Zaměstnanci ve výrobě se signalizačním sloupkem

Vyhodnocení dat založené na umělé inteligenci pro inteligentní optimalizaci výroby Anomaly Detection – jednoduché strojové učení s MLnext

Rostoucí množství dat představuje výzvu při sběru dat a jejich vyhodnocování odborníky. Skryté potenciály je možné v tomto případě odhalit prosttřednictvím analýzy dat za pomoci umělé inteligence. S MLnext získáte:

  • možnost samostatného vytvoření algoritmu strojového učení pro optimalizaci výroby.
  • již hotový algoritmus pro optimalizaci výroby.
  • doporučení k postupu pro zaměstnance ve výrobě založená na umělé inteligenci a aktuálních datech.
Anomaly Detection

Optimalizace výroby díky umělé inteligenci

Pokud je výroba plně vybavena možnostmi sběru dat, která jsou k dispozici ve standardizované podobě pro OT a IT, je nejdůležitější, a zároeň nejnáročnější tato data přínosně vyhodnotit. Často jde totiž o příliš velká množství dat. Výrobní procesy se mění příliš rychle na to, aby bylo možné tato data vyhodnocovat ručně. Tento problém se ještě prohlubuje, pokud chceme provést vyhodnocení nad rámec standardních míst. Bezproblémové vyhodnocení dat je ovšem nezbytně nutné, protože jinak není možné odhalit skryté potenciály.

Podnik proto musí k tomuto účelu implementovat umělou inteligenci. Mnoho společností však nemá dostatečné oborové znalosti, zkušenosti ani kapacity na programování a údržbu takového algoritmu. Jsou závislé na poskytovateli služeb, což je zbavuje náhledu na procesy a data, a finanční náklady na provoz proto mohou být neúměrně vysoké.

Mnoho společností proto hledá způsob, jak implementovat algoritmus založený na umělé inteligenci pro optimalizaci procesů, monitorování stavu a prediktivní údržbu, aniž by musely prozradit příliš ze svého know-how, a přesto mohly provádět úpravy samostatně.

Rozpoznání anomálií díky neuronovým sítím

MLnext Technology
Logo MLnext Framework
Logo MLnext Execution
Logo MLnext Creation
MLnext Technology

Naše koncepce pro vytvoření algoritmů strojového učení za pomoci MLnext umožňují rychlé a snadné rozpoznání anomálií ve výrobních procesech nebo spotřebičích a provedení optimalizace.

Nabídka MLnext obsahuje tři různá softwarová řešení.

V rámci rozsáhlého poradenství k tomuto tématu vám nabízíme celou řadu služeb, kde vám ukážeme, co všechno je ve vašem závodě možné.
Společně zjistíme, jak MLnext integrovat do vaší infrastruktury. Abychom spolu našli řešení na míru, prozkoumáme s vámi stávající rámcové podmínky ve vašem závodě pomocí služeb MLnext.

Logo MLnext Framework

MLnext Framework nabízí možnost vlastního naprogramování algoritmu v připraveném prostředí. Mnohé ze základních funkcí jsou již součástí programu, takže náklady značně klesají, ale stále je možné programovat zcela samostatně. Bezplatně k dostání jako open source.

Stáhnout MLnext Framework
Logo MLnext Execution

Průmyslově bezpečné a zapouzdřené provedení neuronových sítí ve výrobě:
konfigurace můžete provádět sami, pověřit námi doporučeného poskytovatele nebo využít expertní tým společnosti Phoenix Contact.

Stáhnout MLnext Execution
Logo MLnext Creation

Přehledný návod k vytvoření a úpravám algoritmů. Díky MLnext Creation značně snížíte náklady na programování – potřebujete jen parametrizovat.

Stáhnout MLnext Creation

Díky MLnext jsme mohli náš koncept strojového učení z laboratoře využít ve výrobním prostředí a optimalizovat. Díky tomu jsme redukovali prostoje a efektivněji provádíme údržbu.

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
Muž s tabletem

Udržitelné a inteligentní zvýšení produktivity

Naše produkty MLnext nabízí:

  • možnost vlastního rozhodnutí, zda a kolik know-how s námi chcete sdílet při vytvoření optimalizace výroby založené na umělé inteligenci.
  • odhalení skrytých a nevyužitých potenciálů ve vašich procesech pro ještě větší konkurenceschopnost v budoucnu.
  • jednoduché připojení algoritmů strojového učení do vašich stávajících pracovních procesů a IT struktur.
Individuální a škálovatelná řešení
Společně pro vás najdeme nejlepší řešení
Digitalizujte svoji továrnu a zůstaňte konkurenceschopní i do budoucna.
Kontaktujte nás
Zaměstnanec v digitální továrně