Dutinky vodičů

Dutinky vodičů

Dutinky vodičů slouží k procesně spolehlivému osazení vodičů, propojení a dalšímu zpracování. V elektrotechnických zařízeních poskytují mnoho výhod po mechanické i elektrické stránce. Hlavním úkolem dutinky vodiče je zabránit rozpletení vodiče a také ochrana jednotlivých lanek před mechanickým působením, např. při připojení šroubových svornic. Navíc je při používání pružinových svorek naprosto nezbytné pevné spojení mezi měděným vodičem a dutinkou. Vedle vhodných kleští na dutinky vodičů je pro optimální a bezpečné lisované spojení rozhodující kvalita materiálu dutinky.

Žena drží v prstech dutinku vodiče

Hlavní přednosti dutinky vodiče

 • Zvýšená a dlouhodobá provozní a kontaktní bezpečnost
 • Časově úsporné další zpracování (speciálně i se svornicemi push-in)
 • Bezpečné propojení i u několikanásobného přepojování
 • Snížení výskytu zlomení kabelů
 • Snadná identifikace průřezu
 • Zvýšená vibrační bezpečnost
 • Trvale nízké přechodové odpory
 • Ochrana jednotlivých lanek (speciálně také u šroubových svornic)
 • Konstantní sevření u šroubových připojení

Normy platné pro dutinky vodičů

V normě DIN 46228 je definována dutinka vodiče od 0,5 do 50 mm². Tato norma se člení do čtyř částí:

 • Část 1: Forma trubky bez plastové objímky
 • Část 2: Provedení lisování s izolačním obalem a bez něj
 • Část 3: Objem vodiče bez izolačního obalu
 • Část 4: Forma trubky s plastovou objímkou

Součástí normy jsou vedle geometrických rozměrů dutinky také materiál, barva závislá na průřezu a zkušební dokumenty. Dále je zde požadavek na dutinku vodiče, do které se připojí vodiče tříd 2, 5 a 6. Průřezy vodičů se definují na základě hodnot elektrického odporu, na rozdíl od dutinek vodičů, které se definují pomocí geometrických rozměrů. Proto jsou možné i větší rozdíly v průřezech. Vzhledem k této skutečnosti existuje mezi dutinkou vodiče a vodičem jistý nepoměr. Lisovací kleště na dutinky značky Phoenix Contact jsou však vytvořeny převážně tak, aby tyto kapacitní rozdíly vyrovnaly.

Vedle normy DIN existuje francouzská norma pro dutinky, NF C 63-023. S výjimkou určení barvy u některých průřezů vychází norma NF z normy DIN. Nové v oblasti normativních základů pro dutinky vodičů jsou norma UL 486F a také kanadská norma C22.2 NO. 291-14. Tyto harmonizované standardy jsou založeny rovněž na normě DIN, zabývají se však hlouběji zkušební metodikou a specifickými požadavky.

V normě UL 486F jsou také poprvé normativně pevně stanovena zvláštní pouzdra, jako jsou dutinky vodičů „TWIN“ pro dvouvodičové připojení. Pro certifikaci podle výše uvedených standardů UL a CSA je nutná rozsáhlá zkouška provedená příslušnou organizací. Zkouška a certifikace se provádí nejen u dutinek vodičů, ale i u kompletního systému, sestávajícího z lisovacích kleští na dutinky vodičů a dutinky vodiče.

Používané dutinky vodiče a lisovací kleště

Dutinky vodiče a lisovací kleště

Průkopník mezinárodních standardů v oblasti kvality, bezpečnosti a kompatibility

Společnost Phoenix Contact nechala jako jeden z prvních výrobců certifikovat dutinky vodičů „Made in Germany“ v kombinaci s výběrem lisovacích kleští na dutinky vodičů podle normy UL486F, která vstoupila v platnost v roce 2016. Společně se shodou s normou DIN 46228‑1/‑4 tak lisovací kleště na dutinky vodičů splňují celosvětové požadavky trhu v oblasti kvality, bezpečnosti a kompatibility. Díky tomu společnost Phoenix Contact zákazníkům zaměřeným na vývoz může nabídnout produkty, které jsou v souladu s celosvětovými požadavky.