Elektrownia szczytowo-pompowa Waldshut

Kompaktowe panele krosownicze w elektrowni szczytowo-pompowej Schluchseewerk

Firma Schluchseewerk AG posiadająca pięć elektrowni szczytowo-pompowych należy do najważniejszych operatorów elektrowni wodnych w górnym biegu Renu. W ramach modernizacji rozdzielnic zaplanowano również optymalizację obsługi systemu paneli krosowniczych. Wybór padł na system paneli krosowniczych PTRV firmy Phoenix Contact.

Elektrownia wodna

Profil klienta

Założona w 1928 roku firma Schluchseewerk AG z siedzibą w Laufenburgu jest jednym z największych w Europie operatorów elektrowni szczytowo-pompowych. Łączna moc pięciu elektrowni sięga 1862 MW. Udział energii odnawialnej pochodzącej z naturalnych dopływów wynosi rocznie do 400 milionów kilowatogodzin.

Zastosowanie

Z Kühmoos, położonego na wysokości regionu Hotzenwald, steruje się maszynami pięciu elektrowni szczytowo-pompowych i zarządza wszystkimi zbiornikami zaporowymi na Renie. Mieści się tu stacja transformatorowa 220/380 kV wybudowana w latach 1966/67, przez którą energia elektryczna wyprodukowana w elektrowni Säckingen i Wehr jest dostarczana do europejskiej sieci przesyłowej.

Po około 20 latach użytkowania aparatury sterowniczej w Kühmoos nastąpił wzrost awaryjności. Ponadto coraz trudniejsze było zdobycie części zamiennych do uszkodzonych urządzeń. Dlatego postanowiono dokonać wymiany aparatury sterowniczej. Osobą odpowiedzialną za osprzęt elektryczny przy tym przedsięwzięciu był Dietmar Kastner, kierownik działu elektrotechnicznego w obszarze Asset. Jego biuro w centrali firmy w Laufenburgu planuje i koordynuje prace związane z modernizacją i budową nowych obiektów.

Celem modernizacji było uniknięcie problemów z częściami zamiennymi oraz unowocześnienie systemów, aby spełniały aktualne standardy techniczne.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Kierownik działu elektrotechnicznego w obszarze Asset
Dietmar Kastner – Schluchseewerk AG
System paneli krosowniczych PTRV w szafie sterowniczej

Rozwiązanie

Ze względu na technologię TERMI-POINT® podłączenie sygnałów do panelu krosowniczego było dotąd niezwykle skomplikowane. Do podłączenia było niezbędne specjalne narzędzie zasilane sprężonym powietrzem. W razie braku dostępu do instalacji sprężonego powietrza konieczna była sprężarka.

Na dodatek ze względu na konstrukcję i ciężar narzędzia obsługa była niezwykle uciążliwa i czasochłonna. W rezultacie dochodziło często do wyginania styków, co powodowało zwarcia między punktami zaciskowymi.

Po przetestowaniu przez pracowników Schluchseewerk AG kilku systemów krosowniczych wybrano łączniki krosowe PTRV firmy Phoenix Contact. W porównaniu z innymi rozwiązaniami system ten wyróżniał się w szczególności niezwykle kompaktową konstrukcją. Oferuje również inne zalety – kolorowe wkładki umożliwiają dostosowanie oznaczników do własnych wymagań bądź zastosowanie w systemie krosowniczym kolorów przewodów zgodnych z normą DIN VDE 0815, IEC EN 69100. Złączki szynowe są wyposażone w otwór kontrolny o średnicy 2,3 mm, co pozwala na używanie do kontroli standardowych końcówek pomiarowych.

Montaż systemu paneli krosowniczych PTRV

Dzięki kompaktowej konstrukcji systemu PTRV zajmuje on w szafie sterowniczej o około 35% mniej miejsca w porównaniu do poprzedniego rozwiązania. Nie powoduje to wprawdzie redukcji liczby szaf sterowniczych, lecz dzięki temu Schluchseewerk AG dysponuje rezerwą miejsca na przyszłe rozbudowy. Dzięki nowoczesnej technice połączeń Push-in złączek szynowych udało się znacznie zredukować czas montażu. Konstrukcja systemu wyklucza możliwość występowania takich błędów, jak wygięte styki czy zwarcia między stykami. Ochrona przeciwporażeniowa złączek szynowych zapewniła zwiększenie bezpieczeństwa personelu. Teraz można podłączyć również sygnały o napięciu 250 V, co ze względów bezpieczeństwa nie było wcześniej możliwe.

Kontakt
Panele krosownicze PTRV 8

Zobacz jeszcze więcej paneli krosowniczych

Kompaktowe łączniki krosowe PTRV służą do przejrzystego krosowania sygnałów w środowisku automatyzacyjnym. Oprzewodowanie dużej liczby przewodów zostało uproszczone dzięki zastosowaniu poziomów o różnych, indywidualnych kolorach. Rozwiązanie to w połączeniu z oprzewodowaniem czołowym pozwala uniknąć błędów podczas podłączania.