Univerzální pouzdro elektroniky v logistice

Univerzální koncepce pouzder pro bránu IoT Pouzdro elektroniky UCS slouží společnosti Omega Systems GmbH jako pouzdro pro bránu.

  • Norimberská technologická společnost MyOmega Systems GmbH přináší internet věcí (IoT) do logistiky a do vinic.
  • Pro aplikace IoT má být vyvinuta brána založená na univerzální a flexibilní koncepci pouzdra.
  • Jako pouzdro pro bránu s názvem „d3“ bylo vybráno univerzální pouzdro elektroniky UCS od společnosti Phoenix Contact.
  • Vysoká flexibilita brány na funkční straně je založená na adaptabilitě řady pouzder UCS.

Profil zákazníka

Sledování a řízení strojů, výroby a logistiky – to je hlavní úkol „ekosystému IoT“ v kontextu strategie internetu věcí společnosti MyOmega Systems GmbH. „Na základě zkušeností s platformou jsme vyvinuli ekosystém IoT MYNXG,“ vysvětluje jednatel společnosti MyOmega Bernd Möller.

Snímání stavu naplnění snímačem kamery

Logistika 4.0: Snímání stavu naplnění snímačem kamery „TracoBin“

Použití

Aplikace, která demonstruje silné stránky IoT platformy MYNXG, se nachází v logistice C-dílů – zboží s většinou nízkou hodnotou a vysokými pořizovacími náklady. V případě řízení C-dílů jde o optimalizaci procesů nákupu, nejkritičtějším momentem v logistickém řetězci je vždy poznání, že díl je nutno znovu objednat.

Problematická je často manipulace se součástmi uloženými ve standardizovaných europřepravkách (KLT), které jsou označeny jako C-díly. K nápravě této situace napomáhají tzv. kanbanové systémy s metodou řízení výrobního procesu, která je založena na skutečné spotřebě materiálu v místě dodávky a spotřeby. „V naší logistické aplikaci, která je zde ukázána, zaznamenává snímač kamery stav naplnění europřepravek a odesílá příslušné údaje do brány d3,“ vysvětluje Möller. „Tento automatizovaný proces může výrazně snížit stav skladových zásob.“

Modulární pouzdro UCS

Modulární pouzdro UCS zjednodušuje výrobu brány d3

Řešení

Při výběru pouzdra se společnost MyOmega rozhodla pro systém univerzálního pouzdra UCS od společnosti Phoenix Contact. „Velmi nám vyhovuje řada pouzder UCS, protože návrh našeho hardwaru musí být pro průmyslové prostředí robustní a spolehlivý,“ zdůvodňuje svou volbu Möller. „Navíc klademe velký důraz na modulární koncepci částí pouzdra.“

Pouzdro UCS se skládá ze dvou totožných poloskořepin, odnímatelných bočních stěn a barevně odlišených rohových vložek. Ty také zajištují upevnění základní desky. „Díky četným rozhraním můžeme naši bránu snadno přizpůsobit potřebám uživatele,“ uvádí Möller. „Zde nám pomáhá systém pouzder UCS v tom směru, že na požadavky je nutno adaptovat pouze odpovídající boční stěny – a to platí pro všechny čtyři boční stěny.“

Rohové vložky dostupné v různých barvách umožňují rychlé přizpůsobení s optimalizací nákladů. Dvě základní barvy poloskořepin a bočních stěn i jednotlivé díly ze stavebnicového systému umožňují realizovat zcela odlišné koncepce návrhů. A pomocí různého příslušenství lze bránu d3 v závislosti na požadavcích nainstalovat na nosnou lištu v rozvaděči, na stěnu nebo na stůl.

Velmi nám vyhovuje řada pouzder UCS, protože náš hardware musí být pro průmyslové prostředí robustní a spolehlivý.

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, Zakladatel a generální ředitel
Bernd Möller, zakladatel a generální ředitel společnosti MyOmega Systems GmbH

Bernd Möller, zakladatel a generální ředitel společnosti MyOmega Systems GmbH

Vizualizace přenesených dat na platformě MYNXG

Vizualizace přenesených dat na platformě MYNXG

Inteligentní kamerový modul – systém TracoBin – který je integrovaný do europřepravky, odesílá svá data přes kapilární ISM pásmo na kmitočtu 868 MHz do brány d3, kde jsou zpracována, analyzována a přenášena do cloudu jako relevantní informace. Pokud budeme předpokládat až 1 500 snímačů, které přenášejí obrazovou informaci každých šest hodin, lze si snadno představit, s jakým obrovským objemem dat se zde pracuje. Pokud se sníží na výrazně nižší objem pro další zpracování a odešle přes bránu do cloudu, lze realizovat akce téměř bez prodlevy. Následně je lze vizualizovat na platformě MYNXG a zobrazit na monitoru.

Závěr

Brána d3, která je založena na řadě systému univerzálních pouzder (UCS), je klíčovou součástí digitalizace průmyslových procesů spolu platformou MYNXG, která se optimálně přizpůsobuje stávající infrastruktuře. Řada pouzder UCS rovněž nabízí slušný základ pro budoucí rozšiřování brány. Möller: „Vysokou flexibilitu naší brány na funkční straně doplňuje adaptabilita řady pouzder UCS.“ IoT platforma od společnosti MyOmega přesvědčila také „Iniciativu středních podniků“ (Initiative Mittelstand). Ocenění za IT inovaci v kategorii Průmysl & logistika bylo v roce 2018 uděleno společnosti MyOmega Systems GmbH.

Univerzální pouzdro UCS

Univerzální pouzdro UCS

Univerzální pouzdra série UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy. Pouzdra IP40 spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru před vnějšími vlivy. Vyjímatelné boční stěny umožňují modulární řešení pouzder v individuálních konstrukčních výškách.