COMPLETE line pro funkční budovy

Technologicky vyspělé produkty pro funkční budovy

K inteligentnímu propojení vaší inteligentní budovy do sítě od úrovně pole přes automatizaci budov až po řízení a provoz budov potřebujete vzájemně harmonizovaná produktová řešení. COMPLETE line poskytuje kompletní systémy pro automatizaci, sledování energie, záznam dat a také bezpečnou konektivitu systémů, zařízení a komponent.

Vaše výhody

  • Kompletní řešení pro rozvaděče v oblasti automatizace budov
  • Rychlá instalace s technikou připojení push in bez nutnosti použití nářadí
  • Nižší náklady na výrobu a logistiku díky standardizovanému příslušenství pro propojky, popisky a kontrolu
  • Snadná manipulace a skvělý vzhled díky průchodnosti funkcí a designu

Konstrukce rozvaděče pro automatizaci budov

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce rozvaděče pro automatizaci budov
Připojení
COMPLETE line nabízí velký výběr různých řadových svornic k připojení různých aplikací v rozvaděči.
Více informací
Připojení
Bezpečná komunikace
Efektivní a perspektivní provoz budov vyžaduje kompletní a inteligentní propojení do sítě. COMPLETE line nabízí řešení pro bezpečnou komunikaci ve funkční budově.
Více informací
Bezpečná komunikace
Zásobování, ochrana a dohled
Systém řízení budov ve funkční budově je nutné spolehlivě zásobovat energií, chránit před poškozením a monitorovat z hlediska spotřeby energie. COMPLETE line nabízí systémová řešení pro napájení, ochranu a monitorování energie ve funkčních budovách.
Více informací
Zásobování, ochrana a dohled
Řízení a spínání
Systém řízení budov ve funkčních budovách musí centrálně řídit různé aplikace, jako je IT bezpečnost, automatizace prostoru, HLK nebo koncepce napájení. V podobě systému řízení budov Emalytics a příslušných komponent nabízí systém COMPLETE line platformu k řízení a spínání všech aplikací.
Více informací
Řízení a spínání
Proveďme digitální změnu společně
Inteligentní, digitální, perspektivní
Aby mohla být budova provozována účinně a perspektivně, vyžaduje komplexní a inteligentní propojení do sítě. V našem e-paperu vám ukážeme, jak přesně toho můžete dosáhnout prostřednictvím digitalizace automatizace budov.
Nyní zobrazit e-paper
Inteligentní budovy ve městě