FL Network Manager

FL Network Manager Jednoduché uvedení sítě do provozu a monitorování přístrojů

Se softwarem správy sítě FL Network Manager zprovozníte zcela jednoduše řízené přepínače, komponenty WLAN a bezpečnostní zařízení od společnosti Phoenix Contact.

Navíc můžete na tyto síťové komponenty dohlížet a udržovat váš firmware aktuální. Díky konfiguraci Multi-Device ušetříte spoustu času při zřízení a využití své sítě Ethernet.

Vaše výhody

 • Pohodlné přidělování IP adresy v síti prostřednictvím protokolů BOOTP, DHCP a DCP
 • Jednoduchá konfigurace sítě VLAN i bez předchozích znalostí díky průvodci konfigurací VLAN
 • Rychlá konfigurace mnoha komponent pomocí konfigurace typu Multi Device
 • Přehled a diagnostika všech síťových komponent díky grafickému znázornění topologie
 • Rychlé a souběžné aktualizace firmwaru v několika přístrojích
 • Bezpečná komunikace se síťovými komponentami prostřednictvím SNMPv3

Se softwarem FL Network Manager uvedete svoji síť do provozu rychle a jednoduše. Software vás podporuje v následujících krocích:

Možnosti skenování v nástroji FL Network Manager

Konfigurovatelné možnosti skenování v nástroji FL Network Manager

Skenování sítě – jednoduché rozpoznání dostupných přístrojů

V dostupných sítích můžete pomocí Network Manageru načíst přístroje pomocí různých mechanismů. Kromě hledání typických postupů v oblasti IP je možné použít další mechanismy, např. DCP nebo SNMP Broadcast.

Nalezené přístroje se zobrazují přehledně ve formátu tabulky a jedním kliknutím je lze převzít do projektu.

Přidělení IP a konfigurace přístrojů v nástroji FL Network Manager

Změna IP adresy v nástroji FL Network Manager

Přidělení IP a konfigurace přístrojů

Díky podpoře různých mechanismů přidělování IP (BootP, DHCP, DCP) stačí pouze několikrát kliknout, a tím přidělit IP adresu přístrojům využívajícím průmyslový Ethernet, včetně přístrojů souvisejících s aplikacemi PROFINET a EtherNet/IP. Pomocí MAC adres přístrojů je možné i plánování přidělení IP adres.

Síťové komponenty, které jste integrovali do svého projektu, můžete konfigurovat detailněji. Změna typických parametrů, jako jsou IP adresa, maska podsítě, adresa brány a název přístroje, je navíc pohodlně možná v tabulkovém přehledu.

Snímek obrazovky průvodce konfigurací VLAN

Průvodce konfigurací VLAN umožňuje pohodlné provádění konfiguračních nastavení

Konfigurace sítě VLAN i bez předchozích znalostí

Výběr koncových zařízení, která mají být zařazena do sítě VLAN, lze snadno provádět pomocí grafické síťové topologie. Na základě výběru jsou konfigurace koncových zařízení a přepínačů automaticky generovány funkcí FL Network Manager a následně rozmísťovány v celém systému. Ověřováním konfigurace sítě VLAN před rozmístěním konfigurace do přístrojů se předchází případnému přerušení komunikace. Díky průvodci konfigurací sítě VLAN je tedy možné provádět konfiguraci sítě VLAN i bez předchozích znalostí.

Expertní režim navíc umožňuje také ruční provádění změn automaticky vygenerované konfigurace sítě VLAN. To zahrnuje m. j. přidávání a odebírání portů a přístrojů, jakož i změnu priorit.

Jednoduchá manipulace konfiguračních souborů v nástroji FL Network Manager

Nahrávání konfigurace přístrojů pomocí nástroje FL Network Manager

Jednoduchá manipulace konfiguračních souborů

Při rychlé výměně přístrojů nebo zálohování je možné dvojím kliknutím stahovat konfigurační soubory několika přístrojů současně. Soubory se ukládají s IP adresou a časovým razítkem, takže rychlé přiřazení a vedení revize je bez problémů možné.

I nahrání konfiguračních souborů na přístroje lze realizovat několika kliknutími:

 1. Zvolte příslušné přístroje
 2. Zvolte možnost funkce „Nahrát konfigurační soubor na přístroj“
 3. Vyberte ze seznamu soubor pro každý přístroj a spusťte proces pro všechny přístroje jedním kliknutím
Aktualizace firmwaru několika přístrojů ve FL Network Manager

Výběr souborů pro aktualizaci firmwaru pomocí nástroje FL Network Manager

Aktualizace firmwaru několika přístrojů

S nástrojem Network Manager můžete všechny přístroje současně aktualizovat pomocí několika kliknutí. Všemi nezbytnými funkcemi disponuje software, takže nejsou zapotřebí žádné další nástroje.

 1. Označte přístroje
 2. Zvolte soubory firmwaru
 3. Spusťte aktualizaci pro všechny přístroje paralelně
Současná konfigurace několika přístrojů ve FL Network Manager

Konfigurace několika přístrojů najednou

Současná konfigurace několika přístrojů

K nastavení stejných parametrů na různých přístrojích, jako např. aktivace redundantních mechanizmů, dává Network Manager k dispozici konfiguraci Multi-Device. Několika málo kliknutími jednoduše aktivujete funkci na libovolném počtu přístrojů ve vaší síti.

Konfigurace a diagnostika pro každý přístroj s podporou SNMP v nástroji FL Network Manager

Skriptování SNMP

Konfigurace a diagnostika pro každý přístroj s podporou SNMP

Ke kompletnímu nastavení parametrů přístroje lze použít SNMP skripty. Tyto skripty lze uložit a později použít u dalších přístrojů. Tím je umožněno nastavení parametrů a diagnostika každého přístroje s podporou SNMP. Kromě produktů síťové infrastruktury, jakými jsou přepínače, přístupové body WLAN a ethernetové extendery, lze takto konfigurovat také stanice I/O a ethernetové napájení proudem od společnosti Phoenix Contact. Díky jednoduché syntaxi a připraveným šablonám to již není možnost pouze pro odborníky v oboru IT.

RSTP topologie FL Network Manageru

RSTP topologie FL Network Manageru

Znázornění topologie s integrovanou diagnostikou kruhové sítě

Kvůli rozpoznání a zobrazení sítí Ethernet podporuje FL Network Manager znázornění topologie s diagnostikou kruhové sítě. Topologie rozpozná infrastrukturní komponenty sítě a koncová zařízení či spojení VPN a architektury překladu síťových adres a zobrazí je v různých náhledech. Navíc existuje možnost detailních náhledů s diagnostickými parametry k redundantním protokolům, sítím WLAN, PROFINET atd.