Znaczne ułatwienie serwisu poprzez zdalne serwisowanie

Podstawowym wymogiem każdego użytkownika jest wysoka dyspozycyjność jego maszyn i urządzeń. Dlatego koncepcja zdalnego serwisowania firmy Hermes Systeme GmbH jest oparta na chmurze obliczeniowej Phoenix Contact, będącej elastycznym i ekonomicznym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczny dostęp do aplikacji klienta.

Bezpieczny dostęp zdalny do sieci SCADA przez chmurę mGuard

Pracownicy firmy Hermes Systeme GmbH z siedzibą w Wildeshausen niedaleko Bremy tworzą innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii AKPiA. Zakres usług obejmuje poza modernizacją urządzeń również obsługę serwisową i naprawy istniejących urządzeń oraz dostawę i montaż nowych systemów. Hermes Systeme skupia się na automatyce przemysłowej i automatyce budynków, jak również na systemach AKPiA do obiektów wodociągowych, pływalni, oczyszczalni ścieków i instalacji chłodniczych, systemach informatycznych oraz centralnych systemach sterowania. Jako integrator systemów firma od ponad 30 lat wspiera użytkowników przemysłowych i komunalnych przy wdrożeniach systemów SCADA. Wykorzystuje się do tego stworzoną przez Hermes Systeme stację I/O. Do zdalnego serwisowania wykorzystywane są urządzenia zabezpieczające firmy Phoenix Contact, które umożliwiają serwisantom bezpieczny dostęp do odpowiedniej sieci SCADA.

„Obecnie systemy bez technologii zdalnego serwisowania nie wytrzymują już starcia z konkurencją, bowiem każdy użytkownik wymaga wysokiej dyspozycyjności, a co za tym idzie jak najszybszego usuwania awarii“, mówi prezes firmy Ingo Hermes. Jego firma brała udział w realizacji licznych projektów w dziedzinie sterowania, od prostego systemu sterowania pompami po duże obiekty. Kompleksowy serwis obejmuje również badania, analizy, programowanie, instalację i diagnostykę błędów w systemach technologicznych instalacji. Firma Hermes Systeme specjalizuje się między innymi w tworzeniu własnych rozwiązań SCADA, które sterują procesami i monitorują je. W obiektach wodociągowych mogą to być zarówno małe przepompownie, jak i złożone systemy dystrybucyjne.

Bezpłatne korzystanie z chmury

W zakresie zdalnego serwisowania Hermes Systeme opiera się na sprawdzonej technologii Phoenix Contact. Głównym celem jest szybkie usuwanie usterek, lecz ważne jest także zapewnienie wysokich i zrozumiałych standardów bezpieczeństwa, bez których użytkownik nie zaakceptuje zdalnego serwisowania. Korzystanie z mGuard Secure Cloud jest zatem optymalnym rozwiązaniem do odpowiednich aplikacji, oszczędzającym zasoby Hermes Systeme. Wynika to z faktu, że korzystanie z chmury jest bezpłatne, a odpowiedzialność za udostępnianie funkcji chmury spoczywa na firmie Phoenix Contact. Zastosowanie rozwiązania opartego na chmurze niesie następujące korzyści dla użytkownika:

  • brak kosztów zakupu sprzętu do centrali zdalnego serwisowania
  • proste korzystanie z usług w chmurze z poziomu przeglądarki
  • możliwość dostępu stacjonarnego i mobilnego
  • możliwość jednoczesnego dostępu kilku serwisantów
  • odpowiedzialność za bezpieczeństwo chmury po stronie Phoenix Contact
  • mniejsze zaangażowanie kapitału i niższe koszty personalne oraz wysoka dyspozycyjność
  • firma Phoenix Contact odpowiedzialna za skalowanie i dostosowywanie wydajności

W przypadku awarii serwisant może natychmiast uzyskać zdalnie informacje o stanie systemu. W tym celu w prosty sposób analizuje szczegółowe pliki dziennika i inne dane historyczne, w których znajduje się informacja o przyczynie błędu. Na podstawie zarejestrowanych danych z czujników systemu można wykryć usterki i jednocześnie znaleźć możliwości optymalizacji. Systemy SCADA składają się zazwyczaj z jednego lub więcej sterowników oraz graficznego interfejsu użytkownika. „Około 80 procent wszystkich problemów można rozwiązać za pomocą zdalnego dostępu“, wyjaśnia Christian Nölker, inżynier-elektryk i programista w firmie Hermes Systeme. „W tym celu nasi serwisanci ściągają na swój komputer ekran operatora systemu, a następnie wspólnie z pracownikiem na miejscu usuwają awarię“.

