Alarmowanie przez sieć komórkową

Alarmowanie przez sieć komórkową

Unikanie przestojów

Zawsze na bieżąco również bez ciągłego połączenia.

Wartości analogowe i cyfrowe można monitorować łatwo i bezpiecznie przez sieć komórkową. Kompaktowy system zdalnego sterowania TC MOBILE I/O X200 informuje na bieżąco o stanie lub błędach systemu również w terenie. Routery sieci komórkowej oraz sterownik z wbudowanym modemem ILC 151 GSM/GPRS dają dodatkowo tę możliwość poza swoim głównym zadaniem.

Wszystkie rozwiązania umożliwiają przesyłanie wiadomości tekstowych SMS lub e-mail oraz aktywację wyjść, np. w celu wyłączenia maszyny. Zapobiega to uszkodzeniom lub przestojom i pozwala na uniknięcie kosztownych wizyt serwisowych.

Zalety

  • Minimalizacja przestojów maszyn i systemów dzięki automatycznemu alarmowaniu za pomocą wiadomości SMS lub e-mail
  • Zmniejszenie kosztów komunikacji dzięki alarmowaniu o zdarzeniach
  • Jako urządzenie do odbioru wystarczy zwyczajny telefon komórkowy
  • Sieci telefonii komórkowej są dostępne na całym świecie
  • Integracja z istniejącymi układami sterowania

Jedna sieć przez SMS

Alarmowanie przez sieć komórkową  

Wiadomości SMS oferują dostęp do alarmów i operacji przełączania

Również w dzisiejszych czasach alarmowanie o usterkach i krytycznych wartościach granicznych za pomocą wiadomości SMS ma pewne zalety w stosunku do nowoczesnych metod komunikacji. Wiadomości SMS można wysyłać nawet przy niewystarczającym zasięgu sieci komórkowej, gdy występują problemy z rozmowami i transmisją danych. Zapewnia to najlepszą dostępność na terenie obiektu, nawet w warunkach ograniczonego zasięgu.

Technologia ta stanowi odpowiednie rozwiązanie, nawet jeśli alarm nie jest przesyłany do technika na terenie obiektu, lecz do systemu zarządzania alarmami układu sterowania. Przy użyciu sterownika oraz routera sieci komórkowej Phoenix Contact można za pomocą bloku funkcyjnego RESY+ odbierać wiadomości SMS i dodatkowo przesyłać je na przykład przez interfejs OPC do układu sterowania.

Darmowa aplikacja do systemu sygnalizacji TC Mobile I/O X200

Aplikacja TC Mobile I/O  

Aplikacja TC MOBILE I/O pozwala na wysyłanie poleceń przełączenia w wiadomości SMS, dzięki czemu nie trzeba wpisywać treści SMS

Po otrzymaniu alarmu w wiadomości SMS trzeba go usunąć. Błędy można usuwać w razie potrzeby bezpośrednio poprzez proste potwierdzenie błędu lub polecenie ponownego uruchomienia za pomocą wiadomości SMS. Można uniknąć dzięki temu konieczności dojazdu do miejsce lub zaplanować terminowo przegląd.

Aplikacja TC Mobile I/O (na urządzenia z systemem iOS i Android) jeszcze bardziej ułatwia obsługę TC Mobile I/O X200, eliminując konieczność wpisywania treści SMS. Umożliwia wygodne przełączanie wyjść przyciskiem oraz kontrolowanie na bieżąco stanu urządzenia.

Doskonałe produkty

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410