Building management system with building IoT controller

Building management system

With the Emalytics building management system, we provide you with a platform for all the central elements of your building’s digital infrastructure. Emalytics combines a management and control unit with energy monitoring to create an intelligent platform. The IoT-based framework allows you to control, evaluate, and process the data and information for all of the individual subtrades where this is needed. Benefit from easy engineering and one platform for all the processes and applications in your building.

Lisätietoja
IoT-pohjainen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä sovelluksessa

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä sovelluksessa

Edut

  • Kehys automaatiota, monitorointia ja tiedonkeruuta varten sekä turvallinen järjestelmän, laitteistojen ja komponenttien yhdisteltävyys
  • Kiinteistön häiriöttömän toiminnan varmistaminen lisää toiminnan tehokkuutta
  • Investointisuoja: voidaan päivittää milloin tahansa tulevaisuuden vaatimukset täyttävän tekniikan ansiosta

Emalytics-ratkaisu – helppo kiinteistösovellusten suunnittelu

Emalytics voi koostua seuraavista elementeistä: ohjaus, Automation, View ja Cloud. Emalytics-ohjauksella laitteistona ja automaatiolla ohjauksena voidaan toteuttaa kaikkien kiinteistöä koskevien tietojen, prosessien ja sovellusten integraatio ja suunnittelu. Näiden tietojen visualisointi, käyttö, raportointi ja analysointi toteutetaan puolestaan Emalytics View'lla. Cloud tarjoaa yhtenäisen ympäristön tekoälypohjaiselle data-analyysille ja energianhallinnalle koko projektissa.

Emalytics Framework - yleiskatsaus

Interaktiivinen Image map: Emalytics Framework - yleiskatsaus
Visualisoi, raportoi, analysoi
Emalytics View:n avulla visualisoit kaikki rakennuksesta kerätyt tiedot ja muodostat käyttökohteessa kuvan kokonaisista rakennuksista ja pohjapiirrosnäkymistä. Luo yksilöllisiä koontinäyttöjä tietojen näyttämistä, analysointia ja vertailua varten.
Lisätietoa Emalytics View:stä
Visualisoi, raportoi, analysoi
Tekoälypohjainen tietojen analysointi
Emalytics Cloudilla toteutat digitaalisten komponenttikaksosten avulla lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien, energiaan liittyvien järjestelmien sekä energiaverkkojen, kuten kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkojen valvonnan.
Lisätietoa Emalytics Cloudista
Tekoälypohjainen tietojen analysointi
Integrointi ja tekniikka
Emalytics Automation -IoT-kehyksen avulla liität kaikki järjestelmät toisiinsa saumattomasti ja normitat tiedot yhtenäiseen muotoon. Näin tiedot ovat saatavilla aina samanlaisena rakenteena riippumatta siitä, mistä lähteestä ne ovat peräisin tai minkä protokollan tai väyläjärjestelmän kautta ne siirretään.
Lisätietoa Emalytics Automationista
Integrointi ja tekniikka
Kolmansien osapuolten palvelujen integrointi
Prosessinohjaus tapahtuu verkotetusti kaikilla tasoilla kolmansien osapuolten palvelujen (Third Party Services), esimerkiksi sähköisen liikenteen tai aurinkopaneelien integrointiin saakka.
Kolmansien osapuolten palvelujen integrointi
Rakennusten IoT -ohjausyksikkö ILC 2050 BI

Rakennusten IoT -ohjausyksikkö ILC 2050 BI

Emalytics-ohjaus Fyysinen tiedonsiirto

Rakennustenhallintajärjestelmän olennainen elementti on rakennusten IoT -ohjausyksikkö ILC 2050 BI. Yhdessä kattavan sopivien moduulien valikoiman kanssa ohjaus yhdistää kenttätason ja avoimen IoT-maailman yleiset väyläprotokollat ja mahdollistaa siten kaikkien nykyaikaisten IT-järjestelmien toimintojen hyödyntämisen rakennusten hallinnassa.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integrointi ja tekniikka

Emalytics Automation on IoT-kehys, jossa kaikkien projektien tiedot normalisoidaan yhtenäiseen muotoon. Kerätyt datapisteet määritetään vain kerran, minkä jälkeen ne ovat koko järjestelmän käytettävissä. Datapisteestä tulee datatieto-objekti, joka on saatavilla koko verkossa niin ohjauksessa, palvelimella visualisointia varten kuin muissakin laitteissa. Siten tiedot ovat saatavilla aina samanlaisena rakenteena.

