Zaměstnanci v digitální továrně

Rámec průmyslového internetu věcí jako spojení mezi OT a IT OT meets IT – poskytování univerzálně dostupných čitelných a vyhodnotitelných dat

Shromážděná data se často ukládají do izolovaných zdrojů dat výroby, protože nejsou ve správném formátu nebo protože chybí propojení se systémy vyšší úrovně.

S naším rámcem průmyslového internetu věcí získáte:

  • jednoduché a spolehlivé spojení pro výměnu dat mezi OT a IT.
  • neomezené možnosti rozšíření díky otevřené platformě, pro kterou nejsou zapotřebí žádné znalosti programování.
  • normalizovaná data dostupná v reálném čase, které lze díky časovému razítku historicky dobře vyhodnotit.
OT meets IT

Spojení různých požadavků, standardů a nastavení

Data se generují a shromažďují v OT a IT. Historicky je však výměna dat možná jen omezeně kvůli různým typům komunikace a technologie a je také velmi časově a finančně náročná. V důsledku technologických změn neustále roste počet zařízení ve výrobě.

Ke spojení dvou prostředí je zapotřebí propojka, která propojí dva světy, aniž by je nutila ke změnám. Kromě toho musí tato propojka umožnit komplexní zpracování dat bez omezení, tak aby spolu mohly komunikovat všechny OT a IT přístroje a systémy. Flexibilní přizpůsobení změněným podmínkám pomůže splnit požadavky digitální továrny.

Zaměstnanec před obrazovkou s PLCnext Store

Rámec průmyslového internetu věcí – neomezená výměna dat díky otevřeným rozhraním

Rámec průmyslového internetu věcí od společnosti Phoenix Contact je škálovatelné, otevřené a vysoce flexibilní rozhraní mezi OT a IT. K softwaru založenému na PLCnext patří tři základní součásti:

Rámec průmyslového internetu věcí
Sám rámec průmyslového internetu věcí je hlavní součástí koncepce a obsahuje základní knihovnu se základními funkcemi, prvky a vizualizacemi. V tomto rámci se nashromážděná data normalizují a ukládají. Škálovatelnost umožňuje aplikaci od Raspberry Pi až po vysoce výkonný PC. Navíc je možné spojení s naším inteligentním řešením – MLnext Technology – pro rozpoznání anomálií prostřednictvím prediktivní údržby ve výrobě.

Vnitřní propojovací prvky
Sběr dat v prostředí OT a IT zajišťují vnitřní propojovací prvky (in aplikace). Každý komunikační protokol potřebuje jeden propojovací prvek. Cyklicky shromažďovaná data se ukládají nepřevedená s časovým razítkem.

Vnější propojovací prvky
Další zpracování dat probíhá pomocí vnějších propojovacích prvků (out aplikace). Na žádost OT nebo IT přístroje se normovaná data konvertují do příslušného výstupního formátu a odesílají do požadovaných intervalů.

Seznamte se s rámcem průmyslového internetu věcí přímo v našem PLCnext Store.

S naším rámcem průmyslového internetu věcí spojíte díky otevřené architektuře neomezenou konektivitu s maximální nezávislostí.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Manager Manufacturing Data Support
Stefan Schnake
Osoba vyhodnocuje data na obrazovkách

Propojte své OT a IT ještě dnes

Rámec průmyslového internetu věcí vám nabízí:

  • maximální volnost a činnost nezávislou na výrobci díky otevřeným rozhraním a možnosti vytvoření vlastních konektorů.
  • nejlepší výkon a perspektivu díky jednoduše vyměnitelné hardwarové platformě PLCnext.
  • cenově výhodné řešení pro spojení OT a IT díky konektorům připraveným k okamžitému použití a konfigurační pomůcce pro nové konektory.
  • možnost zpřístupnit a číst data pro každý OT a IT systém nebo přístroj.
Individuální a škálovatelná řešení
Společně pro vás najdeme nejlepší řešení
Digitalizujte svoji továrnu a zůstaňte konkurenceschopní i do budoucna.
Kontaktujte nás
Zaměstnanec v digitální továrně

V čem spočívá rozdíl mezi OT a IT?

IT znamená informační techniku a zahrnuje dostupnost a řízení dat, jejich hardwaru a softwaru. Zaměřuje se na důvěrnost a integritu dat.

Operation Technology (OT) je hardware a software, který řídí a dohlíží na výrobu a její procesy. Vyznačuje se dlouhými životními cykly produktů, diverzifikovaným spektrem zařízení/výrobců, různými komunikačními protokoly a přísnými ekologickými předpisy. Snímače a akční členy, které jsou připojené k programovatelné řídicí jednotce, dohlíží na každou akci v rámci infrastruktury. Využívá se také moderní bezdrátová technologie jako Bluetooth 5.0 nebo Wi-Fi.
V centru této technologie stojí bezpečnost personálu a maximální spolehlivost a efektivita výrobního procesu.

Průmyslový internet věcí (IIoT) zahrnuje kompletní dohled a řízení procesů v digitální továrně. Bez ohledu na to, ve kterém oboru se průmyslový internet věcí využije, vždy sleduje nejnovější technologie, a pokrývá tak požadavky na digitalizovanou výrobu.