Vnitřek budovy s ikonami pro síťové propojení

Řízení budovy založené na IoT Realizace udržitelného provozu budov

  • Efektivní správa energie díky inteligentnímu síťovému propojení výroby, spotřeby a ukládání energie
  • Řídicí jednotka a monitorování nemovitostí bez ohledu na umístění
  • Optimalizace efektivity napájecích procesů
Industry Solution Center Bad Pyrmont – interiér budovy 4

Nová budova se vyznačuje moderní a otevřenou architekturou

Industry Solution Center Bad Pyrmont

Budova 4 o rozloze 18 000 m² se má moderní architekturu s vysokým podílem skla a velkým atriem, které prochází všemi poschodími.

Otevřený charakter se odráží i v infrastruktuře budovy, automatizaci místností a flexibilně navržených pracovištích.

Bloková tepelná elektrárna v jedné budově

Obě blokové tepelné elektrárny v lokalitě Bad Pyrmont pokrývají přibližně 60 % spotřeby energie

Efektivní správa energie a optimalizované procesy napájení

Díky inteligentnímu síťovému propojení výroby, spotřeby a ukládání energie v kombinaci s topným a chladicím okruhem lze dosáhnout účinné správy energií a také optimálního procesu napájení. Do čtyř kancelářských a výrobních budov této lokality je dodávána energie prstencovou koncepcí, ve které jsou propojeny všechny zdroje, spotřebiče a akumulátory.

Dvě blokové tepelné elektrárny pokrývají asi 60 % vlastní spotřeby energie. Odpadní teplo, které vytvářejí, se používá k vytápění a chlazení budov. Aktivní správa zatížení prostřednictvím uložené regulační strategie zajišťuje, aby nedocházelo k překročení špičkových zatížení. Nová budova 4 proto nepotřebuje vlastní napájení.

Téměř všechna větrací zařízení jsou vybavena rekuperací tepla. Fotovoltaické střešní zařízení o výkonu 160 kWp je aktivně zapojeno do elektrického systému zásobování energií. Cílem je využití energie z obnovitelných zdrojů mj. pro nabíjecí sloupky elektromobilů.

Rozvaděč v automatizaci budovy

Rozvaděč v Industry Solution Center

Spojení techniky správy budovy s aktivní správou energií

Oddělení Facility Management se při realizaci techniky budovy rozhodlo pro komponenty a systémy z vlastního sortimentu výrobků. Základem je systém řízení budovy Emalytics, který spojuje techniku řízení budovy s aktivní správou energií. Data z úrovně pole získává překryvný systém prostřednictvím 27 řídicích jednotek typu ILC 2050 BI. Řadič na bázi Niagara Framework funguje jako chytré zařízení, které veškerá data systémů předává standardizovaně do techniky řízení budov Emalytics.

Do systému lze snadno a rychle zapojit jak klasické snímače a akční členy, tak nové inteligentní polní přístroje na bázi IP. Na základě zaznamenaných informací umožňuje systém Emalytics preventivní údržbu nainstalovaných zařízení. Neobvyklá data například upozorní provozovatele na hrozící poruchu. Systém Emalytics tak analyzuje parametry zapalovacích svíček motorů zabudovaných v blokových tepelných elektrárnách a v případě potřeby navrhne jejich preventivní výměnu. Díky tomu se výrazně zvyšuje životnost blokových tepelných elektráren.

Modulární automatizační stanice s ILC 2050 BI

Modulární automatizační stanice s ILC 2050 BI

Řídicí jednotka a monitorování nemovitostí bez ohledu na umístění

Zařízení ILC 2050 BI dále podporuje všechny standardy zavedené v technice budov,jako jsou BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP nebo oBIX. Příslušné moduly portfolia Inline-I/O umožňují připojení běžných sběrnicových systémů jako DALI, Modbus/TCP nebo Modbus/RTU. Zapojení polních přístrojů nezávislé na protokolu do ILC 2050 BI výrazně snižuje náklady na návrh a kabeláž.

Pomocí této správy budov lze snadno a nezávisle na umístění spravovat a monitorovat různé nemovitosti. Navíc lze stávající budovy do nového systému snadno integrovat. Provozovateli z toho plyne celá řada výhod, protože nyní může například vzájemně porovnávat lokality nebo vytvářet komunikační platformu pro všechny nemovitosti. Na základě dostupných dat je možné zlepšovat procesy dodávek napříč všemi budovami, což vede k úspornějšímu provozu nemovitostí.

Závěr

Společnost Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG se specializuje na optimalizaci provozu budov, na výpočet nákladů na životní cyklus a na benchmarking nákladů na užívání budov. Na základě benchmarku z nejrůznějších typů budov s hrubou podlažní plochou 85 000 m² provedla tato společnost konkurenční analýzu pro společnost Phoenix Contact. Hodnocení výsledku ukazuje, že lokalita Bad Pyrmont se umístila na spodních příčkách nákladové skupiny. Bylo toho dosaženo inovativními koncepcemi v oblasti infrastruktury budov a technické a komerční správy budov a také efektivní tvorbou nákladů na dodávky a likvidaci.

Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401