Powrót do przegladu

Elastyczna i inteligentna konfiguracja za pomocą AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ to otwarte oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki inteligentnych urządzeń, czujników i urządzeń wykonawczych, oparte na standardowym interfejsie FDT (Field Device Tool). 

Otwarte poprzez interfejs FDT

Oprogramowanie AutomationXplorer+  

Oprogramowanie AutomationXplorer+

Podstawę kompleksowej konfiguracji za pomocą programu AutomationXplorer+ stanowi technologia FDT/DTM. FDT gwarantuje, że platforma jest otwarta dla obcego oprogramowania i sterowników komunikacyjnych oraz różnych sieci.

Platforma ta stanowi ramę, w której mogą być wywoływane i używane specyficzne dla danego urządzenia interfejsy użytkownika (DTM) — i to dowolnego producenta.

AutomationXplorer+ to optymalne rozwiązanie do centralnego konfigurowania inteligentnych urządzeń, np. czujników i urządzeń wykonawczych, które posiadają własny interfejs użytkownika (DTM).

Maksymalna kontrola do samego obiektu

AutomationXplorer+ umożliwia konfigurację inteligentnych urządzeń, np. czujników i urządzeń wykonawczych, również poza granicami sieci. W przypadku użycia np. Ethernet, INTERBUS i HART w jednym systemie, poprzez odpowiednie interfejsy komunikacyjne i bramki istnieje możliwość bezpośredniej komunikacji punkt-punkt pomiędzy AX+ i czujnikiem.

Ze zintegrowanym interfejsem TCI

Chcesz połączyć swoje interfejsy DTM np. z systemem programistycznym Siemens? — W takim przypadku wystarczy wywołać AutomationXplorer+ poprzez interfejs TCI (Tool Calling Interface). Uruchamia on następnie interfejs DTM i można komfortowo skonfigurować np. czujniki IO-Link.

W jakich obszarach można wykorzystywać oprogramowanie AutomationXplorer+?

AutomationXplorer+ służy do zmiany parametrów urządzeń — na przykład w czujnikach IO-Link do kalibracji pomiarów odległości lub w czujnikach HART do diagnostyki pomiaru natężenia przepływu.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410