Szczegóły przyłącza Push-in złączek szynowych

Przyłącze Push-in Technologia Push-in umożliwia łatwe bezpośrednie przyłączanie przewodów.

  • Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
  • Wygodne wtykanie niewymagające dużej siły
  • Wysokie siły wyciągnięcia przewodu dzięki konstrukcji sprężyny
  • Odporne na wibracje i bezobsługowe przyłączanie przewodów z bezpiecznym oprzewodowaniem i obsługą za pomocą kontrastującego kolorystycznie przycisku
  • Proste wypinanie przewodu bez specjalnych narzędzi

Szczegóły przyłącza Push-in

Technika połączeń Push-in jest przeznaczona do bezpośredniego przyłączania przewodów. Druty lub przewody zakończone tulejką można wetknąć bezpośrednio bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Specjalny kształt sprężyny przyłącza Push-in pozwala na łatwe wetknięcie przewodów. Niskie siły wtykowe znacznie ułatwiają oprzewodowanie.

Specjalna sprężyna stykowa przyłącza Push-in jest wykonana z wysokiej klasy stali sprężynowej. Wsunięcie przewodu powoduje jej samoczynne otwarcie, zapewniając wymaganą siłę docisku do belki prądowej. Wysoki docisk styku i warstwa cyny na kieszeni sprężyny lub szynie zbiorczej gwarantują niezawodne połączenie elektryczne. W przypadku pociągnięcia siła wyciągania przewodu wzrasta ze względu na to, że sprężyna ustawia się i blokuje w obudowie. Zapewnia to maksymalne siły połączenia i siły wyciągnięcia przewodu oraz wolne odporne na wibracje i gazoszczelne połączenie.

Do otwarcia sprężyny, czy to w celu odłączenia przewodów czy też przyłączenia linek bez tulejki służy przycisk. Operacja ta jest niezwykle prosta i nie wymaga bezpośredniego kontaktu z elementami przewodzącymi.

Stosowanie wstępnie obrobionych przewodów, np. z tulejką lub innymi elementami zabezpieczającymi przez rozpleceniem ma sens tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy dotyczące wyposażenia lub gdy przewód musi być wielokrotnie odłączany i ponownie podłączany. Nieobrobione końce przewodu mają z czasem tendencję do rozplatania.

Nasze produkty z przyłączem Push-in


Złączka szynowa z przyłączem Push-in

Złączka szynowa PT 2,5

Złączki szynowe

Dzięki technice połączeń Push-in łatwo przyłączysz przewody o przekroju od 0,25 do 25 mm², bezpośrednio i bez użycia narzędzi. Specjalna sprężyna stykowa umożliwia łatwe wetknięcie, zapewniając wysoką jakość połączenia. W przypadku podłączania cienkich przewodów i linek o przekroju od 0,14 mm² przed wsunięciem przewodu do komory zaciskowej należy najpierw nacisnąć przycisk. W celu wypięcia przewodu wystarczy nacisnąć przycisk. Wtedy przewód można łatwo wyjąć ze złączki szynowej.

W przypadku technologii Push-in zalecamy stosowanie tulejek, szczególnie w przypadku cienkich przewodów i linek.

Wtyki FKC z przyłączem Push-in

Wtyki FKC z przyłączem Push-in

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Dzięki przyłączu Push-in można zastosować przycisk bez zmniejszania rozmiaru konstrukcji. Jest to zatem rozwiązanie bardziej powszechne i wspomaga otwieranie sprężyny, jeżeli sztywność przewodu nie jest wystarczająca. Kolor pomarańczowy ma również wysoką wartość rozpoznawczą. Przyłącze Push-in jest odpowiednie również do złączek kompaktowych.

System instalacyjny IPD

System instalacyjny IPD

System instalacyjny IPD do budynków i urządzeń infrastrukturalnych zapewnia łatwy rozdział energii. IPD (Installation Power Distribution) to system wtykowy nadający się optymalnie do opraw oświetleniowych.

Technologia Push-in umożliwia wygodne podłączanie przewodów 3-żyłowych i 5-żyłowych o przekroju do 2,5 mm² bez użycia narzędzi. Przyciski umożliwiają wypięcie podłączonych już przewodów lub podłączenie przewodów bez tulejki.

Złącza przemysłowe

Złącza przemysłowe

Stałopinowe i modułowe wkładki stykowe do złączy przemysłowych umożliwiają łatwe przyłączanie przewodów bez narzędzi. Szeroki asortyment produktów oferuje odpowiednią wkładkę stykową z Push-in Technology do każdego zastosowania. Ten rodzaj przyłącza umożliwia łatwe bezpośrednie podłączenie linek zakończonych tulejką oraz drutów o przekroju od 0,25 do 6 mm².

Po otwarciu sprężyny przyciskiem można łatwo podłączać również mniejsze przekroje od 0,14 mm² lub wypinać podłączone już przewody. Szczególnie kompaktowa przestrzeń zaciskowa wkładek stykowych Push-in umożliwia wysoką gęstość upakowania, dostępną dotąd wyłącznie przy klasycznym przyłączu zaciskanym. Wersje wielopinowe umożliwiają wygodne podłączenie do 72 styków sygnałowych w jednym złączu B24. Dzięki Push-in Technology można łatwo wykonać nawet oprzewodowanie wkładek stykowych zamontowanych już w szafie sterowniczej.

Nasze produkty z bocznym przyłączem Push-in


Złączka szynowa PTV 2,5 z bocznym przyłączem Push-in

PTV 2,5

Złączki szynowe

Boczne przyłącze Push-in złączek szynowych jest modyfikacją opisanej powyżej technologii Push-in. Zasada działania technologii jest taka samo, tyle że zamiast wprowadzania przewodu z przodu wprowadza się go pionowo. Dzięki temu złączki szynowe nadają się do płytkich szaf sterowniczych lub do łatwej wymiany istniejącego oprzewodowania z wprowadzaniem przewodów z boku.

W przypadku technologii Push-in zalecamy stosowanie tulejek, szczególnie w przypadku cienkich przewodów i linek.

Nasze produkty z przyłączem Push-in bez przycisku


Terminal przyłączeniowy do PCB SPT z podłączonym przewodem

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Sprężyna jest otwierana bezpośrednio w kanale obsługowym za pomocą wkrętaka w celu zwolnienia lub podłączenia linek. W ten sposób zapobiega się niezamierzonemu otwarciu bez narzędzia. Szczególnie w przypadku złącza sprężynowego, ten wariant przyłącza umożliwia wygodną obsługę oburęczną przy podłączaniu linek.