Kiinteistövisualisointi Emalytics View -ohjelmistolla

Emalytics View

Emalytics View Visualisoi, raportoi ja analysoi

Selainpohjainen EmalyticsView -visualisointikehys sisältää runsaasti työkaluja rakennuksen yksilölliseen visualisoimiseen ja koontinäyttöihin. Luo yksilöllisiä koontinäyttöjä yksittäisten projektien tai hajautettujen kiinteistöjen tietojen näyttämiselle, analysoimiselle ja vertailemiselle. Käytettävissäsi on jo valmiita kirjastoja, joihin voit turvautua sovelluskehyksestä. Tavallisten verkkoteknologioiden käyttö mahdollistaa vapaasti valittavan käyttökonseptin.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Tekoälypohjainen data-analyysi ja energianhallinta

Alustan älykkäällä plug & play -moduulilla luomme lyhyessä ajassa optimaalisen edellytyksen kestäville, läpinäkyville ja tehokkaille rakennuksille.

Collector
Cloud-alusta tarjoaa kaikkien tietojen yhdistämisen samaan pilveen sekä tietojen valmistelun ja jatkuvan seurannan.
Analyzer
Data-analyysitoiminto tarjoaa täysin digitaalisen rakennusten tai kiinteistöjen toiminnan optimoinnin tekoälyn avulla. Lisäosa on tekoälytuettu työkalu monimutkaisen kiinteistön toiminnan automaattiseen ja jatkuvaan valvontaan, datapohjaiseen analysointiin ja arviointiin.
Control
Työkalu tarjoaa automaattisen toiminnan optimoinnin pilvestä. Nykyaikaiset algoritmit ja tekoäly varmistavat järjestelmien kestävän ja taloudellisen toiminnan sekä täydellisen hyvinvointiympäristön järjestelmien käyttäjille.

Emalyticsin edut

Emalytics – IoT-pohjainen rakennustenhallintajärjestelmä
Järjestelmäintegrointi kiinteistötekniikassa
Laitosten verkottaminen Emalyticsin avulla
Emalytics – IoT-pohjainen rakennustenhallintajärjestelmä

Rajoittamaton integrointi
Ulkoiset liitännät muodostetaan Emalytics-järjestelmässä käyttämällä yleisiä protokollia, kuten KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL jne. Käytettävissä on yli 300 ohjainta lähes minkä tahansa järjestelmän liittämiseen.

Skaalattava pay per use -lisenssimalli
Käyttäjien on maksettava vain kytketystä (fyysisestä tai viestinnällisestä) datapisteestä. Tämä mahdollistaa tietojen jatkokäsittelyn kehyksessä.

Järjestelmäintegrointi kiinteistötekniikassa

Ohjelmointia ilman kääntämistä
Voit ohjelmoida Emalyticsin IoT-ohjausyksikön uudelleen verkossa käytön aikana. Muuttunut sovellus on heti nähtävissä käytössä ilman käyttökatkoja. Vaihtoehtoisesti voit kehittää sovelluksia offline-tilassa. Sovellukset testataan ensin ja aktivoidaan sitten tavalliseen tapaan verkossa vastaavissa IoT-ohjausyksiköissä.

Ohjelmointiympäristö IEC-aloittelijoille
Niille, jotka haluavat siirtyä pois IEC-61131 -normin mukaisesta ohjelmoinnista (PLC-ohjelmoinnista), on käytettävissä IEC-standardia muistuttavien ohjelmointirajapintojen lisäksi kattavia valikoimia (kirjastoja) CFC-/FUP-kielillä.

