Skutki przepięć

Przepięcia w obwodzie powodują w większości przypadków poważne uszkodzenia urządzeń i maszyn. Szczególnie wysokie ryzyko występuje w przypadku urządzeń działających w sposób ciągły. Ich uszkodzenie może powodować olbrzymie koszty.

Niestety wydatki nie ograniczają się do zakupu nowych lub naprawy uszkodzonych urządzeń. Jeszcze bardziej przykre konsekwencje finansowe ma długi przestój oraz utrata oprogramowania lub danych.

Częstotliwość występowania szkód

Częstotliwość występowania szkód w wyniku przepięć (źródło: GDV/2019)  

Częstotliwość występowania szkód w wyniku przepięć (źródło: GDV / 2019)

Statystyki towarzystw ubezpieczeniowych wykazują każdego roku częste występowanie szkód w wyniku przepięć. Uszkodzenia sprzętowe systemów elektronicznych są najczęściej objęte ubezpieczeniem. Jednak szkody w zakresie oprogramowania oraz uszkodzenia i awarie systemów wymagające kosztownych napraw często pozostają nieubezpieczone.

Według statystyk niemieckich zakładów ubezpieczeniowych z 2019 roku odsetek szkód spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami jest znaczny. Nawet jeśli liczba szkód w ostatnich latach nieznacznie spadła, wartość wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia budynków wynosiła rocznie 200 milionów euro. (źródło: GDV)

Potencjalne zagrożenia

Uszkodzenie elementu elektronicznego wskutek przepięcia  

Uszkodzenie elementu elektronicznego wskutek przepięcia

Każdy obwód elektryczny pracuje przy napięciu zgodnym z jego specyfikacją. Dlatego każdy wzrost napięcia prowadzący do przekroczenia górnej granicy tolerancji stanowi przepięcie.

Zakres uszkodzenia zależy w znacznym stopniu od wytrzymałości napięciowej zastosowanych elementów oraz od energii, która może być przeniesiona w danym obwodzie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410