Středněnapěťová rozvodna

Přední technologické produkty pro energetiku Řešení pro energetiku

Vzhledem ke stále se zvyšujícím se požadavkům elektrifikace ve všech oblastech našeho života neustále roste význam spolehlivého přenosu a rozvodu energie. Aby se koncepce All Electric Society úspěšně proměnila z pouhé vize ve skutečnost, je třeba, aby byly energetické sítě realizovány s ohledem na budoucnost a především spolehlivě. Produktový program COMPLETE line nabízí systémové produkty pro použití v energetice. Na příkladu nízkonapěťového koutku ve středněnapěťové rozvodně se můžete dozvědět o konkrétních řešeních pro toto použití.

Vaše výhody:

  • Snadná manipulace a působivý vzhled díky spojení funkčnosti a designu
  • Rychlá instalace bez nářadí pomocí technologie připojení push-in
  • Nižší náklady na výrobu a logistiku díky standardizovanému příslušenství pro propojky, popisky a kontrolu
  • Kompletní rozvaděč od jednoho výrobce s produkty COMPLETE line se špičkovou technologií
Interaktivní obrazová mapa: Příklad rozvaděče pro středněnapěťovou rozvodnu
Energetická automatizace
Podobně jako v případě průmyslové automatizace v sobě pojem energetické automatizace zahrnuje inteligentní řešení pro efektivní provoz elektrických sítí a zároveň splňuje vysoké nároky na dostupnost, elektromagnetickou kompatibilitu a IT zabezpečení. K tomuto účelu nabízí společnost Phoenix Contact efektivní systémy pro modulární technologie dálkového ovládání a řízení.
Více informací
Energetická automatizace
Bezpečná komunikace
Energetický sektor je součástí kritické infrastruktury. Proto je ke spolehlivému provozu energetických systémů naprosto nezbytná výkonná a bezpečná komunikační síť. Ve všech oblastech od výroby přes přenos a rozvod až po spotřebu elektrické energie jsou kladeny vysoké nároky na dostupnost, spolehlivost a bezpečnost. Společnost Phoenix Contact nabízí produkty, se kterými tyto nároky bezezbytku splníte.
Více informací
Bezpečná komunikace
Spolehlivý pomocný napájecí zdroj
Pomocný napájecí zdroj v elektrárně nebo v trafostanici zajišťuje elektrickou energii, která je nezbytná k napájení všech elektrických a elektronických přístrojů v těchto zařízeních, a tím i k jejich fungování. K nepřetržitému zásobování energií v tomto prostředí i během výpadku přístroje je třeba, aby takovéto napájení bylo převážně redundantní.
Více informací
Spolehlivý pomocný napájecí zdroj
Připojení
Ať v rozvaděči, nebo v terénu – spojovací technika v energetickém průmyslu musí splňovat velmi vysoké nároky. Musí být bezpečná, vysoce odolná a snadno ovladatelná. Technologie připojení od společnosti Phoenix Contact – od šroubového připojení přes zářezový spoj až po přípojku push-in – tyto nároky splňují.
Více informací
Připojení