Proste zarządzanie systemami i serwisantami

„Aby wybrać odpowiednią technologię zdalnego serwisowania, nie wystarczy spojrzeć na parametry techniczne i ceny“, podkreśla Christian Nölker. Przy ciągłym wzroście liczby systemów zarządzanie dostępem online i konfigurowanie zdalnych stacji routujących może szybko stać się bardzo czasochłonne. Ponadto podjęcie decyzji utrudniają różne dodatkowe kwestie, takie jak bezpieczne uwierzytelnianie, zarządzanie indywidualnymi danymi logowania i danymi konfiguracji dla klienta, jak również różne środowiska programistyczne rozrastającego się ciągle parku maszynowego. „Dlatego szukaliśmy dostawcy, który byłby w stanie zaoferować nam rozwiązanie do prostego zarządzania zarówno systemami, jak i pracownikami serwisu”, wyjaśnia Ingo Hermes. „Równie ważny był dla nas fakt, aby dostawca cieszył się renomą na rynku, aby nasi klienci zaakceptowali koncepcję zdalnego serwisowania“.

Z tego względu kompletne rozwiązanie firmy Phoenix Contact przekonało do siebie osoby odpowiedzialne, ponieważ oprócz wysokiego standardu bezpieczeństwa IT obejmuje również zarządzanie systemami i serwisantami. Niezbędna konfiguracja urządzeń końcowych jest generowana automatycznie w chmurze i wczytywana do urządzeń. Wszystkie operacje, takie jak konfiguracja VPN, ustawienia routingu czy zarządzanie certyfikatami, odbywają się w chmurze. „Chmura Phoenix Contact jako portal zarządza coraz większą różnorodnością różnych środowisk serwisowych systemów i automatycznie udostępnia pracownikowi serwisu odpowiednie środowisko“, cieszy się Christian Nölker. Przy każdym dostępie serwisowym uruchamiana jest tymczasowa maszyna wirtualna, która jest następnie usuwana. Umożliwia to również równoległe działanie oprogramowania różnych generacji. Ten sposób zdalnego serwisowania okazał się dla firmy Hermes Systeme skutecznym rozwiązaniem, które zapewnia większą dyspozycyjność systemu dla klientów firmy.

Wytrzymałe rozwiązanie do warunków przemysłowych

„Swego czasu szukaliśmy rozwiązania, które umożliwiłoby nam łączenie się z siecią SCADA systemu przez Internet, a jednocześnie chroniłoby go przed nieautoryzowanym dostępem“, kontynuuje Christian Nölker. W idealnym przypadku rozwiązanie to powinno być dostosowane do pracy w środowisku przemysłowym. „Większość dostępnych na rynku aplikacji bezpieczeństwa została jednak stworzona do środowisk biurowych“, mówi dalej Nölker. Firma Hermes Systeme zdecydowała się w końcu na zastosowanie urządzeń zabezpieczających serii FL mGuard firmy Phoenix Contact, spełniających wszystkie wymagania środowiska przemysłowego. Seria ta obejmuje komponenty bezpieczeństwa z wbudowaną funkcją zapory sieciowej, routingu i VPN (Virtual Private Network) do sieci przemysłowych. Urządzenia łączą w sobie wymagania IT z wytrzymałym sprzętem w metalowej obudowie dostosowanej do trudnych zastosowań przemysłowych.

„Zastosowana przez nas wersja FL mGuard RS2000 może być montowana na szynie DIN i posiada zasilacz 24 VDC. W zależności od lokalnych warunków do połączenia systemu z chmurą używamy wersji RJ45 lub wersji do sieci komórkowej“, wyjaśnia dalej programista. Ze względu na to, że FL mGuard RS2000 działa jak bezpieczna brama chroniąca system przed nieautoryzowanym dostępem, sieć SCADA może być podłączona bezpośrednio do Internetu, a tym samym do chmury. Serwisanci używają oprogramowania klienckiego VPN, za pomocą którego nawiązują również połączenie z chmurą. Dzięki funkcji VPN komunikacja może być inicjowana tylko przez osoby upoważnione posiadające odpowiednie dane dostępu. Po skonfigurowaniu połączenia VPN działa ono jak bezpośrednie włączenie do sieci lokalnej. Oprogramowanie do programowania sterownika wykrywa zatem urządzenia zabezpieczające i może je łatwo podłączyć do systemu.

Podsumowanie

Urządzenia technologiczne składają się obecnie ze złożonych maszyn i systemów, które charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji. Ze względu na rosnącą cyfryzację w środowisku przemysłowym należy spodziewać się dalszego trendu wzrostowego. Tego rodzaju aplikacje muszą być wyposażone w zabezpieczenia IT, dostosowane do potrzeb użytkownika i wymagań systemu oraz zapewniające odpowiednią ochronę przed zwykłymi wektorami ataku, takimi jak Internet. Bezpieczeństwo dostępu jest procesem ciągłym, który można obsługiwać wyłącznie za pomocą nowoczesnej architektury bezpieczeństwa, zrozumiałej dla użytkownika – jak chmura Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: