Pracownicy przeglądający dane produkcyjne na tablecie

Optymalizacja produkcji oparta na sztucznej inteligencji dzięki MLnext Oszczędność zasobów i wydajne procesy produkcyjne dzięki inteligentnej ocenie danych

Dane są podstawą cyfryzacji, ale ich wykorzystanie i analiza stają się coraz bardziej skomplikowane ze względu na rozrastające się sieci i zwiększone wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Prawidłowa obsługa danych jest niezbędnym elementem cyfryzacji zakładów produkcyjnych. Na przykład, aby w porę wykryć nieprawidłowości w fabryce, rozwiązania MLnext oferują możliwość analizy danych za pomocą uczenia maszynowego oraz szybkiej, łatwej i precyzyjnej optymalizacji.

Wizualizacja danych produkcyjnych

Bardziej zrównoważona produkcja dzięki inteligentnej analizie danych Zalecenia działań w zakresie inteligentnych procesów produkcyjnych oparte na sztucznej inteligencji

W dzisiejszych czasach dane można znaleźć w niezliczonych maszynach i systemach produkcyjnych. Stanowią one podstawę do wdrażania różnych rozwiązań w zakresie cyfryzacji. Jeśli chodzi o ocenę, dane umożliwiają wgląd w zużycie różnych zasobów, np. powietrza i wody. Ocena danych na podstawie uczenia maszynowego ma wiele zalet w porównaniu z ręczną analizą danych. Oprócz zautomatyzowanej oceny danych użytkownicy mogą korzystać ze skalowalności dla całych procesów produkcyjnych.

Phoenix Contact oferuje inteligentne rozwiązania MLnext do prostego tworzenia sieci neuronowych do łączenia danych produkcyjnych. Identyfikacja potencjałów umożliwia optymalne planowanie zatrudnienia personelu i wykorzystania maszyn.

Mężczyzna z tabletem w ręku i logo MLnext

Korzyści Dostosowanie do konkretnego zastosowania i aplikacji

MLnext przynosi wiele korzyści:

  • Do automatycznego tworzenia sieci neuronowych nie jest konieczna żadna wiedza
  • Parametryzacja zamiast programowania rozwiązań
  • Zautomatyzowane protokołowanie tworzenia i wykonywania modeli
  • Łatwe porównywanie modeli dzięki intuicyjnemu i zawsze dostępnemu systemowi raportowania
Pracownik analizuje dane produkcyjne

Maksymalna elastyczność z MLnext Od sterownika po użycie w chmurze

Model uczy się na podstawie wcześniejszych danych zużycia, jakie można podjąć środki optymalizacji. Bieżące zmiany, takie jak spadek temperatury otoczenia przy linii produkcyjnej w zakładzie, są automatycznie uwzględniane w analizie.

W praktyce nie ma ograniczeń w stosowaniu rozwiązań MLnext. Możliwe obszary zastosowań to na przykład wykrywanie wycieków czy optymalizacja procesów w przemyśle wytwórczym.

W produkcji elektroniki PLCnext Factory firmy Phoenix Contact po raz pierwszy zautomatyzowano wykorzystanie sztucznej inteligencji blisko maszyny dzięki rozwiązaniom MLnext. Dzięki temu można teraz łatwiej rejestrować stany podzespołów w maszynie. Stanowią one podstawę do wdrożenia konserwacji opartej na stanie (predykcyjne utrzymanie ruchu) poprzez dalszą analizę danych.

Logo MLnext Framework

MLnext Framework Łatwe analizowanie danych

Szybki i łatwy dostęp do danych dla programistów posługujących się językami wysokiego poziomu zapewnia MLnext Framework. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość szybkiego wyboru odpowiednich danych. Zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa danych MLnext Framework oferuje podstawę open source, która może być wykonywana na PLCnext Technology lub innych niezależnych platformach.

W bibliotece programistycznej stale wdrażane są różne (nowe) podejścia badawcze, które są wykorzystywane w PLCnext Factory i już doprowadziły do wzrostu wydajności o 10%. Można również skrócić cykle wdrażania. Wszystkie wnioski zostaną wykorzystane w przyszłym projektowaniu rozwiązań związanych z MLnext.

Logo MLnext Execution

MLnext Execution Proste uczenie i wykonywanie algorytmów

MLnext Execution zapewnia niezależne od platformy oprogramowanie do wykonywania sieci neuronowych. Rozwiązanie to można stosować w sposób elastyczny – na poziomie sterowania, na lokalnym serwerze IT lub w chmurze. Opracowane rozwiązania mogą być testowane, ulepszane i porównywane w środowisku. Niezbędny przepływ danych zapewniają pliki konfiguracyjne. Aby następnie przeprowadzić przetwarzanie wstępne, przewidywanie, przetwarzanie końcowe oraz przechowywanie zbiorów danych, należy w tym celu określić pochodzenie danych. Intuicyjny interfejs sieciowy monitoruje przebieg pracy i dostarcza informacji na temat funkcjonalności i czasu wykonania.

Ponadto na tej samej platformie można łatwo opracowywać nowe rozwiązania bez zakłócania zintegrowanych już procesów. Zmiany mogą być wprowadzane w sposób elastyczny przez użytkownika, partnera serwisowego lub ekspertów z firmy Phoenix Contact.
Możliwość uzupełniania danych w czasie pracy zapewnia użytkownikom wysoki stopień elastyczności.

Ikona MLnext Creation

MLnext Creation Na drodze do w pełni zautomatyzowanego uczenia głębokiego

MLnext Creation umożliwia tworzenie i parametryzację sieci neuronowych. Ponieważ aplikacja działa w oparciu o plik konfiguracyjny, nie jest wymagana wiedza programistyczna. Dzięki automatycznemu rejestrowaniu wszystkie etapy przetwarzania są indywidualnie rejestrowane i generują znormalizowane raporty. Aby wybrać optymalną sieć neuronową dla danego zastosowania, można również szybko porównać ze sobą kilka modeli. Na podstawie raportów można następnie dostosować plik konfiguracyjny.

Inteligentna optymalizacja produkcji

Niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie nieprawidłowości, lokalizację wycieków czy optymalizację procesów, MLnext pozwoli łatwo i sprawnie znaleźć ukryte potencjały. Więcej informacji znajdziesz w broszurze.

Pobierz
Wykorzystaj MLnext w swojej produkcji
Portfolio rozwiązań można znaleźć bezpośrednio w PLCnext Store. Pobierz teraz wybrany produkt.
Do sklepu PLCnext Store
Logo MLnext