Java korkean tason kielellä ohjelmoiville
Rajapinnoissa on käytettävissä korkean tason kielenä myös Java. Siten kehittäminen on heti mahdollista suoraan Emalyticsissa ilman ylimääräisiä sovittimia tai liittymiä.

Laitosten verkottaminen Emalyticsin avulla

Koko projekti yhdessä rajapinnassa
Toisin kuin perinteisissä automaatiojärjestelmissä, jotka kytketään yhteen verkkoon yksittäisistä ohjauksista kenttäväyläjärjestelmien avulla, Emalytics toimii kehyksenä kaikkien IoT-laitteiden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki sovelluskehyksen datapisteet (niin fyysiset kuin viestinnälliset) voidaan asettaa kaikkien sen laitteiden käyttöön automaattisesti ilman erillistä ohjelmointia tai erillisiä yhdyskäytäviä.

Saatavana suunnittelutyökalu 64-bittisenä versiona
Tietokoneen tai kannettavan koko muistialuetta ja siten käytettävissä olevaa laitteistoa hyödynnetään laajasti. Vaihtoehtoisesti saatavilla on 32-bittinen versio.

Firmware-päivitys järjestettävissä keskitetysti
ILC 2050 BI noudattaa IT-standardin määräyksiä. Se ei koske ainoastaan tiedonsiirtoa pilvipalveluihin, vaan ottaa huomioon myös kyberturvallisuuden standardit, kuten TLS 1.2, ja ajankohtaisten laiteohjelmistopäivitysten (korjauspäivityksiä) jakamisen keskitetysti.

Kokonaisvaltainen tuotevalikoima kiinteistöautomaatioon

Rakennusten IoT -ohjausyksikkö kytkentäkaapissa
DALI-moduulit kiinteistöautomaatioon
Sähköasentaja kytkentäkaapin ääressä
Rakennusten IoT -ohjausyksikkö kytkentäkaapissa

Rakennusten IoT -ohjausyksikön modulaarisen konseptin ansiosta voit valita juuri projektiisi vaadittavan määrän I/O-moduuleja. Projektin kasvaessa voidaan moduuleja lisätä. Saatavana on moduuleja kaikille kiinteistöjen tärkeimmille liitännöille, joita ovat esimerkiksi digitaalinen ja analoginen, DALI, pulssilaskenta, Meter bus, MP-väylä, sarjaliitännät jne. Tutustu valikoimaamme saumatonta Inline-asemaan integrointia varten.

Siirry kohtaan I/O-moduulit
DALI-moduulit kiinteistöautomaatioon

Valolla on tärkeä osuus elämässämme, ja se vaikuttaa mielialaamme, keskittymiseemme ja tehokkuuteemme. Optimaalisesti valaistu ympäristö edistää oppimista ja positiivista työilmapiiriä. Samanaikaisesti valaistus on yksi kiinteistön suurista kustannusten aiheuttajista. Valaistuksen kokonaisvaltainen ohjaus mahdollistaa käyttäjämukavuuden optimoinnin ja hyvän energiatehokkuuden. Tarjoamme Emalytics-ratkaisun osana kiinteistöautomaatioon vaivattoman ratkaisun DALI:n käyttöön.

Katso lisätietoa DALI-moduuleista
Sähköasentaja kytkentäkaapin ääressä

Maailmanlaajuisesti verkotetut tiimit ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa tekevät Phoenix Contactista luotettavan kiinteistö- ja asennustekniikan kumppanin. Digitalisaation uranuurtajana kehitämme tuotteitamme ja ratkaisujamme aina tekniikan uusimman tason mukaan – innovatiivisesti, pitkäikäisesti ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tutustu kattavaan tuotevalikoimaamme omaa käyttökohdettasi varten.

Katso lisätietoa sähköasennuksesta ja elektroniikasta
Lisätietoja
Toteuta kanssamme IoT-pohjainen rakennusten hallinta
Lue lisää rakennustenhallintajärjestelmästämme ja omaan käyttökohteeseesi sopivasta, kattavasta tuotevalikoimastamme.
Pyydä neuvontaa ilman sitoutumista
Huollon työntekijä puhelimessa