Asistenční systém pracovníka clipx WIRE assist pro efektivní přípravu vodičů

Asistenční systémy pro pracovníky

Asistenční systém pracovníka clipx WIRE assist umožňuje účinné zpracování vodičů. Systém se softwarovou podporou provede uživatele procesem poloautomatizovaného zpracování vodičů, ovládá automaticky příslušná výstupní zařízení a poskytuje potřebné informace na základě dat CAE.

Více informací
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist pro efektivní přípravu vodičů

Asistenční systém clipx WIRE assist pro pracovníky

V průmyslové výrobě rozvaděčů se procesy stále vyznačují vysokým podílem manuálních pracovních operací. Zejména příprava a zpracování vodičů ještě skrývá výrazný potenciál. Tato časově náročná činnost tak tvoří více než polovinu doby práce pracovníka vyrábějícího rozvaděče.

Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist od společnosti Phoenix Contact je „nástrojem“ k co nejlepšímu využití tohoto potenciálu z hlediska hospodárnosti a flexibility.

Vaše výhody

 • Pohodlné používání díky intuitivním uživatelským rozhraním a snadnému přenosu dat z programů CAE
 • Vysoká spolehlivost procesů díky softwarově podporované přípravě vodičů s přímým ovládáním zařízení
 • Zvýšení účinnosti a flexibility prostřednictvím možnosti mobilního používání a optimálního umístění ručního nářadí, automatického nářadí a tiskových systémů

Nové produkty

Základní pracovní stůl clipx WIRE assist

varianty a příslušenství clipx WIRE assist pro jednotlivé země

Varianty pracovního stolu pro jednotlivé země

Systém clipx WIRE assist je ergonomický asistenční systém pro pracovníky k digitálně podporovanému osazování vodičů a kabelů. Nové varianty základního pracovního stolu pro jednotlivé země jsou vybaveny zásuvkami pro zásuvné geometrie, např. „AB“ pro USA, „G“ pro Anglii, „E“ pro Francii a „L“ pro Itálii. Nové příslušenství pro systém clipx WIRE assist navíc nyní rozšiřuje rozsah funkcí systému.

To jsou hlavní vlastnosti

 • Kompaktní řešení pracoviště
 • Individuální konfigurace
 • Elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl
 • Modulárně rozšiřitelné přídržnými systémy, nosiči zařízení a odkládacími místy

To jsou výhody

 • Nejlepší ergonomie díky výškově nastavitelnému pracovnímu stolu a přizpůsobitelnému vyrovnání zařízení
 • Modulární vybavení příslušenstvím zvyšuje flexibilitu oblastí použití
 • Vysoká účinnost díky krátkým trasám uchopení a rychlému přístupu k ručnímu nářadí podle principu 5S
 • Mobilní použití díky kolečkům s aretačním zařízením

Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist

Video: Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist MovingImage
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist s podporou softwaru pro efektivní přípravu vodičů

Softwarově podporovaná příprava vodičů

Procesní spolehlivost díky softwarově podporované přípravě vodičů

Potřebné informace o propojení pro softwarové zpracování procesů se exportují z běžných programů CAE. Informace jsou předávány do systému clipx WIRE assist. Integrovaná funkce editoru kromě toho umožňuje i ruční shromažďování dat.

Software clipx WIRE assist na základě těchto údajů vede pracovníka procesem částečně automatizované výroby vodičů. Přístroje systému jsou při tom přímo ovládány a informace nezbytné pro další zpracování a propojení se automaticky zobrazují na monitoru ve vizuálně vylepšené a snadno srozumitelné formě.

Ergonomie asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist

Ergonomické uspořádání pracovního místa

Flexibilní díky ergonomickému uspořádání a mobilitě

Výškově nastavitelný pracovní stůl clipx WIRE assist splňuje požadavky na ergonomii. Systém nabízí výhodnou možnost změny pracovní polohy vestoje a vsedě a slouží i k přizpůsobení polohy výšce pracovníka a/nebo prováděné činnosti. Optimální umístění popisovacích zařízení a automatických nástrojů v pracovní oblasti pracovníka zkracuje dráhy uchopení, a přispívá tak k ergonomičnosti.

Asistenční systém pro pracovníky stojí na čtyřech průmyslových vodicích kolečkách s brzdou, díky čemuž je mobilní. Proto lze systém decentrálně použít tam, kde je třeba provést práci, a zkrátit nebo eliminovat tak zbytečné přemísťování.

Asistenční systém pro pracovníky založený na principech štíhlé výroby

Asistenční systém pro pracovníky založený na principech štíhlé výroby

Strukturováno za použití principu 5S

Koncept systému je založený na principech štíhlé výroby, jako je např. 5S. Tyto principy pomáhají eliminovat chaos a vytvořit pořádek. Díky použití vícevrstvých vložek z tvrdé pěny, ve kterých má každý nástroj a každá pomůcka předdefinovaný otvor, je ve výsledku dosahováno nejkratších možných časů vyhledávání a přístupů. Při tom jsou nástroje, které se používají častěji, optimálně dostupné a ty, které se používají méně často, jsou umístěny dál.

Modulární a individuální uspořádání asistenčního systému pro pracovníky

Modulární struktura systému ponechává uživateli při úpravě svého pracoviště odpovídající míru volnosti.

Modulární a individuální konstrukce asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist

Automatické nástroje a popisovací zařízení mohou být umístěna na povrch desky stolu. Příslušenství jako zásuvky, odkládací police a nádoby na uložení zbytků materiálu lze podle potřeby upevnit přímo na pracovní stůl systému.

Příslušenství pro asistenční systém clipx WIRE assist

Automatické nástroje a popisovací systémy lze prostorově úsporně umístit pomocí odpovídajícího příslušenství přímo na pracovní stůl systému. Na nosných konzolách a sloupech jsou umístěna vedení, která umožňují uchycení dalšího příslušenství.

Individuální polohování a vyrovnání přístrojů na asistenčním systému pro pracovníky

Přizpůsobení výšky umístění zařízení a pracovní orientace jsou maximálně flexibilní a lze je rovněž provést podle individuálních potřeb a podle požadavků konkrétního pracovního úkolu. Pomocí systému vedení vodičů lze vodiče upevnit přímo na dělicích automatech.

Asistenční systém pro pracovníky pro efektivní úpravu vodičů
clipx WIRE assist
Použití asistenčních systémů pro pracovníky zvyšuje produktivitu a procesní bezpečnost a zaručuje bezproblémový výrobní proces. S clipx WIRE assist nabízí společnost Phoenix Contact softwarový nástroj pro efektivní přípravu vodiče a propojení.
Na leták
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist
Plánovací a označovací software PROJECT complete

Plánovací a označovací software PROJECT complete

Digitální výrobní podklady

Plánovací a označovací software PROJECT complete poskytuje všechny potřebné informace pro výrobu svorkovnic: buď v podobě digitálních výrobních podkladů pro ruční montáž svorkovnice, nebo jako export ve formátu AutomationML k řízení automatických výrobních systémů vaší výroby svorkovnic.