Industriel trådløs teknologi: Enkel og effektiv dækning af store afstande

Dine fordele:

 • Færre udgifter til installation og vedligeholdelse, da kabler er overflødige
 • Bevægelsesfrihed til mobile eller udskiftelige automatiseringskomponenter takket være trådløs I/O-kommunikation
 • Ingen løbende omkostninger til overførselsmedier takket være slidfri radioteknik
 • Hurtig og enkel installation og idriftsættelse via brugervenlig installation
Logo Trusted Wireless

Egenskaber Trusted Wireless

Robust og støjimmun kommunikation

Trusted Wireless anvender den såkaldte FHSS-metode (Frequency Hopping Spread Spectrum). Teknologien bruger her et udvalg af op til 127 kanaler fra det samlede frekvensbåndsspektrum, som springes igennem på basis af et pseudo-vilkårligt mønster. Dette øger kommunikationens robusthed.

Derudover muliggør Trusted Wireless et særligt godt koeksistens-management for forskellige trådløse systemer. Ved brug af forskellige RF-bånd (Radio Frequency) kan flere Trusted Wireless-systemer køres parallelt uden problemer. Der er også mulighed for målrettet at udtone bestemte kanaler (Black Listing) for f.eks. at kunne køre WLAN-systemer parallelt, uden at ydelsen begrænses.

Sikker overførsel

Ved en proprietær teknologi, såsom Trusted Wireless, er protokollen ikke offentligt tilgængelig, hvilket grundlæggende gør teknologien glimrende beskyttet mod angreb. Desuden er der blevet implementeret yderligere sikkerhedsmekanismer: 128 bit-datakrypteringen sørger for, at teoretisk aflyttede datapakker ikke kan forstås. Integritetstesten prøver senderens ægthed og forkaster meddelelser, der er blevet ændret.

Frekvensbånd

Hvis radiobølger sendes gennem vægge eller andre forhindringer, svækker dette signalet. Jo højere frekvensen er, desto større er dæmpningen, dvs. at et 2,4 GHz-signal dæmpes stærkere end et 868 MHz- eller et 900 MHz-signal.

På grund af den højere sendeeffekt i 868/900 MHz-båndet kan der stiles mod betydeligt større rækkevidder end i 2,4 GHz-båndet. I 2,4 GHz-båndet er overførselstiden kortere og datagennemgangen højere end i 868 MHz- eller 900 MHz-båndet. For det første står der væsentligt flere frekvenser til rådighed i 2,4 GHz-båndet, og for det andet er det muligt at have højere dataoverførselshastigheder gennem luften. Desuden skal der ved 2,4 GHz-båndet ikke overholdes en lovmæssigt bestemt brugstid (Duty Cycle), således som det er tilfældet med 868 MHz-båndet.

Det trådløse system Radioline fra Phoenix Contact omfatter trådløse moduler til 868 MHz (Europa, Sydafrika), 900 MHz (Nordamerika, Sydamerika) samt 2,4 GHz (globalt).

Decentral netværksstyring

Teknologier som WirelessHART eller ZigBee følger i netværksstyringen en central tilgang. Det betyder, at alle meddelelser kører over en central master og på den måde kan medføre en betydelig trafik i radionetværket.

Trusted Wireless satser derimod på decentral netværksstyring. De såkaldte Parent-Child-zoner opbygges i det trådløse netværk, idet et overordnet trådløst modul betegnes som Parent og de tilkoblede moduler som Child.

Den samlede netværksstyring afvikles inden for Parent-Child-zonen og skal ikke føres over den centrale manager. Det reducerer informationstrafikken i hele netværket og accelererer dataudvekslingen.

Fleksible tilpasningsmuligheder

Trusted Wireless giver mulighed for at indstille datahastigheden for det trådløse interface og herved øge modtagerfølsomheden. Ved en lav datahastighed er det muligt at etablere bro over en væsentligt større distance end ved en høj datahastighed. Du kan altså foretage en passende indstilling afhængig af applikation og krævet rækkevidde.

Det trådløse system Radioline fra Phoenix Contact muliggør en enkel og fleksibel opbygning af punkt-til-punkt-forbindelser, stjernenetværk eller Mesh-netværk og overfører både I/O-signaler og serielle data. I/O-moduler med Radioline kan tilsluttes direkte til styringen via Modbus-protokol over den integrerede RS-232- og RS-485-grænseflade.

Applikationseksempler

Trusted Wireless eller det trådløse system Radioline er specielt udviklet til industriel anvendelse ved overførsel af serielle styringsdata eller analoge eller digitale I/O-signaler. Denne kombination egner sig særligt til anvendelse i udstrakte anlæg og netværk, f.eks. på området vand/spildevand eller i procesteknik.

Procesindustri

Anvendelsesmuligheder i procesteknikken

 • Niveauovervågning på tanke
 • Temperaturovervågning
 • Flowmålinger
 • Pumpestationer og brøndkæder
 • Pipeline-overvågning
 • Lækageovervågning
 • Infrastruktur i industriparker
Rensningsanlæg set oppefra

Anvendelsesmuligheder på området vand/spildevand

 • Vandbehandlingsanlæg
 • Tilslutning af fjerntliggende pumpestationer
 • Tilslutning af fjerntliggende brønde
 • Roterende dele (f.eks. ved en skraberbro)
 • Niveauovervågning