Pålidelig registrering af driftsdata

Optimering af maskiner og produktionsprocesser ved hjælp af data

  • Maskin- og anlægsdata udgør beslutningsgrundlaget for optimeringen af maskiner og produktionsprocesser
  • Indsamlingen og fortolkningen af værdier såsom flowmængder, strømme eller temperaturer gør det muligt at foretage proaktiv vedligeholdelse
  • Registrering af driftsdata forbedrer maskinens ydeevne og reducerer nedetider for maskinen

Mand, der står i en produktion, betragter maskindata på en tablet

Oversigt over indsamling af driftsdata inden for maskinkonstruktion

Interaktivt Image Map: Registrering af drifts- og procesdata inden for maskinkonstruktion
Smarte data – identifikation og evaluering
Det handler ikke om at indsamle så mange maskin- og produktionsdata som muligt. Det vigtige er at identificere, registrere og evaluere de rigtige nøgletal. Kun på den måde er det muligt at drage meningsfulde konklusioner om produktionen. Dette gør det igen muligt at optimere maskin- og produktionsprocesser.
Smarte data – identifikation og evaluering
Alle relevante data – til hver en tid og i én oversigt
Maskin- og anlægsdata udgør beslutningsgrundlaget for optimeringen af maskiner og produktionsprocesser.
Alle relevante data – til hver en tid og i én oversigt
Servicetekniker står ved laptop foran maskiner og kontrollerer maskinprocesser

Styring i styretavlen

Digitalisering, sammenkobling og globalisering af økonomiske og tekniske systemer frembringer nye krav til automatisering. Derfor tilbyder Phoenix Contact dig fremtidsorienterede PLC'er, I/O-systemer og PLC-software.

Tilslutning af sensorer og aktuatorer i felten inden for maskinkonstruktion

Overførsel af signaler

Styring af maskiner stiller mange forskellige krav. Mens maskinstyringen er godt beskyttet mod miljøpåvirkninger i styretavler, er adskillige sensorer og aktuatorer og deres forbindelser udsatte i felten. COMPLETE line tilbyder løsninger til en fleksibel, modulær og effektiv tilslutning af disse komponenter i felten.