Powrót do przegladu

Separowanie, przetwarzanie, filtrowanie, wzmacnianie to funkcje wzmacniacza separacyjnego

Galwaniczna separacja

Porównanie — z separacją galwaniczną i bez separacji  

Unikanie pętli prądu ziemnozwarciowego poprzez separację galwaniczną

Najważniejszym zadaniem wzmacniacza separacyjnego jest galwaniczna separacja sygnałów.

MINI Analog oferuje użytkownikowi całkowitą separację wejścia, wyjścia i zasilania.

Dzięki tej zasadzie unika się pętli prądu ziemnozwarciowego przy różnicach potencjału i w ten sposób zachowuje się niezafałszowane wartości procesowe.

Przetwarzanie sygnałów

 Przetwarzanie sygnałów analogowych  

Przetwarzanie sygnałów napięciowych na sygnały prądowe

Skorzystaj ze wzmacniaczy separacyjnych, aby przekształcać sygnały wrażliwe na zakłócenia, takie jak 0…10 V, w niewrażliwe na zakłócenia sygnały prądowe lub przetwórz sygnały czujników w sygnały, które może analizować sterownik: na przykład konwersja sygnałów temperaturowych Pt 100 na sygnały prądowe 4…20 mA.

Wzmacnianie sygnałów

Wzmacnianie sygnałów analogowych  

Wzmacnianie sygnałów analogowych

Wzmacnianie sygnałów jest konieczne zawsze wtedy, gdy do pokonania są wielkie długości przewodów lub gdy chcemy przenosić duże obciążenia.

Wzmacniacze separacyjne z rodziny MINI Analog zapewniają dużą moc wyjściową przy niewielkiej mocy wejściowej.

Filtrowanie sygnałów

Filtrowanie sygnałów analogowych  

Filtrowanie sygnałów zakłóceń o wysokiej częstotliwości

W środowiskach przemysłowych często występują zakłócenia spowodowane sygnałami wysokiej częstotliwości.

Filtry wejściowe wzmacniacza separacyjnego MINI Analog niezawodnie filtrują takie sygnały zakłóceń.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki
Referrer: https://www.google.com/