Maskiner i et digitalt oliefelt

Digitalt oliefelt Skalerbar overvågningsløsning til udvindingssteder

  • Pålidelig og omkostningseffektiv overvågning samt diagnose af udvindingssteder for olie og gas over store afstande
  • Sikker kommunikation med krypteringsteknik til mange overførselsveje
  • Effektiv og omkostningsbesparende service med koncepter til mobil eller decentral adgang til anlægget
Mand med tablet registrerer data fra udvindingssteder for olie og gas

Dataregistrering til overvågning af olieudvindingssteder for olie og gas

Overvågning af udvindingssted

Ved mange onshore-oliefelter sker dataregistreringen ved hjælp af medarbejdere, der kører ud til oliefelterne og noterer sig informationer om f. eks. gennemstrømning, tryk samt temperatur på deres clipboard. Disse noter føres senere sammen manuelt i Excel-tabeller. I tider med lave priser på råolie er en reducering af omkostningerne og en bedre effektivitet – især inden for upstream-området – af afgørende betydning. En mulighed for at opnå dette er ved at digitalisere oliefelterne. Dermed muliggøres dataregistrering på boreplatforme og sammenføringen af data fra hele oliefelter. Foruden overvågning styres aggregater i oliefeltet som f. eks. nødstopanordninger eller indsprøjtningspumper også.

Overvågning af olieudvindingssteder fra kontrolrummet

I kontrolrummet kan de registrerede data vises direkte og overføres via et overordnet styringssystem.

Udnyttelse af det digitale oliefelts fordele

Mere økonomisk rentabilitet, en maksimering af driftsydelsen og bedre sikkerhed: Nyd godt af det digitale oliefelts muligheder, så produktionsdriften optimeres. Uanset om det er i Brownfield eller Greenfield, med vores robuste kompletløsning overvåges og diagnosticeres udvindingsstedernes tilstand pålideligt og omkostningseffektivt selv over store afstande.

Sammenkobling af det digitale oliefelt

Udvindingsstederne danner ofte en vidt forgrenet netværk. Til pålidelig dataoverførsel, også over mange kilometers afstand, kan du hos os finde kommunikationsløsninger på grundlag af forskellige trådløse teknologier samt Ethernet-kommunikation over eksisterende 2-leder ledninger ved hjælp af SHDSL-teknologi.

Inden for trådløs teknologi anvendes både 4G-/5G-løsninger samt den specialiserede trådløse løsning Radioline. Således kan sådanne fintmaskede netværk også hurtigt etableres, direkte på komponenten med en gevindring eller pr. USB-stik. I tilfælde af fejl kompenseres der straks for udfald af et trådløst modul.

Interaktivt Image Map: Funktionsoversigt vedr. overvågning af udvindingssted i et digitalt oliefelt
Industrial Wireless
Industrial Wireless muliggør sikre og pålidelige trådløse forbindelser til industrielle applikationer.
Få mere at vide
Industrial Wireless
Security-router til sikker fjernvedligeholdelse
Med mGuard-Security-routerne oprettes VPN-fjernvedligeholdelsesforbindelser over hele verden og samtidigt med, at netværket sikres med en firewall.
Få mere at vide
Security-router til sikker fjernvedligeholdelse