Komponenty modernizacyjne

Komponenty modernizacyjne

Komponenty modernizacyjne stosuje się do modernizacji istniejących układów sterowania. Jeśli sterownik jest przestarzały lub ma niewystarczającą wydajność, warto pomyśleć o jego wymianie. Nasze wtykowe komponenty modernizacyjne pozwalają na uniknięcie kosztownych napraw i przestojów. Podłączenie odbywa się z zachowaniem istniejącego oprzewodowania obiektowego bez ryzyka błędu.

Więcej informacji

Korzyści naszych komponentów do modernizacji

  • Łatwa modernizacja lub adaptacja istniejących układów sterowania przy użyciu wtykowych komponentów do modernizacji
  • Wyższa dyspozycyjność dzięki mniejszej awaryjności podczas migracji
  • Bezbłędne podłączenie dzięki zachowaniu istniejącego oprzewodowania obiektowego
  • Szybsze oprzewodowanie dzięki komponentom wtykowym
  • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki rozwojowi technologicznemu systemu

Przegląd komponentów do modernizacji

Różne komponenty do modernizacji przestarzałych systemów PLC

Różne komponenty do modernizacji przestarzałych systemów PLC

1. Adapter do przejścia z SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-400:
Wtyk S5 podłącza się za pomocą adaptera przejściowego bezpośrednio do karty we/wy. W miejscu S5 montuje się nowy S7-400. Istniejące oprzewodowanie obiektowe zostaje zachowane.

2. Adapter przejściowy z SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-300:
Adaptery przejściowe łączą adaptery czołowe z modułami wejść/wyjść sterownika S7-300. Za pomocą adapterów sygnały adaptera czołowego S5 można podłączyć do złącza 50-pinowego. Sygnały są przesyłane dalej poprzez kable systemowe i adaptery czołowe do modułu wejść/wyjść.

3. Adapter rozruchowy do przedłużenia istniejącego oprzewodowania obiektowego SIMATIC® S5:
Za pomocą uniwersalnych adapterów rozruchowych przedłuża się wszystkie sygnały istniejącego oprzewodowania S5. Wolny koniec kabla można podłączyć do różnych sterowników, np. S7-400 czy S7-300. Umożliwia to komunikację w celach testowych między istniejącym oprzewodowaniem obiektowym S5 a nowym sterownikiem. W związku z tym, że nowa jednostka sterująca znajduje się tymczasowo przed szafą sterowniczą, można w razie potrzeby przywrócić system do stanu pierwotnego. Gdy system będzie pracował bez problemu z nowym sterownikiem, można wymienić sterownik S5.