Komponenty do modernizacji i przebudowy

Komponenty do modernizacji i przebudowy

Szybka migracja PLC

Zmodernizuj stare systemy sterowania do najnowszych technologii za pomocą adapterów modernizacyjnych Phoenix Contact.

Powrót do Oprzewodowanie systemowe do sterowników

Kategoria

Szukaj w Komponenty do modernizacji i przebudowy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Żywotność i dyspozycyjność sprzętu jest ograniczona zwłaszcza w przypadku sterowników. Gdy zdobycie części zamiennych stanie się trudne i drogie lub będzie potrzebny bardziej wydajny system, warto pomyśleć o przebudowie lub modernizacji systemu.

Zalety

  • Wyższa dyspozycyjność dzięki mniejszej awaryjności podczas migracji
  • Bezbłędne podłączenie dzięki zachowaniu istniejącego oprzewodowania obiektowego
  • Mniejsza pracochłonność oprzewodowania dzięki wtykowym komponentom
  • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki rozwojowi technologicznemu systemu

Przegląd adapterów modernizacyjnych

Adaptery pośrednie, adaptery przejściowe i adaptery uruchomieniowe  

Różne adaptery modernizacyjne do migracji PLC

1) Adapter pośredni do przejścia z SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-400

Wtyk S5 podłącza się za pomocą adaptera przejściowego bezpośrednio do karty we/wy. W miejscu S5 montuje się nowy S7-400. Istniejące oprzewodowanie obiektowe zostaje zachowane.

2) Adapter przejściowy z SIMATIC® S5 na SIMATIC® S7-300

Adaptery przejściowe łączą adaptery czołowe z modułami wejść/wyjść sterownika S7-300. Za pomocą adapterów sygnały adaptera czołowego S5 można przenieść na 50-pinową listwę. Sygnały są przesyłane dalej poprzez kable systemowe i adaptery czołowe do modułu wejść/wyjść.

3) Adapter uruchomieniowy istniejącego oprzewodowania obiektowego SIMATIC® S5

Za pomocą uniwersalnego adaptera uruchomieniowego przedłuża się wszystkie sygnały istniejącego oprzewodowania S5. Wolny koniec kabla można podłączyć do różnych sterowników, jak S7-400 czy S7-300. Umożliwia to komunikację w celach testowych między istniejącym oprzewodowaniem obiektowym S5 a nowym sterownikiem. Ze względu na to, że nowy sterownik jest umieszczony tymczasowo przed szafą sterowniczą, można w razie potrzeby odtworzyć pierwotny stan systemu. Gdy system będzie pracował bez problemu z nowym sterownikiem, można wymienić sterownik S5.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie systemowe do sterowników