eks. stregkodescannere, også forbindes med Ethernet-netværket via BT EPA.

Industrikran

Bluetooth muliggør en robust og pålidelig kommunikation af styringsdata via radio i barske industrielle omgivelser.