Doradztwo procesowe Wspólnie projektujemy i optymalizujemy procesy produkcji szaf sterowniczych w całym łańcuchu produkcyjnym. Jako Twój partner, wspieramy Cię metodami zorientowanymi na praktykę i indywidualnie opracowanymi rozwiązaniami zapewniającymi większą wydajność.

Dwóch mężczyzn stoi w hali produkcyjnej i patrzy razem na tablet

Optymalizacja procesów wzdłuż łańcucha produkcyjnego

Każdy etap procesu w łańcuchu produkcji szaf sterowniczych
posiada potencjał optymalizacji – od planowania i inżynierii projektu,
poprzez logistykę, montaż i oznakowanie listew ze złączkami, aż po oprzewodowanie i uruchomienie szafy sterowniczej.

Dzięki naszej długoterminowej strategii optymalizacji opartej na partnerstwie przyglądamy się indywidualnym potrzebom działania i stawiamy czoła wyzwaniom, począwszy od niedoboru wykwalifikowanych pracowników i redukcji kosztów, a skończywszy na zwiększeniu wydajności i produktywności.

Korzyści

  • Oparte na partnerstwie opracowywanie i wdrażanie koncepcji w celu osiągnięcia szybkich, trwałych i wymiernych sukcesów
  • Doświadczony zespół ekspertów zajmujący się optymalizacją od indywidualnego miejsca pracy po cały proces produkcyjny
  • Indywidualnie skalowalne podejścia do rozwiązań w celu uwzględnienia (cyfrowych) procesów i środków produkcji aż do używanego produktu
  • Wzmocnienie pozycji pracowników poprzez szkolenia w celu zapewnienia trwałych kompetencji metodologicznych w firmie
Dwóch mężczyzn stoi przy flipcharcie i wyjaśnia innym temat przepływu materiałów

Partnerska i metodyczna koncepcja doradztwa

Nasze partnerskie podejście oferuje indywidualne usługi doradcze w zakresie optymalizacji łańcucha procesów w produkcji szaf sterowniczych z wykorzystaniem praktycznych metod Lean Production. Pozwalają one uzyskać znaczące oszczędności za pomocą szybko wcielanych w życie zmian procesów przy niewielkich nakładach finansowych.

Doradztwo procesowe opiera się na wieloletnim doświadczeniu w zakresie metod szczupłej produkcji i obejmuje kompleksowe portfolio działań doradczych i szkoleń pracowników. Aby połączyć naszą wiedzę metodologiczną z wiedzą procesową pracowników, bardzo ważne jest dla nas prowadzenie działań wspólnie z Tobą i pracownikami. W ten sposób nie tylko wspólnie wyznaczamy nowe impulsy, ale także osiągamy zrównoważone i trwałe wyniki w dłuższej perspektywie.

Metody optymalizacji procesów

Schemat mapowania strumienia wartości
Dwóch pracowników podczas warsztatów 5S
Przykład planowania fabryki przy użyciu oprogramowania visTABLE®
Pracownicy budują miejsce pracy zgodnie z metodą Cardboard Engineering
Mężczyzna podczas Shopfloor Management przy tablicy
Osoba wyposaża listwę ze złączkami zgodnie z instrukcjami oprogramowania wspomagającego pracownika
Schemat mapowania strumienia wartości

Przepływ materiałów i danych, od planowania do dostawy gotowej szafy sterowniczej, jest szczegółowo analizowany wspólnie z użytkownikiem, a potencjał optymalizacji jest wizualizowany.

Dwóch pracowników podczas warsztatów 5S

Wspólnie z pracownikami projektujemy warsztaty zgodnie z zasadami 5S i opracowujemy proces zwiększający przejrzystość i strukturę.

Przykład planowania fabryki przy użyciu oprogramowania visTABLE®

Planowanie fabryki obejmuje wspólne opracowanie indywidualnego układu produkcyjnego zoptymalizowanego pod kątem przepływu materiałów w celu zwiększenia wydajności, elastyczności i zdolności adaptacyjnych.

