Powrót do przegladu

Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

Wyłączniki termomagnetyczne wyposażone są w dwa mechanizmy wyzwalające: część mechanizmu zależna od temperatury składa się z bimetalu z uzwojeniem grzewczym. Prądy przekraczające prąd znamionowy urządzenia ochronnego wytwarzają ciepło w drucie grzejnym. Bimetal ulega wygięciu, oddziałując na mechanizm przełączający aż do jego wyłączenia. Reakcja na prądy przeciążeniowe następuje z opóźnieniem czasowym.

Magnetyczny mechanizm wyzwalający składa się z cewki magnetycznej i przesuwnej lub opadającej kotwicy. Prądy przekraczające prąd znamionowy urządzenia ochronnego generują w cewce pole magnetyczne. Powoduje to wzrost natężenia pola magnetycznego i przyciągnięcie kotwicy. Po osiągnięciu wstępnie ustawionej wartości granicznej kotwica powoduje uruchomienie mechanizmu wyzwalającego, powodując w ten sposób wyłączenie urządzenia ochronnego. Reakcja na prądy zwarciowe i duże prądy przeciążeniowe następuje w ciągu od trzech do pięciu milisekund.

Prądy znamionowe i typowe rezystancje wewnętrzne

Prąd znamionowy (A)Rezystancja wewnętrzna (Ω)Prąd znamionowy (A)Rezystancja wewnętrzna (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Powrót do góry

Budowa

Wewnętrzna budowa wyłącznika termomagnetycznego  

Wewnętrzna budowa wyłącznika termomagnetycznego

Legenda:

  1. Kotwica cewki
  2. Cewka magnesu
  3. a) Bimetal z nawiniętym elementem grzejnym przewodzącym prąd do 5 A
    b) Bimetal bezpośrednio przewodzący prąd powyżej 6 A
  4. Mechanizm wyzwalający
  5. Dźwignia włącz/wyłącz
  6. Zestyk sterujący
  7. Dźwignia przełączająca
  8. Regulacja naprężenia wstępnego

 

Powrót do góry

Ideowy schemat funkcyjny

Ideowy schemat funkcyjny termomagnetycznego wyłącznika zabezpieczającego

Ideowy schemat funkcyjny termomagnetycznego wyłącznika zabezpieczającego

Legenda:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Powrót do góry

Charakterystyki wyzwalania

Typowa charakterystyka termomagnetycznego wyłącznika zabezpieczającego  

Typowa charakterystyka termomagnetycznego wyłącznika zabezpieczającego

Zasadniczo dostępne są termomagnetyczne wyłączniki o trzech różnych charakterystykach. Dlatego nadają się one do wszelkich zastosowań. Poszczególne zakresy i funkcje przedstawiono w oparciu o typową charakterystykę wyzwalania.

Legenda:

a = Zakres roboczy wyzwalania termicznego
b = Zakres roboczy wyzwalania magnetycznego
t = Czas przełączania (w sekundach)
xl = Wielokrotność prądu znamionowego/współczynnik wyzwalania
1 = Zakres prądowy, dla jakiego charakterystyka jest obowiązująca
2 = Zakres wyzwalania DC (szary)
3 = Zakres wyzwalania AC (niebieski)
4 = Maksymalny prąd wyzwalania
5 = Minimalny prąd wyzwalania

Powrót do góry

Charakterystyka pokazuje, że reakcja na wyzwalanie termiczne [a] jest znacznie późniejsza niż na magnetyczne [b]. Przyczyną jest wymagany czas nagrzewania mechanizmu wyzwalającego zależnego od temperatury. Ale także mniejsze prądy przepływające przez dłuższy czas traktowane są jako prądy przeciążeniowe, powodując wyłączenie. Mechanizm wyzwalania magnetycznego w bardzo krótkim czasie reaguje na szybko narastające prądy przekraczające wartość prądu znamionowego.

Prądy przemienne o takiej samej wartości znamionowej powodują szybsze wyzwolenie niż prądy stałe. Jest to przedstawione za pomocą niebieskiego obszaru na charakterystyce. Zasada ta obowiązuje generalnie dla wszystkich charakterystyk. Jednakże praktyczne zastosowanie znajduje tylko przy użyciu wyłączników o charakterystyce M1. Wyłączniki z charakterystyką SFB lub F1 przy prądzie stałym wyzwalane są już tak szybko, że w czasie pracy z prądem przemiennym mogłyby reagować zbyt wrażliwie. Z tego powodu na charakterystykach SFB i F1 zakresy wyzwalania dla prądów przemiennych nie są pokazywane.

Charakterystyka SFB

Charakterystyka SFB  

Charakterystyka SFB

Wyłączniki o charakterystyce wyzwalania SFB zapewniają maksymalną ochronę przeciążeniową — również w instalacjach rozległych o długich trasach przewodów.

Urządzenia ochronne o takiej charakterystyce zapobiegają niepotrzebnemu, zbyt wczesnemu wyłączeniu w przypadku krótkotrwałych, uwarunkowanych eksploatacyjnie, skoków wartości prądu. Równocześnie zapobiegają one długotrwałemu przepływowi prądów przeciążeniowych, które mogłyby doprowadzić do niebezpiecznego wytwarzania ciepła w środkach roboczych.

Powrót do góry

Charakterystyka M1

Charakterystyka M1  

Charakterystyka M1

Wyłączniki o charakterystyce M1 wyzwalane są później niż te o charakterystyce SFB lub F1. Nieco dłużej wytrzymują one przepływ prądów rozruchowych, ale wolniej reagują na sytuacje awaryjne. Z tego względu nieprawidłowo zablokowane napędy mogą zostać poważnie uszkodzone przez powstający w ten sposób prąd przeciążeniowy.

W porównaniu do charakterystyki prądu stałego charakterystyka dla prądów przemiennych jest nieco przesunięta do przodu na osi wielokrotności prądu znamionowego. A więc prądy przemienne powodują wyzwolenie wyłącznika już przy mniejszej wielokrotności prądu znamionowego.

Legenda:
Charakterystyka szara: zakres wyzwalania dla prądów stałych
Charakterystyka niebieska: zakres wyzwalania dla prądów przemiennych

Powrót do góry

Charakterystyka F1

Charakterystyka F1  

Charakterystyka F1

Wyłączniki te nadają się do ochrony napędów wymagających chwilowych prądów rozruchowych przekraczających wartość prądu znamionowego. Wyłączniki o charakterystyce F1 wyzwalane są szybciej w sytuacjach przeciążenia. W czasie eksploatacji może to być przyczyną niepotrzebnych częstych wyłączeń.

Jednak za pomocą tych wyłączników bardzo dobrze zabezpiecza się urządzenia terminujące, które mogą ulec uszkodzeniu także wskutek krótkotrwałego przeciążenia lub niewielkiego zwiększenia prądów roboczych.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410