Signaalivalot merenkulkukäyttöön

Signaalivalot merenkulkukäyttöön

Signaalivalot turvallisten vesireittien takaamiseksi

Käytä lujatekoisia LED-signaalivaloja, jotka on tarkasti räätälöity meriteollisuuden käyttökohteiden vaatimuksiin.

Takaisin: Valaistus ja merkinanto

Kategoriat

Hae kohteesta Signaalivalot merenkulkukäyttöön

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin LED-signaalivaloilla ja ohjaustekniikalla toteutat luotettavat ja energiatehokkaat merkinantojärjestelmät merenkulkukäyttöön, kuten esim. sulkuihin, komentosilloille tai satamiin. Väyläliitännällä varmistetaan saumaton signaalinantajan integrointi asiakkaan verkkoon ja automaatioympäristöön. Hyödy IEC 61508 mukaisesta varmasta diagnostiikasta ja rakenna järjestelmäsi sen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi.

Edut

  • Turvatoiminto IEC  61508 -turvastandardin (tyypin 200S varmat signaalivalot) mukaan
  • Verkkoyhteys vakioprotokollien kautta nopeuttaa diagnostiikkaa ja varmistaa pitkäaikaisen tietoturvallisuuden
  • Esiasennetut ohjelmistotoiminnot signalointitehtäviä varten takaavat turvallisen käyttöönoton ja helpon kunnossapidon
  • Säästeliäs LED-tekniikka ja lujatekoinen alumiinikotelo varmistavat pitkäikäisyyden

Signaalivalot sisävesilaivaliikenteeseen

Sisävesisulkuportit signaalivaloilla  

Phoenix Contactin LED-signaalivalot ovat säästäväisiä ja erityisen lujatekoisia

Sisävesiliikenteen LED-signaalivalot on suunniteltu käytettäviksi valosignaali- ja sulkuporttijärjestelmissä. Itsenäisten valvontatoimintojen käytöllä taataan signalointilaitteiden hyvä käytettävyys.

Signaalivalojen erityinen etu on integroitu kenttäväylätietoliikenne. Modulaarisen ohjauslaitteen avulla voidaan säätää esim LED-valojen voimakkuutta tai määrittää käyttäytyminen yhteyden keskeytyessä. PROFINET-verkon kautta valot voidaan liittää sulkuportin ohjauspaikkaan, ja lisäksi käyttäjä pääsee käsiksi lukuisiin diagnostiikka- ja tilatietoihin.

Signalointivalojen valvontatehtäviin käytetään vain komponentteja, jotka vastaavat teollisuusstandardia.

Signaalivalot merilaivaliikenteeseen

Suuret signaalivalolliset merisulkuportit  

Suurten merisulkuporttien signaalivalojen käytettävyydelle on asetettu suuret vaatimukset

Suurien merisulkuporttien kohdalla signalointijärjestelmien käytettävyydellä on suurin prioriteetti. Meriliikenteen signaalivaloissa on huomioitu nämä asiakkaan vaatimukset johdonmukaisesti toteutetulla redundanssilla sekä jännitelähteen että tietoliikenneväylän kohdalla.

Erityisen lujatekoiset ja merivettä kestävät kotelot sekä pitävä liitäntätekniikka soveltuvat käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Teollisuuden tietoliikenneväylän kautta kaikki hälytys- ja tilailmoitukset voidaan lukea aikaleiman kanssa ja siirtää ohjausjärjestelmiin sekä tietokantaan. Tätä varten ovat käytettävissä teollisuuden tietoliikennestandardit, jotka mahdollistavat yhdistävien automaatioratkaisujen helpon muodostamisen.

Kokonaisvaltainen automaatio

Phoenix Contactin signaalivalot ovat olennainen osa kokonaisratkaisua, ja ne näyttävät sekä tilatiedot että hälytysilmoitukset verkonlaajuisesti.

Phoenix Contactin signalointijärjestelmät tukevat tavallisia teollisuuden tietoliikenneliittymiä. Väyläjärjestelmillä ja erillisillä kytkennöillä ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin ratkaisuihin ja automaatiokonsepteihin.

Phoenix Contact tarjoaa sopivia tuotteita myös haastaviin oloihin – ohjauslaitteista, väyläkytkennöistä, etäkäyttötekniikasta ja ylijännitesuojista turvakonsepteihin, joilla varmistetaan konedirektiivinen määräysten täyttyminen.

Automaatioratkaisun topologia sulkuporttisignalointia varten  

Phoenix Contactin automatisoidun sulkuporttisignaloinnin tekniikka

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260