Pracownicy budują miejsce pracy zgodnie z metodą Cardboard Engineering

W oparciu o analizę wszystkich etapów produkcji i w ramach metody Cardboard Engineering, Twoi pracownicy projektują stanowiska robocze jako prototypy z naszym szkoleniem i symulują proces produkcji. Następnie wspieramy Cię w realizacji innowacyjnych i dopasowanych do Twoich potrzeb miejsc pracy.

Mężczyzna podczas Shopfloor Management przy tablicy

Wspieramy Cię we wprowadzeniu systemu codziennej, regularnej komunikacji z pracownikami w warsztacie i w biurach – jako elementu składowego procesu ciągłego doskonalenia.

Osoba wyposaża listwę ze złączkami zgodnie z instrukcjami oprogramowania wspomagającego pracownika

Nasi eksperci doradzają w zakresie zarządzania artykułami i interfejsami, aby zapewnić spójność danych aż do etapu produkcji.

Dwie osoby stojące w obszarze produkcji elektroniki i patrzące na tablet

Projektowanie procesów cyfrowych

W oparciu o analizę wszystkich etapów produkcji, Twoi pracownicy projektują cyfrowe przepływy procesów wraz z naszymi ekspertami w ścisłej koordynacji z przepływem produkcji. Następnie wspieramy Cię w realizacji innowacyjnych i dostosowanych do Twoich potrzeb procesów cyfrowych. Integrujemy interfejsy z istniejących i przyszłych aplikacji oraz uzupełniamy wszelkie luki za pomocą indywidualnie opracowanych rozwiązań.

Połączenie wiedzy pracowników, praktycznych metod lean i zewnętrznej perspektywy jest kluczem do zrównoważonej optymalizacji procesów.

Christoph Marten - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Ekspert ds. metodologii Lean
Christoph Marten

Twój partner od szybkiego sprawdzenia do wdrożenia i nie tylko

Już od pierwszej inspekcji Twojej firmy sprawdzamy potencjał, jaki oferuje Twój dział projektowania i produkcji w zakresie optymalizacji produkcji szaf sterowniczych. Podczas szybkiej kontroli wspólnie rejestrujemy i analizujemy bieżącą sytuację.

Nasze usługi doradcze nie kończą się na zaleceniu optymalizacji. Wspólnie opracowujemy rozwiązania, wdrażamy je i dbamy o to, aby wyniki były osiągane nie tylko w krótkim okresie. Naszym celem jest osiągnięcie sukcesu w optymalizacji procesów w sposób zrównoważony.

Zrównoważona optymalizacja procesu w trzech krokach

Dwie osoby przechodzą przez produkcję szafy sterowniczej
Pracownik przy optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych
Kontrola zrównoważonego rozwoju w optymalizacji procesów
Dwie osoby przechodzą przez produkcję szafy sterowniczej

Wspólnie z klientem przyglądamy się i analizujemy łańcuch procesów od przychodzących zamówień przez proces produkcji w warsztacie po dostawę i identyfikujemy obszary wymagające podjęcia działań. W oparciu o Quick Check możemy wspólnie z Tobą opracować odpowiednie podejście do optymalizacji procesu.

Pracownik przy optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych

W dogłębnej analizie stanu obecnego przyglądamy się procesom i strukturom produktów. Na podstawie tej analizy opracowywana jest koncepcja optymalizacji z wykorzystaniem zasad lean i rozwiązań cyfrowych. Wspólnie przekształcamy koncepcję w rzeczywiste rozwiązania i wdrażamy je w Twojej firmie.

Kontrola zrównoważonego rozwoju w optymalizacji procesów

Po wdrożeniu środków optymalizacji procesów planujemy kolejne kroki w celu sprawdzenia, czy skuteczność tych środków utrzymuje się przez dłuższy czas.

Broszura na temat optymalizacji procesu produkcji szaf sterowniczych
Wspólne tworzenie i optymalizacja procesów
Od projektowania do produkcji – wspieramy Cię w jak najefektywniejszej produkcji szaf sterowniczych. Dowiedz się z naszej broszury, jak nasi eksperci współpracowali z wybranymi klientami, aby w sposób zrównoważony zaprojektować i zoptymalizować ich procesy.
Pobierz
Pięć osób stoi w warsztacie i rozmawia ze sobą