Nový produktový štítek podporuje automatizovaný příjem zboží

22.01.2024
Nový produktový štítek od společnosti Phoenix Contact

Pro další optimalizaci logistických procesů zavádí společnost Phoenix Contact nové produktové štítky, které jejím zákazníkům zjednodušují automatizovaný příjem a výdej zboží.

Na nových produktových štítcích se zobrazují nejdůležitější informace, jako je číslo výrobku, množství, datum výroby, šarže a země původu, v podobě 1D čárového kódu a/nebo 2D Data-Matrix kódu. Automatické čtení skenovacích kódů zvyšuje produktivitu v oblasti příjmu a výdeje zboží tím, že snižuje manuální zátěž pracovníků logistiky.

Nové produktové štítky splňují požadavky, které stanovili výrobci a prodejci sdružení v ECIA (Electronic Components Industry Association). Díky nové struktuře se všechny povinné informace zobrazují požadovaným způsobem v podobě skenovacích kódů. Z důvodu udržitelnosti a nákladové efektivity klade společnost Phoenix Contact důraz na zachování kompaktnosti formátu s dosavadními štítky.

Nové produktové štítky se stanou aktuálním firemním standardem a budou se používat v celém standardním portfoliu výrobků společnosti Phoenix Contact. V průběhu přechodného období se bude v dodávkách objevovat různé označování.

Významní zákazníci potvrzují, že společnost Phoenix Contact novými štítky podporuje efektivní organizaci jejich logistických procesů. „Spolupráce se společností Phoenix Contact při definování nových štítků byla velmi efektivní. Naše požadavky byly realizovány ve společné koordinaci a v budoucnu povedou k efektivnímu toku zboží při příjmu a výdeji“, vysvětluje Michaela Fritz, Vice President Warehouse Operations & Supply Chain Programs společnosti TTI.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications