Powrót do przegladu

Multiplekser wielopunktowy Radioline

Łącznik magistralny Radioline RS-485 z modułami I/O Radioline oferuje system multipleksowy przeznaczony specjalnie do zastosowań technologicznych. Jego cechą szczególną jest mapowanie I/O za pomocą pokrętła oraz tryb wielopunktowy poprzez dowolne przewody 2-żyłowe lub media alternatywne.

Łatwy sposób na komunikację I/O

Kompletny system I/O można uruchomić szybko i prosto bez konieczności programowania.

Zalety:

 • Nowe możliwości rozdziału sygnałów I/O na maks. 99 stacji w systemie magistrali dzięki multiplekserowi wielopunktowemu
 • Rozbudowa systemu radiowego Radioline o kablową strukturę liniową
 • Możliwość użycia w dowolnych sterownikach jako urządzenia podrzędnego Modbus/RTU
 • Łączność na duże dystanse z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub poprzez połączenie bezprzewodowe
 • Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2

Mapowanie I/O

Łatwe i szybkie uruchamianie systemów I/O  

Łatwe i szybkie uruchamianie systemów I/O

Moduły I/O przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Wystarczy ustawić tę samą cyfrę dla modułów I/O, które mają się ze sobą komunikować. Wejście cyfrowe otrzymuje np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12. Po ustawieniu sygnały są rozsyłane prawidłowo w całej aplikacji.

Jedno urządzenie – wiele zastosowań

Moduły główne radiowe Radioline i moduł główny  

Rozdzielanie sygnałów I/O poprzez istniejące przewody 2-żyłowe

Multiplekser wielopunktowy

Rozdzielanie sygnałów I/O w sieci RS-485 obejmującej maks. 99 stacji Radioline poprzez istniejące przewody 2-żyłowe. Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów w rozległych aplikacjach.

Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O – bez konieczności programowania.

Radioline – multiplekser wielopunktowy  

Stacje radiowe i stacje kablowe tworzą wspólny system.

Komunikacja niezależnie od rodzaju medium

System radiowy Radioline można rozbudować w istniejącym masterze o nowe stacje RS-485. Moduły RS-485 i moduły radiowe tworzą wspólny system obejmujący nawet 99 stacji Radioline. Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów niezależnie od mediów w rozległych aplikacjach.

Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O bez konieczności programowania.

 

Moduły główne radiowe Radioline i moduł główny  

Do zastosowania w dowolnych masterach Modbus/RTU

Wersja wolnostojąca jako slave Modbus

Do zastosowania w dowolnych masterach Modbus/RTU. Możliwość modułowej rozbudowy o maks. 32 moduły I/O na każdą stację RS-485.

Ekstender SHDSL  

Zwiększ zasięg nawet do 20 km, wykorzystując istniejące przewody 2-żyłowe z ekstenderami SHDSL

Alternatywne media transmisyjne

Oczywiście w celu zwiększenia zasięgu łącze RS-485 można zastąpić alternatywnymi mediami transmisyjnymi. Oferujemy różne konwertery do łączy światłowodowych, SHDSL, bezprzewodowych i Ethernet.

Możliwości zastosowania systemu Radioline

Przegląd aplikacji Radioline

* Możliwa obsługa dowolnych protokołów szeregowych!

Przegląd produktów – multipleksery wielopunktowe

Radioline – multiplekser wielopunktowy  

Moduły główne Radioline do zastosowania na całym świecie

Moduły główne Radioline

Dopasuj system I/O do wymogów swojej aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania.

 • Nowe możliwości rozdziału sygnałów I/O na maks. 99 stacji w systemie magistrali dzięki multiplekserowi wielopunktowemu
 • Rozbudowa systemu radiowego Radioline o kablową strukturę liniową obejmującą maks. 99 stacji
 • Możliwość użycia w dowolnych sterownikach jako urządzenia podrzędnego Modbus/RTU
 • Możliwość rozbudowy o maks. 32 moduły I/O Radioline (256 wejść i wyjść cyfrowych lub 128 analogowych)
 • Łączność na dystans do 1,2 km z wykorzystaniem istniejących 2-żyłowych przewodów miedzianych lub do 20 km przy użyciu ekstenderów SHDSL
Moduły główne radiowe Radioline i moduł główny  

Moduły rozszerzeń I/O Radioline do uniwersalnego zastosowania

Moduły rozszerzeń I/O Radioline

W naszej ofercie możesz dobrać odpowiednie analogowe cyfrowe moduły rozszerzeń w zależności od rodzaju i liczby sygnałów.

 • Możliwość podłączania i odłączania modułów również podczas pracy (Hot Swap)
 • Galwaniczna separacja kanałów
 • Cyfrowe szerokozakresowe wejścia i wyjścia (0 V AC ... 250 V AC)
 • Wyjścia tranzystorowe lub przekaźnikowe
 • Wejścia impulsowe (0 Hz ... 100 Hz) do zliczania zdarzeń, np. pomiar przepływu
 • Rozszerzony zakres temperatur (-40°C...+70°C)

Powrót do przegladu
Więcej informacji
 • Multiplekser wielopunktowy Radioline

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410