Phoenix Contact suunnittelee laajaa investointiohjelmaa keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvua silmällä pitäen

14.11.2023
Ulrich Leidecker puhuu PLC-automaatiomessuilla Nürnbergissä

Nürnbergissä PLC-automaatiomessuilla pidetyssä lehdistötilaisuudessa Phoenix Contactin operatiivinen johtaja Ulrich Leidecker puhui yrityksen taloudellisesta kehityksestä, jolle on kahden vuoden keskimääräistä suuremman kasvun jälkeen ollut ominaista saatujen tilausten merkittävä väheneminen vuoden 2023 toisesta neljänneksestä lähtien. Tämänhetkisestä näkökulmasta katsottuna Phoenix Contactin liikevaihto laskee tilikauden 2023 lopussa hieman yli kaksi prosenttia edellisvuodesta, ja kokonaismyynti on 3,5 miljardia euroa.

"Jos tarkastelemme monivuotista kehitystä vuodesta 2019 tähän päivään asti, keskimääräinen kasvu on ollut 9,1 prosenttia vuodessa. Nykyinen talouskehitys ei siis ole rakenteellinen ongelma. Phoenix Contactin tuotteita ja ratkaisuja käytetään erityisesti sähköistämisessä ja automatisoinnissa, joihin investoidaan myös tulevaisuudessa." Kysynnän lasku, joka johtuu liian suurista varastoista monissa kohdissa koko arvoketjussa, vaikuttaa lähtökohtaisesti kaikkiin maailman alueisiin. Tämä on havaittavissa erityisesti Aasiassa, kun taas Euroopan yksittäisissä maissa kasvu jatkuu. Työntekijöiden määrä ei juuri kasva ja on edelleen hieman alle 22 000.

Huolimatta talouden heikkoudesta vuoden 2023 jälkipuoliskolla Leidecker korosti tämän vuoden erityisluonnetta Phoenix Contactille: "Meillä oli ilo ja etuoikeus juhlia 100-vuotisjuhlaamme maailmanlaajuisesti työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa. Olemme yhdessä saavuttaneet paljon näinä 100 vuotena ja pysyneet uskollisina perheyrityksemme arvoille ja kulttuurille kasvusta ja kehityksestä huolimatta."

Toimitusjohtajat ja osakkaat käyttivät lukuisia tapahtumia, perhepäiviä ja henkilöstöjuhlia tilaisuutena ilmaista kiitoksensa työntekijöille heidän erityisestä omistautumisestaan ja sitoutumisestaan, minkä ansiosta yritys on voinut kehittyä sellaiseksi kuin se on nyt. "Olemme myös korostaneet ja tiivistäneet kumppanuuttamme asiakkaidemme kanssa jakamalla erityisiä hetkiä tapahtumissa. Loppujen lopuksi asiakkaamme ja liikekumppanimme ovat ne, joiden kanssa edistämme energiasiirtymän ratkaisuja, jotka muodostavat perustan kestävälle maailmalle." Tästä syystä keskityttiin myös globaaleihin kestävyyshankkeisiin, joita toteutetaan yhdessä kumppaneiden ja globaalien tytäryhtiöiden kanssa vuonna 2023.

Lisätietoa investointiohjelmasta sekä kestävyys- ja tehokkuustoimenpiteistä sekä uudessa Gebäude 60:ssä että olemassa olevissa rakennuksissa löytyy oikeanpuoleisesta sarakkeesta ladattavasta lausunnosta.

Yhteystiedot lehdistölle
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Konserniviestintä