Lakiernia

Lakiernia

Bezpieczeństwo dzięki redundancji

Redundancja na poziomie sieci, zasilacza i sterownika umożliwia realizację procesu lakierowania bez przerw.

W wielu obszarach proces transportu, obróbki i lakierowania musi odbywać się bez przerw i w sposób możliwie jak najbardziej zautomatyzowany. W procesie lakierowania stosuje się liczne materiały i substancje w najróżniejszych warunkach otoczenia. Warunkiem zapewnienia jakości i efektywnego wykorzystania tych materiałów jest przejrzystość danych oraz elastyczna komunikacja przemysłowa.

Technika automatyzacji firmy Phoenix Contact pomaga w realizacji tych zadań, sięgając do samego procesu technologicznego.

Zalety

  • Niezawodne procesy dzięki elastycznym sieciom komunikacyjnym
  • Redundantne koncepcje sterownika, zasilacza i sieci umożliwiają nieprzerywane procesy
  • Optymalne parametry dla wysokiej klasy powłok lakierniczych

Redundantne sieci

Redundantne sterowniki o wysokiej wydajności  

Niezawodne działanie dzięki redundantnym sterownikom

Nieodzownym warunkiem procesu suszenia są niezawodne systemy automatyzacji. Rozwiązaniem są redundantne koncepcje sterowania na bazie naszego wydajnego sterownika RFC 460R.

W razie awarii jednego sterownika jego zadania przejmuje natychmiast drugi sterownik. Dzięki temu można zapewnić sprawne działanie automatyzacji linii lakierniczej.

Zasilacze redundantne

Zasilacze redundantne  

Niezawodne zasilanie urządzeń systemu automatyzacji

Jeśli w częściach systemu lub jego poszczególnych komponentach wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu, może dojść do zatrzymania procesów termicznych.

Aby nie dopuścić do uszkodzenia linii i produktu, redundantne zasilacze zapewniają niezawodne zasilanie komponentów automatyzacji.

Ochrona przeciwwybuchowa

Iskrobezpieczne moduły I/O Ex i  

I/O do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem

Z uwagi na materiały stosowane w lakierniach może w nich dość do powstania atmosfery wybuchowej.

Phoenix Contact oferuje iskrobezpieczne moduły I/O Ex i, które podłącza się za złączką zasilającą. W tym celu dostępny jest szeroki wybór standardowych złączek szynowych I/O do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 2.

Bezpieczeństwo dzięki redundancji

Również w obszarach technologicznych lakierni awaria może się wiązać z poważnym uszkodzeniem produktów i urządzeń. Rozwiązaniem jest redundancja na poziomie sieci, zasilacza i sterownika z wykorzystaniem naszego sterownika RFC 460R.

Stworzona przez firmę Phoenix Contact technologia AutoSync umożliwia automatyczną konfigurację i synchronizację wszystkich funkcji redundantnych przez dwa sterowniki RFC 460R.

Topologia: Koncepcja redundancji w lakierni

Koncepcja redundancji na poziomie sieci, zasilaczy i sterowników

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410