Układy przenośnikowe

Układy przenośnikowe

We właściwym czasie i miejscu

Nasze koncepcje komunikacji bezprzewodowej umożliwiają niezawodny transport materiałów.

Podczas całej produkcji odpowiednie materiały muszą być dostarczone we właściwym czasie do właściwego procesu produkcyjnego. Ze względu na mnogość wariantów istnieją najwyższe wymagania w zakresie dostępności i przetwarzania informacji w systemach ruchomych.

Rozwiązania Phoenix Contact umożliwiają zaprojektowanie wizualizacji niewielkim kosztem oraz selektywną obsługę procesów logistycznych. Nasze koncepcje komunikacji bezprzewodowej umożliwiają niezawodny transport materiałów.

Zalety

  • Projektowanie niewielkim kosztem dzięki selektywnemu asystentowi wizualizacji
  • Przełączanie napędów powodujące minimalne zużycie i straty
  • Bez nakładów na instalację dzięki niezawodnej i sprawdzonej technologii bezprzewodowej

Bezpieczne przełączanie napędów

Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON  

Bezpieczne przełączanie i monitorowanie napędów za pomocą hybrydowego rozrusznika silnika CONTACTRON

Nie każdy napęd w układzie przenośnikowym potrzebuje falownika. Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON firmy Phoenix Contact umożliwia przełączanie i monitorowanie napędów z minimalnym tylko zużyciem i stratami.

To rozwiązanie do sterowania silnika można bardzo szybko i łatwo zintegrować w magistrali obiektowej. W razie awaryjnego zatrzymania następuje bezpieczne odłączenie zasilania.

Komunikacja bezprzewodowa

System jednotorowy dla przemysłu motoryzacyjnego  

Bezprzewodowa transmisja danych w systemie jednotorowym

Komunikacja przewodowa w układach przenośnikowych jest często bardzo skomplikowana i zawodna. Phoenix Contact oferuje sprawdzone rozwiązania bezprzewodowe, np. do przesyłania danych w systemie jednotorowym oraz przekraczania granic przenośnika poprzecznego.

Rozproszona obsługa

Panel obsługi w produkcji samochodów  

Asystent wizualizacji Viswiz do rozległych systemów

Dyrektywa maszynowa pozwala na obsługę wyłącznie widocznych obszarów. Ze względu na ten wymóg generowana automatycznie wizualizacja w rozległych systemach stanowi poważne wyzwanie.

Firma Phoenix Contact stworzyła do tego celu selektywnego asystenta wizualizacji. Dzięki temu wizualizacja będzie zawsze we właściwym miejscu.

Kompleksowa koncepcja transportu

Układy przenośnikowe ciągną się przez wszystkie obszary produkcji samochodów. Do wielu aplikacji automatyzacyjnych można wykorzystać komunikację bezprzewodową: od wózków widłowych, poprzez skidy, po systemy jednotorowe.

Nasze rozwiązania bazują na bogatym doświadczeniu ze zrealizowanych projektów. Ponadto obejmują bezpieczne przełączanie silników oraz obsługę dostosowaną do widocznego obszaru.

Topologia: koncepcja transportu

Phoenix Contact oferuje system transportu do wszystkich obszarów produkcji samochodów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410