Bygninger indefra med sammenkoblede Icons

IoT-baseret bygningsstyring Realisering af bæredygtig bygningsdrift

  • Effektiv energistyring takket være det intelligente netværk af energiproduktion, -forbrug og -lagring
  • Styring og overvågning af lokationer, uafhængig af placering
  • Optimering af effektiviteten i forsyningsprocesserne
Industry Solution Center Bad Pyrmont - bygning 4 set indefra

Den nye bygning er kendetegnet ved en moderne og åben arkitektur

Industry Solution Center Bad Pyrmont

Den 18.000 m2 store bygning 4 er kendetegnet ved en moderne arkitektur og et stort atrium, som strækker sig over alle etager.

Den åbne karakter afspejles også i bygningens infrastruktur, rumautomatisering og arbejdspladser, der kan designes fleksibelt.

Kombineret kraftvarmeværk i en bygning

De to kombinerede kraftværker i Bad Pyrmont dækker ca. 60 % af eget behov

Effektiv energistyring og optimerede forsyningsprocesser

Det intelligente netværk af energiproduktion, -udnyttelse og -lagring i kombination med opvarmnings- og kølekredsløbet giver mulighed for, at der opnås en effektiv energistyring og en optimal forsyningsproces. Lokationens fire kontor- og produktionsbygninger forsynes med energi vha. et ringkoncept, der forbinder alle producenter, forbrugere og lagringsenheder.

To kombinerede kraftvarmeværker dækker ca. 60 % af eget strømbehov. Den spildvarme, der genereres af dem, anvendes til opvarmning og afkøling i bygningerne. Et aktivt belastningsstyringssystem sikrer, at maksimale belastninger ikke overskrides ved hjælp af en lagret kontrolstrategi. Derfor behøver den nye bygning 4 ikke sin egen forsyning.

Næsten alle ventilationssystemerne er udstyret med varmegenvinding. Det fotovoltaiske tagsystem med en effekt på 160 KWp er aktivt integreret i det elektriske energiforsyningssystem. Målet er at bruge den generede vedvarende energi til bl.a. ladestationer til elbiler.

Styretavle i bygningsautomation

Styretavle i Industry Solution Center

Bygningsstyringsteknikken forbundet med den aktive energistyring

Facility Management-teamet besluttede sig ved udførelsen af bygningsteknikken for komponenter og systemer fra eget produktprogram. Bygningsstyringssystemet Emalytics fungerer som det grundlag, der forbinder bygningsstyringsteknikken med den aktive energistyring. Dataene fra fieldniveauet modtages af systemet på højere niveau gennem 27 ILC 2050 BI-controllere. Den controller, der er baseret på Niagara Framework, fungerer som Smart Device, som standardiserer alle data fra anlæggene og overfører dem til bygningsstyringssystemet Emalytics.

Både klassiske sensorer og aktuatorer samt nye intelligente IP-baserede fieldkomponenter kan nemt og hurtigt indsættes i systemet. Baseret på de indsamlede oplysninger tillader Emalytics forebyggende vedligeholdelse af installeret udstyr. Påfaldende data kan f.eks. informere operatøren om fremtidige fejl. Således analyserer Emalytics mærkeværdier for tændrørene fra de motorer, der er installeret i kraftvarmeværkerne, og foreslår en forebyggende udskiftning, hvis det er nødvendigt. Dette øger driftstiden for de kombinerede kraftværker betydeligt.

Modulær automatiseringsstation med ILC 2050 BI

Modulær automatiseringsstation med ILC 2050 BI

Styring og overvågning af lokationer, uafhængig af placering

ILC 2050 BI-enheden opfylder desuden alle etablerede standarder inden for bygningsteknik, såsom BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP eller oBIX. Relevante moduler fra Inline-I/O-produktprogrammet muliggør tilkobling af gængse bussystemer som DALI, Modbus/TCP eller Modbus/RTU. Takket være den protokoluafhængige integrering af fieldkomponenter i ILC 2050 BI reduceres engineering- og kablingsarbejde til et minimum.

Med bygningsstyringen kan forskellige ejendomme styres og overvåges nemt og uafhængig af sted. Derudover kan eksisterende bygninger integreres i det nye system uden problemer. Dette åbner op for mange fordele for operatøren, som nu kan sammenligne lokationer med hinanden eller oprette en kommunikationsplatform for alle ejendomme. På grundlag af de foreliggende data er en forbedring af forsyningsprocesserne på tværs af bygningerne mulig, hvilket fører til en mere økonomisk drift af de forskellige bygninger.

Konklusion

Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG har specialiseret sig i optimering af byggeaktiviteter, beregning af livscyklusomkostninger og benchmarking af brugsudgifter til bygninger. Baseret på benchmarking ud fra forskellige bygningstyper med et bruttoareal på 85.000 m2 gennemførte virksomheden en konkurrenceanalyse for Phoenix Contact. Resultatet af evalueringen var, at beliggenheden Bad Pyrmont ligger i den nedre ende af omkostningsgruppen. Dette kunne opnås gennem innovative koncepter inden for bygningsinfrastrukturen, den tekniske og kommercielle bygningsstyring samt en effektiv udformning af forsynings- og bortskaffelsesomkostningerne.

Kontakt
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11