ACB Technology

Aktywne moduły redundancyjne

Aby awaria zasilacza nie spowodowała przestoju całego systemu, w zastosowaniach o najwyższych wymaganiach pod względem niezawodności eksploatacyjnej potrzebne są redundancyjne rozwiązania zasilania.
Aktywne moduły redundancyjne QUINT ORING są wyposażone w ACB Technology. ACB Technology zapewnia symetryczne obciążenie zasilaczy, a tym samym dwukrotnie większą żywotność systemu redundancyjnego.

Dowiedz się więcej
Moduły redundancyjne

Maksymalizuje żywotność i oszczędza energię

W systemach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa zasilacze redundancyjne sprawiają, że awaria jednego zasilacza nie powoduje postoju. ACB Technology (Auto Current Balancing) wydłuża żywotność redundancyjnych zasilaczy poprzez ich równomierne obciążenie.

Zasilacz z symetrycznym rozłożeniem prądu obciążenia

Symetryczny podział prądu obciążenia

Symetryczne obciążenie zasilaczy

ACB Technology przedłuża żywotność zasilaczy pracujących redundancyjnie
poprzez ich równomierne obciążenie. W wyniku asymetrii często tylko jeden zasilacz jest obciążony, podczas gdy drugi pracuje bez obciążenia. Prowadzi to do termicznego obciążenia zasilającego zasilacza, a tym samym do jego szybszego starzenia. Zastosowanie nowoczesnej technologii MOSFET redukuje obciążenie termiczne nawet o 70%. Dzięki mniejszym stratom mocy komponenty w szafie sterowniczej nie nagrzewają się, co wydłuża dwukrotnie żywotność systemu redundancyjnego.

  • Równomierne obciążenie zasilaczy pracujących redundancyjnie
  • Mniejsze obciążenie termiczne obu zasilaczy
  • Dwukrotnie dłuższa żywotność rozwiązania redundancyjnego
Wskaźnik obciążenia symetrycznego w zasilaczu

Wskaźnik obciążenia symetrycznego na urządzeniu

Sygnalizacja obciążenia symetrycznego

Symetryczne obciążenie zasilaczy sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika słupkowego. Użytkownik na pierwszy rzut oka wie, które napięcie wejściowe jest wyższe, który zasilacz jest więc mocniej obciążony.

Różne stany można odczytać w prosty sposób, problemy są wykrywane szybciej i można je usunąć w krótszym czasie. Wskaźnik i wygląd są zgodne z rekomendacją NAMUR.

Wykrywanie i unikanie krytycznych sytuacji

Moduły QUINT ORING monitorują prąd obciążenia i ostrzegają po przekroczeniu ustawionej wartości. Przy rozbudowie instalacji podłączenie przez użytkownika dodatkowych obciążeń do zasilacza redundancyjnego może pociągnąć za sobą utratę redundancji.

Jeśli np. dwa redundancyjne zasilacze o prądzie znamionowym 5 A każdy zasilają sterownik potrzebujący 5 A i zostanie podłączone dodatkowe obciążenie 3 A, zostanie ono pokryte z rezerwy mocy zasilacza. Wymagany prąd 8 A zostanie udostępniony bez zapadu napięcia.

Powoduje to jednak utratę redundancji: w razie awarii jednego z obu zasilaczy drugie urządzenie nie dostarczy prądu 8 A. Dioda LED natychmiast zasygnalizuje użytkownikowi instalacji brak redundancji.

Moduły QUINT ORING monitorują prąd obciążenia

Przykład 1: redundancja OK, przykład 2: brak redundancji