Výroba pomocí technologie povrchové montáže

Osazení desky plošných spojů Montáž a metody pájení pro desky plošných spojů

S našimi technikami připojení desek plošných spojů si můžete vybrat druhu montáže, který vám nejvíce vyhovuje. Jsou vhodné pro ruční osazování i pro poloautomatizované nebo plně automatizované výrobní procesy. To vám umožní efektivní osazování desek plošných spojů a jejich zpracování s provozní bezpečností. Zde získáte informace o oblastech použití různých metod osazování desek plošných spojů i o jejich požadavcích a výhodách.

Metoda pájení

Princip funkce pájení SMT

Při pájení SMT se elektronické prvky připájí k horní straně desky plošných spojů

Pájení SMT – moderní metoda pájení

Povrchová montáž (Surface Mounting Technology – SMT) je základem moderní výroby modulů. Na rozdíl od průvlečné montáže elektronických prvků s vývody jsou součásti montovatelné na povrch (Surface Mount Device – SMD) vybaveny připojovacími plochami k připájení, které lze metodou reflow přímo připájet k povrchu desky plošných spojů. Pájení SMT umožňuje optimalizaci výroby modulů pomocí levného a vysoce kvalitního osazování desek plošných spojů.

Princip funkce pájení THR

Při pájení THR jsou propojené konstrukčnmí díly z materiálu odolávajícího vysokým teplotám integrovány do procesu technologie povrchové montáže (SMT)

Pájení THR – mechanická pevnost při automatickém osazování

Technika pájení Through Hole Reflow (THR) kombinuje mechanicky mimořádně stabilní pájená spojení průvlečné techniky s efektivně automatizovatelnými výrobními procesy povrchové montáže. Při tom je za použití stejného technologického vybavení pájecí pasta vtlačována do prokovených otvorů. Princip funkce této metody se dnes považuje za zavedený a z hlediska standardizace jej definuje vlastní norma DIN EN 61760-3.

Princip funkce vlnového pájení

Vlnové pájení je klasickou metodou určenou přednostně pro propojené konstrukční díly

Vlnové pájení – rychlá a úsporná metoda pájení

Při vlnovém pájení se propojené konstrukční díly nebo připojovací prvky po osazení ručně nebo pomocí osazovacích automatů připájí na desku plošných spojů. Celý modul se nejdříve na pájené straně namočí do tavidla, poté se předehřeje, je veden jednoduchou nebo dvojitou pájecí vlnou a v ní se namočí do pájky. Po procesu pájení se celý modul ochladí, aby se opět snížilo tepelné namáhání desky plošných spojů. Pokud jsou pájeny výlučně průvlečné konstrukční prvky (Through Hole Technology – THT), které na základě svého provedení musí odolat vyšším mechanickým zatížením, představuje vlnové pájení stále ještě standardní metodu.

Metody montáže bez pájení

Princip funkce techniky přímé zástrčky

Při přímém zasunutí se konektory nasunou do oboustranných kontaktních míst desky plošných spojů

Technika přímé zástrčky – flexibilní řešení pro aplikace wire-to-board a board-to-board

Při přímém zasunutí přímé konektory kontaktují přímo příslušná místa na okraji desek plošných spojů. Konektory wire-to-board a board-to-board je tak možné nasunout bez dodatečného nástroje zcela jednoduše horizontálně na 1,6 mm silné desky plošných spojů. Aby nedošlo k chybnému zasunutí, jsou zástrčky z výroby kódovány. Aretaci na desce plošných spojů zajišťuje pružící blokovací západka. Díky eliminaci procesu pájení nejsou připojovací komponenty vystaveny tepelnému namáhání.

Princip funkce techniky přímé zástrčky SKEDD

Technika přímé zástrčky SKEDD zajišťuje bezpečné elektrické spojení

SKEDD – inovativní technika přímé zástrčky

SKEDD je inovativní montážní technika ke spojení konektorů desek plošných spojů přes prokovené vyvrtané otvory přímo s deskou plošných spojů. Montáž probíhá bez použití nářadí a bez dodatečné kontaktní lišty. Boční rozpěrné nýty na konektoru zaručují spolehlivé spojení zabezpečené proti otřesům. Přímé konektory SKEDD společnosti Phoenix Contact se opírají o licencovanou technologii společnosti Würth Elektronik. Přímé konektory jsou stejně jako celý program konektorů desek plošných spojů kvalifikovány podle normy DIN EN 61984.

Brožura Konektory pro produkci SMT

Brožura Konektory pro produkci SMT

Rozšiřte si své znalosti o výrobě pomocí technologie povrchové montáže

Seznamte se se základy moderní výroby modulů pomocí technologie SMT a THR. Brožura obsahuje mj. přehled produktů svorek desek plošných spojů, konektorů desek plošných spojů a kulatých konektorů pro pájení THR a SMT. Glosář na konci brožury vysvětluje důležité odborné pojmy z oblasti výroby pomocí technologie povrchové montáže.

Stáhněte si brožuru zde: