Iskierniki Iskierniki są sercem naszych odgromników typu 1. Umożliwiają one odprowadzenie do ziemi w ułamku sekundy wysokiej energii i prądów udarowych generowanych przez uderzenia pioruna. Aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę systemów, nasz zespół konstruktorów nieustannie pracuje nad nowymi, jeszcze lepszymi rozwiązaniami.

Wyzwalany iskiernik wielowęglowy

Solidność i wytrzymałość w doskonałej równowadze

Poznaj technologię naszego nowego wyzwalanego iskiernika wielowęglowego i zapoznaj się z historią naszych iskierników.

Korzyści

  • Brak zużycia, nawet przy wielokrotnych impulsach obciążeniowych
  • Szczególnie wysoka wydajność przy szerokości 1 DU na biegun
  • Pochłanianie energii ponad dwukrotnie wyższe niż wymagane przez normy
  • Szybki czas zadziałania i niskie napięcie resztkowe, bardzo dobra ochrona systemu elektrycznego
  • Brak zadziałania bezpiecznika, zarówno w przypadku małych, jak i dużych przepięć

Stworzenie wyzwalanego iskiernika wielowęglowego sprawiło, że moje serce inżyniera zaczęło bić szybciej. Cieszę się, że dzięki tej technologii kładziemy nowy kamień milowy w zakresie dyspozycyjności systemu.

Dr Gernot Finis - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Dyrektor działu System Protection Technologies
Portret dr. Gernota Finisa, dyrektora działu System Protection Technologies, Business Area ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr Gernot Finis, dyrektor działu System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Rendering nowego iskiernika z technologią wielowęglową

Budowa nowego iskiernika z wyzwalaną technologią wielowęglową

Wyzwalana wielowęglowa technologia iskiernikowa Solidność i wytrzymałość w doskonałej równowadze

Nowy wyzwalany iskiernik wielowęglowy znacznie przewyższa obecne standardy rynkowe. Dzięki nowej technologii wszystkie prądy piorunowe są kontrolowane jednakowo bez wpływu na sąsiednie urządzenia. Zapewnia niezawodne ograniczenie nawet wysokiej energii kilku ciągów impulsów w krótkim czasie. Wyzwalany iskiernik wielowęglowy zapewnia niezawodną i trwałą ochronę przed prądami piorunowymi i wszelkiego rodzaju przepięciami.

Co sprawia, że wyzwalana technologia iskiernikowa jest tak wyjątkowa?

Wykres z krzywą napięcia resztkowego po wielu impulsach
Porównanie rozmiarów odgromników z iskiernikiem „baryłkowym” i wielowęglowym
Porównanie wymagań dotyczących zdolności wyładowczej energii właściwej w różnych normach i dyrektywach
Schematyczne wyjaśnienie braku sprzężeń zwrotnych z technologią wielowęglową w przypadku przepięcia
Charakterystyka napięcia resztkowego odgromników z warystorami lub z iskiernikiem
Wykres z krzywą napięcia resztkowego po wielu impulsach

Nowy iskiernik wielowęglowy jest wykonany ze szczególnie wytrzymałych materiałów. Energia jest idealnie rozprowadzana po całej przestrzeni instalacji. W rezultacie nie wykazuje żadnych oznak zużycia, nawet po wielokrotnym obciążeniu przekraczającym wymagania normatywne.

Porównanie rozmiarów odgromników z iskiernikiem „baryłkowym” i wielowęglowym

FLT-MB-T1... to pierwszy odgromnik z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym. Technologia ta umożliwia uzyskanie szerokości wynoszącej zaledwie 72 mm. Oznacza to, że urządzenie ochronne jest tylko o połowę mniejsze od porównywalnego FLT-SEC-P-T1... przy podobnych parametrach. Pozwala to na oszczędność miejsca i bardziej elastyczną instalację.

Porównanie wymagań dotyczących zdolności wyładowczej energii właściwej w różnych normach i dyrektywach

Budowle w odsłoniętych miejscach, takie jak wieże telekomunikacyjne lub turbiny wiatrowe, są uderzane przez pioruny znacznie częściej niż inne budynki. W dłuższym okresie prowadzi to do znacznie większego obciążenia energetycznego. Odgromniki z nową technologią wielowęglową mogą rozpraszać ponad dwukrotnie więcej energii niż wymaga tego norma IEC 61643-11, spełniając tym samym odpowiednie wytyczne.

Schematyczne wyjaśnienie braku sprzężeń zwrotnych z technologią wielowęglową w przypadku przepięcia

Po ograniczeniu przepięcia w systemie mogą wystąpić prądy zwarciowe. Nowa technologia wielowęglowa tłumi prądy zwarciowe bardzo szybko i skutecznie, dzięki czemu nawet małe bezpieczniki nie przepalają się, a system zawsze pozostaje dostępny.

Charakterystyka napięcia resztkowego odgromników z warystorami lub z iskiernikiem

Iskiernik ma bardzo szybką charakterystykę zadziałania i niską charakterystykę napięcia resztkowego. W porównaniu do odgromników opartych na warystorach (MOV), obciążenie urządzenia końcowego jest znacznie zmniejszone, a tym samym znacznie poprawia się efekt ochrony całego systemu.

Animacja nowego iskiernika

Dowiedz się więcej o naszych nowych wyzwalanych iskiernikach wielowęglowych w tej animacji. Jaka jest różnica w sposobie działania? Jakie są podstawowe zalety? Animacja przedstawia w skrócie naszą nową technologię iskiernikową.

Charakterystyka napięcia resztkowego różnych technologii w odgromnikach

Interaktywna mapa: Charakterystyka napięcia resztkowego różnych technologii w odgromnikach
Impuls napięcia udarowego
Impuls napięcia udarowego jest używany do testowania rezystancji izolacji urządzenia końcowego. Ten przykład pokazuje impuls w przypadku urządzenia o kategorii przepięciowej II.
Charakterystyka napięcia resztkowego wyzwalanego iskiernika wielowęglowego
Krzywa pokazuje napięcie, do którego odgromnik z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym ogranicza przepięcie. Napięcie resztkowe jest niższe od napięcia warystora już po kilku milisekundach i zawsze poniżej wytrzymałości izolacji urządzenia końcowego (impuls napięcia udarowego + napięcie robocze).
Charakterystyka napięcia resztkowego warystora
Krzywa pokazuje napięcie, do którego odgromnik warystorowy ogranicza przepięcie. Napięcie resztkowe spada do napięcia roboczego dopiero po zakończeniu zdarzenia.
Napięcie robocze
Szary obszar wskazuje amplitudę napięcia roboczego w sieci zasilającej 230 V.

Ewolucja naszych iskierników

Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 zamontowana na szynie DIN

Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 FLT-MB... z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym

Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 Z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym

Odgromniki z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym zostały opracowane jako kombinacje ograniczników. Oprócz wymagań normatywnych dla odgromników typu 1 spełniają również wymagania dla ograniczników przepięć typu 2 i typu 3.

Niski napięciowy poziom ochrony 1,5 kV umożliwia uniwersalne zastosowanie, nawet jako ochrona urządzeń.