Uusi redundanttinen väyläkopleri Axioline P -etä-I/O-järjestelmään

14.11.2023
Etä-I/O-asema, jossa on redundantit väyläkoplerit

Phoenix Contactin Axioline P -tuoteperheen avulla vakio- ja luonnostaan turvalliset (Ex i) tulo-/lähtösignaalit voidaan tallentaa redundanttisten Modbus/TCP-väyläkoplereiden avulla. Ex-vyöhykkeelle 2 asennettuna tulo-/lähtömoduulien signaalit voidaan kytkeä suoraan Ex-vyöhykkeiltä 0, 1 tai 2.

Innovatiivinen Modbus-redundanssi etä-I/O-asemassa laajentaa vankkaa Axioline P -alustaa korkean käytettävyyden lisätoiminnolla. Järjestelmä voidaan konfiguroida kahdella väyläkoplerilla, joilla kummallakin on oma IP-osoite client/palvelin-viestintää varten redundanssinhallinnan toimintolohkon avulla. Väyläkoplerit suorittavat redundanssikytkennän sisäisesti laiteohjelmistossa, joten ne eivät vaadi lisäohjelmistoa. Jos väyläkopleri kytketään päälle, tiedot eivät katoa eikä viestintä ohjausyksikön kanssa keskeydy.

I/O-asema on helppo konfiguroida integroidun web-palvelimen kautta. Kaikki liitetyt Axioline P -tulo-/lähtömoduulit voidaan konfiguroida ilman ulkoista ohjelmistoa. Edellä kuvattujen toimintojen lisäksi järjestelmän korkea käytettävyys saavutetaan redundanttisella taustaväylällä ja mahdollisuudella vaihtaa I/O-moduulit hot swapping -tekniikan avulla. Tässä tapauksessa käytön aikana vaihdettuja korvaavia moduuleja ei tarvitse konfiguroida.

Yhteystiedot lehdistölle
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Konserniviestintä