Zajištění ochrany a zásobování v elektrárně

Produkty pro ochranu zařízení a zásobování napětím v oblasti konvenční výroby energie

Pomocí inovatovních produktů společnosti Phoenix Contact můžete spolehlivě chránit přístroje ve své elektrárně a zajistit jejich bezpečné zásobování napětím. Stáhněte si brožuru „Přenos a rozvod energie – produkty pro váš úspěch“.

Nyní stáhnout
Technologie řízení rozvoden

Zajistěte trvale vysokou dostupnost své elektrárny a zabraňte neplánovaným výpadkům. V aplikacích s vysokými požadavky na provozní bezpečnost jsou potřebná redundantní řešení napájení. Brání tomu, aby výpadek síťového zdroje způsobil prostoj zařízení. Kompletní portfolio elektronických přístrojových jističů nabízí inteligentní ochranu vašeho systému napájení. Vysokofrekvenční, energeticky chudé poruchy je možné rozpoznat a odstranit pomocí odrušovacích filtrů. Tranzientní a energeticky bohaté špičky napětí jsou chráněny přístroji na ochranu před bleskem a svodiči přepětí.

Modul redundance zajišťující zvýšenou provozní bezpečnost

Redundantní pomocný napájecí zdroj

Paralelně zapojené napájecí zdroje zajišťují spolehlivé napájení. I v případě výpadku napájecího zdroje je tedy zajištěno napájení zařízení v rozvaděči. Pomocí redundantních modulů zvyšujete provozní bezpečnost svého systému.

Elektronické přístrojové jističe

Účinná ochrana provozních prostředků

Jednotlivě zabezpečte své provozní prostředky. Pomocí přístrojových jističů spolehlivě chráníte svá zařízení, čímž zajistíte jejich trvalou vysokou dostupnost.

Přepěťová ochrana

Ochrana před přepětím

Spolehlivě chraňte elektronické přístroje v řídicích systémech vaší elektrárny proti přepětí a využívejte výhody vysoké dostupnosti zařízení.